Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

W piątek, 19 października odbyła się uroczystość otwarcia po remoncie Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Nielubi.

W wydarzeniu wzięli udział uczniowie, ich rodzice, władze gminy, powiatu i sąsiednich gmin. Byli też dyrektorzy gminnych instytucji.  Za remont szkoły dziękowała  dyrektor Ewa Chlebicka.

Po przecięciu przez uczniów okolicznościowej wstęgi wszystkich uczniów oraz gości przywitała uczennica klasy VIII Oliwia Reguła. Następnie głos zabrała Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nielubi Pani Ewa Chlebicka. Pani Dyrektor przybliżyła historię szkoły, opowiedziała o wielu ludziach, którzy tworzyli ją przez szereg lat oraz o zmianach jakie nastąpiły przez te ostatnie lata. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn, który podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do przeprowadzenia inwestycji za zaangażowanie, które dało tak wspaniałe efekty. - Oddaliśmy do użytku kolejny budynek oświatowy po kompleksowym remoncie i termomodernizacji. Teraz jest nie tylko funkcjonalny, ale przyjazny dla dzieci, energooszczędny i nowoczesny obiekt, a na tym zależało nam bardzomówił Wójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn. Następnie głos zabrali: inicjator budowy szkoły w Nielubi Pan Stanisław Majcher, wieloletni dyrektor szkoły Pan Hipolit Rękoś oraz zaproszeni goście. Po wielu ciepłych słowach z ust zaproszonych gości rozpoczęła się część artystyczna.

Nasza szkoła zmieniła się nie do poznania. Aż trudno uwierzyć, że to ten sam budynek. To wymarzona szkoła - mówili zachwyceni uczniowie.

W ramach inwestycji ocieplono ściany budynku i stropodach wraz z wymianą pokrycia. W ramach poprawy systemu grzewczego: wymiano rury, grzejniki, została zamontowana powietrzna pompa ciepła i szczytowy kocioł kondensacyjny. Ponadto został zamontowany system zarządzania energią: zawory regulacyjne, termostatyczne, czujniki temperatury, regulatory oraz liczniki ciepła i system fotowoltaiki dla zasilania pompy ciepła. Ze środków własnych gminy, został przeprowadzony gruntowny remont wewnątrz budynku, który polegał na wymianie instalacji elektrycznych, sanitarnych, teleinformatycznych, szpachlowaniu ścian, malowaniu i wymianie drzwi wewnętrznych wraz z remontami łazienek. Dodatkowo przebudowano budynek szkoły i wydzielono punkt przedszkolny.

Realizacja tego zadania była największą inwestycją gminną od początku jej powstania oraz pozyskano na jej realizację największe zewnętrzne środki finansowe.

Głównym wykonawcą zadania była firma SOBOTA Sp. z o.o. z Głogowa.

Termomodernizacja budynku szkoły przyniesie efekty na wielu płaszczyznach. Od ekologii, poprzez oszczędności w kosztach ogrzewania, wzrost komfortu oraz bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli, po estetykę budynku.

Łączna wartość całego projektu to kwota ponad 5,1 mln zł, z czego inwestycja w Nielubi zamknęła się kwotą ponad 3,1 mln zł., a w Brzegu Głogowskim ponad 2 mln zł. Z tej sumy 2.272.640,44 zł pochodzi z uzyskanej dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Wsparcia finansowego w realizacji wielu zadań w tej szkole udzieliła także firma KGHM Polska Miedź S.A.
Budynek Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nielubi z dnia na dzień zmienia swój wizerunek. Choć do końcowego efektu pozostało jeszcze dużo pracy, już dziś widać, jak bardzo potrzebny był remont tej placówki oświatowej.

Prace związane z termomodernizacją i gruntownym remontem w szkole w Nielubi przebiegają w sprawnym  tempie. Trwają zaawansowane prace w różnych branżach tj. konstrukcyjno – budowlanej, elektrycznej, sanitarnej i teletechnicznej. Teren szkoły to duży plac budowy, przy ścianach budynku rozstawione są rusztowania, gdyż trwają prace nad dociepleniem ścian zewnętrznych i malowaniem elewacji. W chwili obecnej zakończyły się już prace zawiązane z ociepleniem części elewacji zewnętrznej, ociepleniem i wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej części podziemnej oraz wymieniane jest pokrycie dachowe.
Natomiast w salach lekcyjnych są wymieniane grzejniki, wyrównywane różnice poziomów posadzek, wykonywane są gładzie szpachlowe w ościeżach i  na ścianach oraz rozpoczęto malowanie i licowanie ścian płytkami ceramicznymi. Ponadto sukcesywnie posuwają się do przodu prace związane wykonywaniem nowej instalacji elektrycznej i sanitarnej w budynku.

Termomodernizacja budynku szkoły przyniesie efekty na wielu płaszczyznach. Od ekologii, poprzez oszczędności w kosztach ogrzewania, wzrost komfortu oraz bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli, po estetykę budynku.

