Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Marszałek Województwa Dolnośląskiego obwieszczeniem znak: DOW-G-I.7440.4.2022.RR z dnia 05.08.2022 r. podaje do publicznej wiadomości informacje o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla potrzeb określenia warunków geologiczno-inżynierskich występujących w podłożu projektowanej inwestycji budowy obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12”.

TREŚĆ OBWIESZCZENIA (kliknij)

 

 
 
facebook