Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Podczas uroczystej Sesji, radni Rady Gminy Żukowice, kolejny raz jednogłośnie udzielili Wójtowi Gminy Żukowice – Krzysztofowi Wołoszynowi absolutorium z wykonania budżetu za 2021 rok. Sesja absolutoryjna, na której Wójt przedstawił Raport o stanie gminy za 2021 r. odbyła się w dniu dzisiejszym.

Absolutorium to potwierdzenie przez radę gminy, że wójt prawidłowo i zgodnie z prawem wydał publiczne pieniądze. Absolutorium jest rodzajem kontroli rady gminy nad wójtem w zakresie wykonania budżetu i jest wyrazem ostatecznej oceny działalności wójta.

I tym razem, podobnie jak w latach ubiegłych, radni byli jednogłośni, udzielając wójtowi absolutorium bez głosów sprzeciwu.

- Na sukces, jakim jest otrzymanie absolutorium, składa się praca wielu osób, które działają w strukturach Urzędu Gminy i poszczególnych jednostek organizacyjnych, a także sołtysów i radnych – mówi Wójt Gminy Żukowice – Krzysztof Wołoszyn.

Krzysztof Wołoszyn podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do tego, by budżet za rok 2021 został prawidłowo zrealizowany. Słowa uznania i podziękowania popłynęły w kierunku dyrektorów, kierowników, pracowników Urzędu Gminy Żukowice, sołtysów oraz radnych. Wójt zaznaczył, że zarządzanie publicznymi pieniędzmi to bardzo trudne i odpowiedzialne zadanie, które wymaga skrupulatności, rozwagi i dużej wiedzy.

Ponadto pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa w związku ze złożonym wnioskiem przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy. Ważnym punktem obrad było również zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za ubiegły rok, w którym radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały.

Podczas sesji Wójt przedstawił również obszerny raport o stanie Gminy Żukowice za 2021 rok, w którym szczegółowo omówił zrealizowane działania w zakresie inwestycji, oświaty, kultury i sportu.

Na końcu gratulacje za otrzymane absolutorium złożyli m.in. radni, kierownicy jednostek organizacyjnych i sołtysi.

WÓJT GMINY ŻUKOWICE Z ABSOLUTORIUM ZA ROK 2021 - zdjęcie 1 WÓJT GMINY ŻUKOWICE Z ABSOLUTORIUM ZA ROK 2021 - zdjęcie 2 WÓJT GMINY ŻUKOWICE Z ABSOLUTORIUM ZA ROK 2021 - zdjęcie 3 WÓJT GMINY ŻUKOWICE Z ABSOLUTORIUM ZA ROK 2021 - zdjęcie 4 WÓJT GMINY ŻUKOWICE Z ABSOLUTORIUM ZA ROK 2021 - zdjęcie 5 WÓJT GMINY ŻUKOWICE Z ABSOLUTORIUM ZA ROK 2021 - zdjęcie 6 WÓJT GMINY ŻUKOWICE Z ABSOLUTORIUM ZA ROK 2021 - zdjęcie 7 WÓJT GMINY ŻUKOWICE Z ABSOLUTORIUM ZA ROK 2021 - zdjęcie 8 WÓJT GMINY ŻUKOWICE Z ABSOLUTORIUM ZA ROK 2021 - zdjęcie 9 WÓJT GMINY ŻUKOWICE Z ABSOLUTORIUM ZA ROK 2021 - zdjęcie 10 WÓJT GMINY ŻUKOWICE Z ABSOLUTORIUM ZA ROK 2021 - zdjęcie 11
 
 
facebook