Zakończenie prac zaplanowane jest na przełomie sierpnia i września, tak, aby nowy rok szkolny dzieci rozpoczęły w nowo wyremontowanej szkole.

Projekt: „Poprawa efektywności energetycznej - termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nielubi oraz Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim w Gminie Żukowice”, w ramach którego realizowana jest inwestycja otrzymał 2. 272 640,44 złotych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota ponad 5 mln zł.
W pierwszej połowie maja br. roazpoczęły się roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nielubi, które stanowią drugi etap zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej - termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nielubi oraz Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim w Gminie Żukowice” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym.

Całość prac w Szkole w Nielubi to kwota ponad 3 mln. zł, z czego pozyskane dofinansowanie na ten etap inwestycji wynosi blisko 1.500.000,00 mln. zł.
Natomiast koszty wykonania całego projektu inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej - termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nielubi oraz Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim w Gminie Żukowice”, to kwota ponad 5 mln zł., z czego dotacja wynosi blisko 2,3 mln zł.
 
Zakres robót w budynku Szkoły Podstawowej obejmuje m.in.: ocieplenie stropodachów i wykonanie nowego pokrycia dachu. Gruntowną modernizację przejdzie kotłownia oraz instalacja c.o. W ramach poprawy systemu grzewczego: wymienione zostaną rury, grzejniki, zostaną zamontowane dwie powietrzne pompy ciepła i szczytowy kocioł kondensacyjny. Ponadto zakres prac uwzględnia modernizację instalacji cwu oraz instalację paneli fotowoltaicznych na dachu budynku. Natomiast w drugiej części budynku zostaną ocieplone ściany zewnętrzne, ocieplone zostaną stropodachy oraz zostanie wymienione pokrycie dachu. Ponadto w ramach zadania zostaną wykonane nowe obróbki blacharskie i orynnowanie oraz modernizacja instalacji c.o. i cwu.

Dodatkowo oprócz pozyskanych środków unijnych w ramach kompleksowej modernizacji Szkoły Podstawowej w Nielubi, zostanie przeprowadzony gruntowny remont wewnątrz budynku, który będzie polegać na wymianie instalacji elektrycznej, remoncie istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej, remoncie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, kuchni oraz sal lekcyjnych oraz wymianie drzwi wewnętrznych.Remont będzie finansowany ze środków własnych gminy.

Dzięki zwiększeniu komfortu cieplnego, zostaną stworzone optymalne warunki do nauki i pracy dla wszystkich użytkowników szkoły. Projekt pozwoli także na zmniejszenie nakładów na ogrzewanie obiektów oraz zwiększenie oszczędności energii. Termomodernizacja przyniesie również efekt długofalowy, którym jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery i poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie gminy.
W środę, 18 października odbyła się uroczystość otwarcia po remoncie Szkoły Podstawowej im. Św. Floriana w Brzegu Głogowskim. Gmina Żukowice kolejny raz skutecznie pozyskała środki finansowe tym razem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Projekt pn.: Poprawa efektywności energetycznej – termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nielubi oraz Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym.

W uroczystym wydarzeniu wzięli udział uczniowie, ich rodzice, władze gminy i powiatu. Byli też dyrektorzy gminnych instytucji.  Dyrektor Katarzyna Kraus podziękowała władzom gminy za zrealizowanie tej inwestycji, która jest totalną metamorfozą – spełnieniem marzeń. - Teraz mamy stary obiekt w nowej odsłonie. Od wielu lat czyniono starania o remont. Teraz mamy szkołę docieploną, pozyskaliśmy też nowe pomieszczenia i cały czas doposażamy w meble i nowe sprzęty. W niecałe 3 miesiące szkoła całkowicie została odmieniona. Ktoś kto nie widział jej do tej pory, to może powiedzieć, że wygląda jak jedna z wielu odnowionych szkół. Ale w naszym środowisku jest wyjątkowa - powiedziała dyrektor SP Katarzyna Kraus.

Poświęcenia szkoły podstawowej dokonał ksiądz proboszcz ks. kan. Edward Białas. Po przecięciu przez uczniów okolicznościowej wstęgi rozpoczęła się część artystyczna. Po zakończeniu występów przyszedł czas na przemówienia zaproszonych gości. Wójt gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do przeprowadzenia inwestycji za zaangażowanie, które dało tak wspaniałe efekty. Remont sprawił, że dzieci nareszcie będą uczyć się w godnych warunkach na miarę XXI wieku – mówił Wójt Gminy Krzysztof Wołoszyn.

