Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

W poniedziałek 23 maja na dziedzińcu zamku Książąt Głogowskich odbyła się oficjalna część powiatowych obchodów „Dnia Strażaka” połączona z jubileuszem 30-lecia uchwalenia ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.

Podczas uroczystości odbyło się wręczenie awansów zawodowych strażakom z jednostki PSP w Głogowie oraz odznaczeń dla druhów z jednostek OSP z terenu powiatu głogowskiego.

Wśród wyróżnionych byli również strażacy z jednostek OSP działających na terenie gminy Żukowice.

Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymali: Adolf Skokowski, Zygmunt Czerchowski oraz Jarosław Szmidt. Brązowym medalem odznaczeni zostali: Bogdan Bury, Piotr Kondraciuk, Grzegorz Chuchro, Rafał Ratowski, Paweł Nowicki oraz Daniel Słotwiński.

Pamiątkowy medal z okazji jubileuszu 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej za zaangażowanie w działania na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz wspieranie jednostek OSP działających na terenie naszej gminy, w imieniu Wójta odebrała Sekretarz Gminy Żukowice – Emilia Prokopczak.

Uroczystość była okazją do podziękowania wszystkim strażakom za ogromne zaangażowanie, trud i poświęcenie na rzecz ochrony życia i mienia mieszkańców całego powiatu głogowskiego.

UROCZYSTE OBCHODY „DNIA STRAŻAKA”. DRUHOWIE Z OSP Z TERENU GMINY ŻUKOWICE OTRZYMALI MEDALE  - zdjęcie 1 UROCZYSTE OBCHODY „DNIA STRAŻAKA”. DRUHOWIE Z OSP Z TERENU GMINY ŻUKOWICE OTRZYMALI MEDALE  - zdjęcie 2 UROCZYSTE OBCHODY „DNIA STRAŻAKA”. DRUHOWIE Z OSP Z TERENU GMINY ŻUKOWICE OTRZYMALI MEDALE  - zdjęcie 3 UROCZYSTE OBCHODY „DNIA STRAŻAKA”. DRUHOWIE Z OSP Z TERENU GMINY ŻUKOWICE OTRZYMALI MEDALE  - zdjęcie 4 UROCZYSTE OBCHODY „DNIA STRAŻAKA”. DRUHOWIE Z OSP Z TERENU GMINY ŻUKOWICE OTRZYMALI MEDALE  - zdjęcie 5
 
 
facebook