Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

KOMPETENCJE NA MIARĘ XXI WIEKU

Gmina Żukowice zakończyła kolejny projekt, tym razem w Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Nielubi. Zakończyła się realizacja projektu „Kompetencje na miarę XXI wieku – Gmina Żukowice stawia na edukację”.

W ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, oś priorytetowa 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Całkowita wartość projektu wyniosła 449 150,00 zł, a kwota dofinansowania to 424 750,00 zł. Realizacja tego przedsięwzięcia rozpoczęła się 01.09.2017r. Celem projektu było podniesienie kompetencji kluczowych i właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz rozwinięcie indywidualnego podejścia do uczniów poprzez objęcie ich wsparciem w formie zajęć dodatkowych i specjalistycznych. W projekcie brało udział 148 uczniów oraz 15 nauczycieli.

Dla uczniów zorganizowano zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia rozwijające uzdolnienia, mające charakter zarówno rewalidacyjny jak i rozwijający. Podczas zajęć uczestnicy mieli okazję w sposób niekonwencjonalny poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć nowe umiejętności. Program został dostosowany do potrzeb uczniów, a podczas trwania zajęć wykorzystano nowoczesne metody nauczania m.in. eksperymenty pobudzające do kreatywnego myślenia. Zajęcia specjalistyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym m.in. terapia Biofeedback), poradnictwo edukacyjno – zawodowe, szkolenia dla nauczycieli w celu doskonalenia i rozwoju kompetencji zawodowych.

Projekt zakładał również, zajęcia edukacyjne realizowane poza szkołą m.in. wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie oraz Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze, gdzie uczniowie zgłębiali wybrane zagadnienia i zjawiska z dziedziny fizyki, chemii, geografii oraz biologii. Uczestniczyli w wykładach, mieli również okazję obejrzenia ekspozycji. Na stanowiskach interaktywnych uczniowie mogli dokonać różnych doświadczeń umożliwiających jeszcze pełniejsze poznanie otaczającego nas świata i występujących w nim zjawisk przyrody.

Szkoła została wyposażona w nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne. Zakupiony został - sprzęt multimedialny oraz wyposażenie do pracowni przedmiotowych, m.in.: laptopy wraz z oprogramowaniem, zestaw EEG Biofeedback z zestawem komputerowym, edukacyjne programy multimedialne, rzutnik multimedialny, gry edukacyjne, wizualizer, tablica interaktywna, zestawy matematyczne, gry logiczne, mikroskop optyczny z preparatami, model serca oraz skóry człowieka, sprzęt do eksperymentów biologicznych, chemicznych i fizycznych oraz mapy i publikacje albumowe do pracowni geograficznej.  Łączna wartość zakupionego sprzętu w ramach programu to kwota blisko 125.000,00 zł.

Uczniowie dzięki prowadzonym zajęciom oraz odpowiednim narzędziom, podnieśli poziom kompetencji kluczowych w zakresie nauk przyrodniczych, matematycznych, językowych i informatycznych, a także zapewnili sobie lepszy start na kolejnych szczeblach edukacji, lepsze przygotowanie do poruszania się w świecie nowoczesnych technologii, co z pewnością zaowocuje w przyszłości lepszym przygotowaniem do wejścia na rynek pracy.

Galeria zdjęć

W dniu 7 czerwca 2019 r. uczniowie z klas IV-VI Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Nielubi uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Zielonej Góry w ramach projektu „Kompetencje na miarę XXI wieku. Gmina Żukowice stawia na edukację” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Wartość całego projektu, to kwota ok. 450 000,00 zł, z czego pozyskana kwota to ok. 425 000,00 zł.

Uczestnicy odwiedzili Centrum Nauki Keplera oraz Centrum Przyrodnicze. Obejrzeli pokaz pt. „Mała gwiazdka”, podczas którego mieli okazję obserwacji gwieździstego nieba oraz zachodzących na nim zjawisk.

