Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Na ukończeniu są prace związane z wymianą szafy zasilająco - sterowniczej na SUW Kromolin wraz z przebudową galerii filtrów.

W ramach zadania dokonano wymiany szafy sterowniczej oraz całkowicie zmodernizowano sterowanie procesem odżelaziania i odmanganiania. Nowy układ zostanie wpięty do systemu monitoringu obiektów gospodarki wodno – ściekowej, który obecnie już funkcjonuje w zakresie przepompowni ścieków. Alerty z systemu są przesyłane również w formie SMS do wyznaczonych konserwatorów sieci.

- Nieustannie pracujemy, by minimalizować zakłócenia dostaw wody dla naszych mieszkańców. Na Stacji Uzdatniania Wody w Kromolinie dobiega końca wymiana szaf sterowniczych i układów sterowania pracą do układu uzdatniania. Dotychczasowa instalacja była już mocno wyeksploatowana.  Nowe urządzenia zapewnią kompleksowe zarządzanie układami i regulację natężenia pracy, co z pewnością wpłynie na ograniczenie ilości awarii na sieci wodociągowej - mów Wójt Gminy Żukowice, Krzysztof Wołoszyn.

Wartość robót to blisko 125 tys. zł.

DOBIEGAJĄ KOŃCA PRACE ZWIĄZANE Z WYMIANĄ SZAFY ZASILAJĄCO-STEROWNICZEJ STACJI UZDATNIANIA WODY KROMOLIN - zdjęcie 1

DOBIEGAJĄ KOŃCA PRACE ZWIĄZANE Z WYMIANĄ SZAFY ZASILAJĄCO-STEROWNICZEJ STACJI UZDATNIANIA WODY KROMOLIN - zdjęcie 2

 
 
facebook