Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

W miejscowości Słone, na odcinku wzdłuż drogi gminnej, układany jest nowy odcinek kanalizacji sanitarnej, którym ścieki z terenu gminy Żukowice odprowadzane będą do oczyszczalni w Głogowie.

Jest to jeden z etapów największej inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej na terenie gminy Żukowice w ostatnich latach. Inwestycja rozpoczęła się w 2021 roku i obejmowała swoim zakresem m.in modernizacje wszystkich przepompowni ścieków. Obecnie wykonywany jest najtrudniejszy technicznie odcinek ze względu na duża głębokość posadowienia rurociągu. Wartość zadania to kwota blisko 3 mln zł.

Ze względu na głębokie wykopy prosimy mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się w obrębie wykonywanych prac ziemnych.

TRWAJĄ PRACE PRZY BUDOWIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W CELU ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW Z TERENU GMINY ŻUKOWICE DO OCZYSZCZALNI W GŁOGOWIE  - zdjęcie 1  TRWAJĄ PRACE PRZY BUDOWIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W CELU ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW Z TERENU GMINY ŻUKOWICE DO OCZYSZCZALNI W GŁOGOWIE  - zdjęcie 2

 
 
facebook