W Centrum Przyrodniczym uczniowie zgłębiali wybrane zagadnienia i zjawiska z dziedziny fizyki, chemii, geografii oraz biologii. Uczestniczyli również w wykładzie na temat szkodliwości smogu dla naszego organizmu i środowiska. Przyłączyli się do akcji  „Zielona wstążka dla planety” z okazji Światowego Dnia Środowiska. Mieli także okazję obejrzenia wystawy przygotowanej przez Okręgową Komisję Kultury i Tradycji Łowieckiej.

Na stanowiskach interaktywnych dowiedzieli się m. in. jak działa ludzkie oko, czy „armata” powietrzna, a także jak wyglądają różne tkanki pod mikroskopem, sprawdzali siłę skoku, mierzyli swój puls i przewodność elektryczną. Dzięki temu iż uczniowie samodzielnie wykonywali różnorodne eksperymenty, uruchamiali urządzenia na poszczególnych stanowiskach wzbogacili swoją wiedzę w sposób aktywny i inspirujący.

Galeria zdjęć

W Szkole Podstawowej w Nielubi już kolejny rok realizowane są z zajęcia w ramach  projektu „Kompetencje na miarę XXI wieku – gmina Żukowice stawia na edukację”. Prowadzone zajęcia mają charakter zarówno rewalidacyjny jak i rozwijający. Uczestnicy zajęć mają okazję w sposób niekonwencjonalny poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć nowe umiejętności, gdyż katalog zajęć jest bardzo szeroki i obejmuje lekcje dostosowane do potrzeb uczniów, podczas których wykorzystywane są nowoczesne metody nauczania poprzez eksperymenty pobudzające do kreatywnego myślenia. 

Dodatkowym elementem wzbogacającym projekt są wycieczki edukacyjne, które mają za zadanie poszerzyć krąg zainteresowań dzieci i młodzieży o aspekty, których nauka w budynku szkoły nie byłaby możliwa. Uczniowie wzięli już udział w wyjazdach terenowych do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie oraz do Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze.

Celem projektu oprócz podniesienia kompetencji uczniów, jest również podnoszenie kwalifikacji nauczycieli przede wszystkim w zakresie cyfrowego korzystania z narzędzi nowoczesnych metod, technologii oraz sprzętu TIK. Nauczyciele objęci projektem  w br. szkolnym brali udział  m.in. w szkoleniach: kurs Metoda Warnkego, TIK w nauczaniu czy alternatywne metody ewaluacji procesu edukacyjnego.

Projekt jest realizowany w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Nielubi od października 2017 r. i potrwa do końca czerwca 2019 r. W ramach projektu zostaną podniesione kompetencje 148 uczniów oraz 13 nauczycieli. Do końca roku szkolnego 2018/2019 planowanych jest do zrealizowania 1020 godzin zajęć projektowych.

Projekt pn. „Kompetencje na miarę XXI wieku – gmina Żukowice stawia na edukację” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, poddziałanie: 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej i współfinansowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Dnia 14 września 2018 roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Nielubi w ramach projektu "Kompetencje na miarę XXI wieku, Gmina Żukowice stawia na edukację" wybrali się na wycieczkę edukacyjną do Centrum Przyrodniczego i Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze.

W Centrum Nauki Keplera uczniowie mieli możliwość porównania swojego ciężaru ziemskiego z ciężarem na poszczególnych planetach za pomocą specjalnych wag.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się też jaskinia świateł, w której można było zaobserwować różne zjawiska optyczne oraz oglądać film pt. „Słońce, Ziemia, Księżyc”. Następnie uczestnicy wycieczki pojechali do  Centrum Przyrodniczego – nowoczesnej placówki edukacyjnej, która bawi ucząc i uczy bawiąc. Atrakcji tam nie brakowało! Na stanowiskach interaktywnych uczniowie mogli dokonać różnych doświadczeń z dziedziny fizyki, biologii, nauki o człowieku i nauki o Ziemi.  Zobaczyli również jak powstają wiatry, prądy morskie i jak rozkładają się ładunki elektryczne w kuli plazmowej. Dużym powodzeniem wśród młodzieży cieszyło się doświadczenie – siła skoku.
 
