Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Ogłoszono wyniki konkursu na unijne dofinansowanie inwestycji z zakresu gospodarki wodno – ściekowej. Wśród 29 gmin z województwa dolnośląskiego, które otrzymają wsparcie finansowe na realizację inwestycji znalazła się także Gmina Żukowice.

Zgłoszony przez Gminę Żukowice projekt o wartości blisko 1.000 000 zł, polega na budowie nowego odcinka sieci wodociągowej oraz modernizacji sieci kanalizacyjnej pomiędzy m. Bukwica a m. Dankowice.

Głównym celem zadania jest poprawa jakości świadczonych usług dostawy wody do mieszkańców. Dzięki budowie niezależnej nitki sieci wodociągowej z przepompowni w Bukwicy, z pominięciem sieci rozdzielczej w tej miejscowości, możliwe będzie uniezależnienie dostaw wody do m. Dankowice.  Realizacja przedmiotowego zadania umożliwi ponadto podłączenie do sieci wodociągowej potencjalnej zabudowy mieszkaniowej w obrębie m. Dankowice.

W ramach zadania przewiduje się także modernizację elementów sieci kanalizacyjnej.

Konkurs był zorganizowany w ramach poddziałania „Wsparcie  inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 
 
facebook