Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
Ilustracja wprowadzenia: ZAKOŃCZONO BUDOWĘ KOLEJNEGO FRAGMENTU CHODNIKA W M. NIELUBIA

Właśnie zakończyła się budowa kolejnego odcinka chodnika w miejscowości Nielubia. Od drogi krajowej nr 12 (koło sklepu Livio) do budynku nr 38 powstał fragment chodnika o długości 400 m i szerokości 2,0 m, o nawierzchni z kostki betonowej.

Budowa poszczególnych fragmentów chodnika wzdłuż dróg gminnych w gminie Żukowice prowadzona jest od wielu lat.  

Ilustracja wprowadzenia: ZAKOŃCZYŁY SIĘ PRACE MODERNIZACYJNE BUDYNKU GOPS I OŚRODKA ZDROWIA W NIELUBI

Zakończył się kompleksowy remont budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Zdrowia oraz apteki w Nielubi. W ostatnim tygodniu dokonano odbioru technicznego budynku.

Prace modernizacyjne rozpoczęły się w lutym bieżącego roku. W tym budynku zrobiliśmy praktycznie wszystko. Od instalacji elektrycznych, wodno – kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, poprzez pełną teletechnikę, a na klimatyzacji obiektu kończąc. Wymieniliśmy wszystkie okna, drzwi, zmieniliśmy sposób ogrzewania – gdzie stare kotły zmieniono na pompę ciepła, gaz, a uzupełniając to instalacją fotowoltaiczną na dachu o 40 paneli fotowoltaicznych.

Ilustracja wprowadzenia: ZAKOŃCZONO BUDOWĘ PLACU REKREACYJNO - SPORTOWEGO  W MIEJSCOWOŚCI KAMIONA

Na terenie kolejnej miejscowości powstało miejsce rekreacji, gdzie mieszkańcy będą mogli aktywnie spędzać czas. W miejscowości Kamiona właśnie zakończyła się budowa placu rekreacyjnego z elementami do gry w piłkę nożną.

Ilustracja wprowadzenia: DOBIEGAJĄ KOŃCA PRACE REMONTOWE W BUDYNKU GOPS I OŚRODKA ZDROWIA W NIELUBI

Stary budynek, w którym dotychczas mieściły się: GOPS, ośrodek zdrowia oraz apteka, od dawna wymagał generalnego remontu. W lutym bieżącego roku, na terenie obiektu rozpoczęła się warta dwa miliony sześćset tysięcy złotych inwestycja, obejmująca swoim zakresem m.in.: remont wszystkich pomieszczeń, wymianę instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, termomodernizację, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę starego pieca węglowego na ekologiczną pompę ciepła oraz montaż paneli fotowoltaicznych.

Ilustracja wprowadzenia: ROZPOCZĘŁY SIĘ PIERWSZE PRACE INWESTYCYJNE NA PRZEPOMPOWNIACH SCIEKÓW W RAMACH ZADANIA Z ZAKRESU GOSPODAKI ŚCIEKOWEJ

W marcu bieżącego roku informowaliśmy o podpisaniu trójstronnej umowy na realizację największej inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej na terenie gminy Żukowice w ostatnich latach, polegającej na przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej w celu przekierowania ścieków z terenu Gminy Żukowice do oczyszczalni w Głogowie.

Elementem przedmiotowej inwestycji jest także modernizacja systemu oczyszczania ścieków.

Ilustracja wprowadzenia: W M. KAMIONA TRWAJĄ PRACE PRZY BUDOWIE MIESJCA DO REKREACJI

Już niebawem mieszkańcy miejscowości Kamiona będą mogli aktywnie spędzać czas na nowo budowanym obiekcie parkowo - rekreacyjno – sportowym.

W Kromolinie zakończyła się budowa chodnika po lewej stronie drogi gminnej, prowadzącego od cmentarza w stronę świetlicy wiejskiej. Nowo wybudowany odcinek o długości 212 m połączył się z chodnikiem wybudowanym w latach ubiegłych.