Jak widać, Zielona Góra ma wiele miejsc, w których można rozwijać swoje pasje i zainteresowania, a także zgłębiać wiedzę oraz poznawać świat. Warto więc odwiedzić to miasto.

Wszyscy wrócili z wycieczki bardzo zadowoleni. Relację z wycieczki edukacyjnej można obejrzeć na zdjęciach.
W dniach 14 - 15 czerwca grupa pięćdziesięciorga uczniów klas V-VII Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Nielubi wyjechała na wycieczkę do Warszawy.  Wyjazd był zorganizowany w ramach projektu „Kompetencje na miarę XXI wieku – gmina Żukowice stawia na edukację”.

Pierwszego dnia uczestnicy wycieczki, świetnie się bawiąc, odkrywali tajniki nauki Centrum Nauki Kopernik. W trakcie pobytu w Centrum uczniowie poznali różne prawa fizyki samodzielnie wykonując doświadczenia i eksperymenty, badali właściwości powietrza i wody, eksperymentowali z dźwiękami. Niezapomnianym doświadczeniem był seans w Planetarium, gdzie w jedną chwilę znaleźli się pod rozgwieżdżonym niebem. Świat nauki odkrył przed nimi swe tajemnice, a taka forma jego poznawania sprawiła, że długo będą pamiętać swoją wyprawę!

Drugiego dnia po śniadaniu uczniowie zwiedzali Warszawę. Spacer rozpoczęli od Łazienek Królewskich, które o tej porze roku i przy sprzyjającej aurze wyglądały pięknie. Następnie był przejazd Traktem Królewskim -  Al. Ujazdowskie, Plac Trzech Krzyży, Sejm RP, ambasady, pałace Komisji Edukacji Narodowej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.  Po obserwacji stolicy zza szyb luksusowego autokaru uczestnicy wycieczki spacerowali po  Placu Zamkowym, podziwiając Kolumnę Zygmunta III Wazy. Obejrzeli również Katedrę św. Jana, Rynek Starego Miasta, Pomnik Syreny, mury obronne, Barbakan, Pomnik Małego Powstańca, Zamek Królewski, Pałac Prezydencki, pomnik Adama Mickiewicza, Plac Marszałka J. Piłsudskiego, Grób Nieznanego Żołnierza oraz Ogród Saski z piękną XIX – wieczną fontanną. Po obiedzie udali się w drogę powrotną do domu.
To był wyjazd pełen wrażeń i nowych doświadczeń.
 
Projekt pn. „Kompetencje na miarę XXI wieku – gmina Żukowice stawia na edukację” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, oś priorytetowa 10 Edukacja,  działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Wartość całego projektu, to kwota ok. 450.000,00 zł, z czego dotacja stanowi kwotę ok. 425.000,00 zł.
Od października 2017 r. oferta edukacyjna w Szkole Podstawowej w Nielubi została wzbogacona o liczne  zajęcia dydaktyczno – wyrównawczych, koła zainteresowań, liczne zakupy sprzętu oraz zajęcia specjalistyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a to wszystko za sprawą realizowanego projektu unijnego pn.: „Kompetencje na miarę XXI wieku – gmina Żukowice stawia na edukację”.

Projekt pn. „Kompetencje na miarę XXI wieku – gmina Żukowice stawia na edukację” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, oś priorytetowa 10 Edukacja,  działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Wartość całego projektu, to kwota ok. 450.000,00 zł, z czego dotacja stanowi kwotę ok. 425.000,00 zł.
Celem realizowanego projektu jest podniesienie jakości kształcenia oraz wzrost równego dostępu do wysokiej jakości edukacji na terenie gminy Żukowice. Zajęcia realizowane w ramach projektu zostały dostosowane do potrzeb uczniów, tak aby podnieść ich kluczowe kompetencje z nauk matematyczno – przyrodniczych, cyfrowych, języków obcych oraz innych kompetencji przekrojowych. Cel zostanie zrealizowany poprzez zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami uczniów w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  Zajęcia projektowe opierają się na metodzie eksperymentalnej, przy pomocy nowoczesnych technologii dlatego są bardzo ciekawe dla uczniów.

