Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Uprzejmie informujemy, że od 1 do 31 sierpnia 2022 r. rolnicy mogą składać w Urzędzie Gminy Żukowice wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 rok.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:

110,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego można pobrać w Urzędzie Gminy pok. nr 6 oraz klikając w link na dole strony.

Więcej informacji uzyskają Państwo pod numerem telefonu:

076 831 42 41 wew. 43, 76 836 60 13 ( telefon bezpośredni do wydziału) lub osobiście w Urzędzie Gminy Żukowice - pok. nr 6.

WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

OŚWIADCZENIE DO WNIOSKU O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

OŚWIADCZENIE DZIERŻAWCY

 

 

 
 
facebook