Ilustracja wprowadzenia: ZAKOŃCZYŁ SIĘ KOLEJNY ETAP BUDOWY CHODNIKA W M. NIELUBIA

W miejscowości Nielubia zakończyły się prace związane z budową chodnika przy drodze gminnej. Prace miały na celu poprawę bezpieczeństwa i podniesienie komfortu przemieszczania się wzdłuż tej trasy i realizowane są systematycznie od kilku lat.
Zakończona budowa to już trzeci etap inwestycji.

Ilustracja wprowadzenia: TRWAJĄ ZAAWANSOWANE PRACE REMONTOWE BUDYNKU GOPS I OŚRODKA ZDROWIA W NIELUBI

Trwają zaawansowane prace remontowe budynku w którym znajduje się kolejno apteka, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Ośrodek Zdrowia w Nielubi.  Z końcem czerwca zakończono prace wewnątrz budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Oprócz nowo wylanych posadzek, wykonano tam również m.in. instalacje elektryczne i telekomunikacyjne, wstawiono nowe okna, a na zewnątrz wykonano prace polegające na dociepleniu przyziemia budynku.

Ilustracja wprowadzenia: BOISKO WIELOFUNKCYJNE W BRZEGU GŁOGOWSKIM - OTWARTE

W miniony piątek 30 lipca w miejscowości Brzeg Głogowski odbyło się uroczyste otwarcie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali najmłodsi mieszkańcy Brzegu Głogowskiego.

Nowo otwarte boisko wielofunkcyjne to kolejny element, który wraz z niedawno oddanym do użytku placem zabaw i siłownią plenerową, tworzy kompleksowo wyposażony teren rekreacyjny. Boisko posiada nowoczesną, bezpieczną nawierzchnię poliuretanową z polami do gry w piłkę siatkową, ręczną i koszykówkę. Teren ogradzają piłkochwyty. W ramach zadania zamontowano również oświetlenie, ławki i stojak na rowery.  Z obiektu mogą korzystać wszyscy mieszkańcy, choć z pewnością najczęściej będą tu zaglądać dzieci i młodzież z pobliskiej szkoły, także w czasie wakacji, ponieważ obiekt będzie dostępny również poza czasem funkcjonowania szkoły mówi Krzysztof Wołoszyn – wójt gminy Żukowice.

Ilustracja wprowadzenia: BUDUJEMY W PARKU W M. KAMIONA NOWE MIEJSCE DO ODPOCZYNKU I REKREACJI

W miejscowości Kamiona rozpoczęły się prace związane z realizacją zadania mającego na celu utworzenie miejsca rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców m. Kamiona z elementami boiska do gry.

W miejscowości Kamiona nie było dotąd miejsca, które umożliwiałoby uprawianie aktywności fizycznej na świeżym powietrzu i które pozwalałoby jednocześnie na integrację społeczności. Nowo powstałe miejsce rekreacji będzie dostępne dla wszystkich mieszkańców i z pewnością wpłynie na wzrost atrakcyjności miejscowości, a jednocześnie stanie się miejscem wypoczynku dla mieszkańców m. Kamiona – mówi Krzysztof Wołoszyn – wójt Gminy Żukowice

Ilustracja wprowadzenia: W NIELUBI TRWA BUDOWA KOLEJNEJ CZĘŚCI CHODNIKA

Trwają prace budowlane kolejnej części chodnika przy drodze gminnej w m. Nielubia.

Budowa chodnika w m. Nielubia (etap 3b) to kontynuacja prac rozpoczętych w 2020 roku, podczas których wybudowano chodnik po prawej stronie drogi gminnej od drogi krajowej – mówi Krzysztof Wołoszyn wójt Gminy Żukowice.

Planowana inwestycja zakłada budowę chodnika na długości blisko 160 metrów odcinka drogi po stronie lewej od przejścia dla pieszych do połączenia z chodnikiem biegnącym z nowego osiedla w m. Nielubia.

 
 
facebook