Oprócz zajęć edukacyjnych, w ramach projektu Szkoła Podstawowa w Nielubi została zaopatrzona w nowoczesny sprzęt edukacyjny. Zakupione zostały pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny oraz wyposażenie do pracowni przedmiotowych, m.in.: laptopy wraz z oprogramowaniem, zestaw EEG Biofeedback z zestawem komputerowym, edukacyjne programy multimedialne, rzutnik multimedialny, gry edukacyjne, wizualizer, tablica interaktywna, zestawy matematyczne, gry logiczne, mikroskop optyczny z preparatami, model serca oraz skóry człowieka, sprzęt do eksperymentów biologicznych, chemicznych i fizycznych oraz mapy i publikacje albumowe do pracowni geograficznej.  Łączna wartość zakupionego sprzętu w ramach programu to kwota blisko 125.000,00 zł.


To dopiero początek, w kolejnych miesiącach czeka na dzieci jeszcze wiele ciekawych zajęć oraz wyjazdy do Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze oraz do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
Gmina Żukowice otrzymała kolejne środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, tym razem na realizację zadania z osi priorytetowej 10 Edukacja, działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Wartość całego projektu, to kwota ok. 450 000,00 zł, z czego pozyskaliśmy kwotę ok. 425 000,00 zł.

W ramach otrzymanej dotacji zostanie wzbogacona oferta edukacyjna w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Nielubi. Będą zorganizowane zajęcia dydaktyczno – wyrównawczych, koła zainteresowań, zajęcia specjalistyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zajęcia wyjazdowe. W ramach zadania zostanie również zakupione wyposażenie i pomoce dydaktyczne do pracowni przedmiotowych oraz pracowni komputerowych. Dodatkowo zaplanowano doskonalenie i rozwój kompetencji zawodowych dla nauczycieli.

Projekt pn.: „Kompetencje na miarę XXI wieku – gmina Żukowice stawia na edukację” będzie realizowany w latach 2017-2019, zostanie nim objętych 145 uczniów i 15 nauczycieli. Głównym celem przedsięwzięcia będzie podniesienie jakości kształcenia, wzrost równego dostępu do wysokiej jakości edukacji na terenie gminy Żukowice oraz wzrost indywidualnego podejścia do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zajęcia dostosowano do potrzeb uczniów, tak aby podnieść ich kluczowe kompetencje z nauk matematyczno – przyrodniczych, informatycznych oraz języków obcych. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi będą mieli zapewnione zindywidualizowane wsparcie specjalistyczne tj. zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze, zajęcia socjoterapeutyczne, terapia EEG Biofeedback. W celu osiągnięcia jak największej efektywności, grupy będą małe – od zajęć indywidualnych do maksymalnie 8-12 osób w grupie.

W ramach projektu planuje się również wyjazdy edukacyjne do Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze oraz Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
Ponadto zostanie stworzony Szkolny Punkt Informacji i Kariery, w którym będzie prowadzone poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe w formie spotkań indywidualnych oraz warsztatów grupowych.

Pracownie przedmiotowe zostaną wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne oraz niezbędne wyposażenie. Ważnym aspektem realizowanego przedsięwzięcia będzie przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. W tym celu zostanie zakupiony sprzęt informatyczny, pomocny w tworzeniu uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł. Zajęcia mają się opierać na metodzie eksperymentalnej, przy pomocy nowoczesnych technologii dlatego też z pewnością będą bardzo ciekawe dla uczniów. W ramach projektu w szkole będą wykorzystywane e-zasoby – programy edukacyjne i interaktywne, gdyż wiedza i umiejętności zdobyte przez uczniów z użyciem nowoczesnych metod i ze wsparciem nowoczesnych technologii są dużo bardziej trwałe i efektywniejsze niż tradycyjne sposoby nauczania.
 
Projekt pn. „Kompetencje na miarę XXI wieku – gmina Żukowice stawia na edukację” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, oś priorytetowa 10 Edukacja,  działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
 
 
facebook