Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

W miejscowości Nielubia zakończyła się kompleksowa przebudowa drogi wewnętrznej, zlokalizowanej na działce nr 113. Prace prowadzone były na odcinku o długości około 100 m i podzielone zostały na dwa etapy: wodociągowy i drogowy.

W ramach pierwszego etapu przedmiotowego zadania wybudowano odcinek sieci wodociągowej wraz z przepięciem. Wymieniono istniejące przyłącza oraz zamontowano hydrant przeciwpożarowy na końcu sieci.

W ramach etapu drogowego wykonana została pełna podbudowa drogi oraz wymieniono istniejącą nawierzchnię kruszywowo-żużlową na nawierzchnię z kostki betonowej zamkniętej krawężnikami betonowymi.

W celu poprawy estetyki zagospodarowania terenu oraz warunków użytkowych drogi wykonano również poszerzenie jezdni na całej długości drogi, do granicy pasa drogowego.
Aby umożliwić odprowadzenie wód opadowych z pasa drogowego wykonano także ściek uliczny oraz odcinek kanalizacji deszczowej.

To już kolejna w tym roku inwestycja w infrastrukturę drogową na terenie miejscowości. Dzięki jej realizacji, mieszkańcy mogą w sposób bezpieczny i komfortowy dostać się do swoich posesji.

Wartość inwestycji to kwota blisko 350 tys. zł.

Realizacja zadania była możliwa dzięki funduszom pozyskanym z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

ZAKOŃCZYŁA SIĘ PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W M. NIELUBIA - zdjęcie 1 ZAKOŃCZYŁA SIĘ PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W M. NIELUBIA - zdjęcie 2 ZAKOŃCZYŁA SIĘ PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W M. NIELUBIA - zdjęcie 3 ZAKOŃCZYŁA SIĘ PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W M. NIELUBIA - zdjęcie 4 ZAKOŃCZYŁA SIĘ PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W M. NIELUBIA - zdjęcie 5
 
 
facebook