Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Zakończyły się prace  dotyczące realizacji zadania pn.: „Konserwacja rowu melioracyjnego Śp-0 w m. Nielubia”.

Rów został wykoszony i odmulony za pomocą specjalistycznego sprzętu. W ramach zadania udrożniono i naprawiono przepusty.

Prace związane z konserwacją rowu były konieczne ze względu na budowę i włączenie wylotu sieci kanalizacji deszczowej, którą będą odprowadzane wody opadowe i roztopowe z terenu drogi gminnej na ulicy Tęczowej w m. Nielubia.  Rów stanowi również odbiornik wód opadowych i roztopowych z terenu wyremontowanej w ubiegłym roku drogi powiatowej.

Realizacja zadania pozwoli na prawidłowe odprowadzanie wód z przyległych terenów oraz zapobiegnie powstawania zatorów i lokalnych podtopień. Rowy melioracyjne stanowią bardzo ważny element infrastruktury technicznej oraz spełniają istotną funkcję w ochronie przeciwpowodziowej, wobec czego wykonanie prac wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł blisko 20.000,00 zł.

ZAKOŃCZONO PRACE ZWIĄZANE  Z KONSERWACJĄ ROWU MELIORACYJNEGO W M. NIELUBIA - zdjęcie 1  ZAKOŃCZONO PRACE ZWIĄZANE  Z KONSERWACJĄ ROWU MELIORACYJNEGO W M. NIELUBIA - zdjęcie 2

ZAKOŃCZONO PRACE ZWIĄZANE  Z KONSERWACJĄ ROWU MELIORACYJNEGO W M. NIELUBIA - zdjęcie 3

 

 
 
facebook