Po części oficjalnej wszyscy obecni mogli z bliska przyjrzeć się efektom remontu i termomodernizacji obiektu oraz nowoczesnym rozwiązaniom grzewczym.  Przybyli goście nie kryli zdumienia nad nowym obliczem szkoły. Efekt tej metamorfozy przeszedł moje najśmielsze oczekiwania. Zawsze mówiłem, że nie można stać w miejscu, jeśli chcemy to młode pokolenie wychować na prawych, mądrych, ludzi to muszą mieć warunki i przykład, że za słowem muszą iść czyny. Nasz Wójt jest właśnie przykładem osoby na odpowiednim stanowisku, zaradnej, która ma wyobraźnie, stawia sobie nowe i ambitne cele. Ta szkoła jest tego dowodem - mówił gratulując władzom Stefan Strzelecki.

Również uczniowie nie kryli radości z możliwości uczęszczania do wyremontowanej szkoły. - Nasza szkoła jest ładniejsza. Aż miło do niej przychodzić. Inaczej się wstaje rano z myślą, że idziemy do odnowionych pomieszczeń - powiedział Wiktor Hoc z klasy szóstej.

Budynek szkoły podstawowej  służy już uczniom i mieszkańcom Gminy Żukowice od lat 60-tych. Obiekt do tej pory nie przechodził większych remontów, które poprawiłyby jego funkcjonalność i estetykę. Remont budynku był jedną z najbardziej oczekiwanych przez lokalną społeczność inwestycji. Prace miały charakter generalny. W ramach zadania  ocieplono  stropodach i ściany budynku, wykonano nową elewację, diametralną modernizację przeszła kotłownia oraz instalacja centralnego ogrzewania. W ramach poprawy systemu grzewczego: wymiano rury, grzejniki, została zamontowana powietrzna pompa ciepła i szczytowy kocioł kondensacyjny. Ponadto został zamontowany system zarządzania energią: zawory regulacyjne, termostatyczne, czujniki temperatury, regulatory oraz liczniki ciepła i system fotowoltaiki dla zasilania pompy ciepła.

Dodatkowo oprócz pozyskanych środków unijnych w ramach kompleksowej modernizacji Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim ze środków własnych gminy, został przeprowadzony gruntowny remont wewnątrz budynku, który polegał na wymianie instalacji elektrycznych, sanitarnych, teleinformatycznych, przebudowie sal lekcyjnych, szpachlowaniu ścian, malowaniu i wymianie drzwi wewnętrznych wraz z remontami łazienek.

Głównym wykonawcą prac wyłonionym w przetargu odpowiedzialnym za całość była firma SOBOTA Sp. z o.o. z Głogowa.

Termomodernizacja budynku szkoły przyniesie efekty na wielu płaszczyznach. Od ekologii, poprzez oszczędności w kosztach ogrzewania, wzrost komfortu oraz bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli, po estetykę budynku.

Inwestycja zamknęła się kwotą ponad 2 mln zł. Z tej sumy 764 601,43  zł pochodzi z uzyskanej dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Wsparcia finansowego udzieliła także firma KGHM S.A.
Mamy nadzieję, że końcowy efekty zadowoli wszystkich, a najbardziej oczywiście uczniów.
Trwają prace polegające na termomodernizacji i kompleksowym remoncie budynku Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim. W roku 2018 planowany jest kolejny etap termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Nielubi wraz z kompleksowym remontem tych obiektów. Gmina Żukowice na to zadanie pozyskała środki  finansowe z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 3.3 - efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym w kwocie prawie 2,3 mln zł. Wartość wszystkich prac do wykonania to kwota ponad 5 mln zł.

W dniu dzisiejszym z wizytą w Gminie Żukowice przebywał Marszałek Województwa Dolnośląskiego Pan Cezary Przybylskiktóry wizytował plac budowy w Brzegu Głogowskim.

Marszałek podkreślił, że tylko najlepsze projekty z terenu województwa dolnośląskiego zostały objęte dofinansowaniem, w tym projekt złożony przez Gminę Żukowice. Podkreślił, że nie wystarczy dobrze napisać wniosek, ale również trzeba znaleźć środki w budżecie gminy na wkład własny i odpowiednio je zrealizować. Podkreślił zaangażowanie Wójta Gminy Żukowice i Rady Gminy Żukowice  w działania służące edukacji młodzieży. Marszałek był pod wrażeniem wielkości szkoły i zakresu prowadzonego remontu. Docenił  również wkład samorządu w realizację tego zadania, gdyż obiekt od początku jego powstania nie przechodził tak gruntownego remontu.

Budynek Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim zmienia swój wizerunek. Choć do końcowego efektu pozostało jeszcze dużo pracy, dziś widać, jak bardzo potrzebny był remont tej placówki szkolnej.

Prace związane z termomodernizacją i gruntownym remontem w Szkole Podstawowej w Brzegu Głogowskim nabrały tępa. Teren szkoły to duży plac budowy, przy ścianach budynku rozstawione są rusztowania, gdyż trwają prace nad dociepleniem ścian zewnętrznych. Obecnie zakończyły się już prace zawiązane z ociepleniem elewacji bocznej południowej, ociepleniem i wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej części podziemnej oraz wykonaniem izolacji stropu nad ostatnią kondygnacją budynku. Natomiast w salach lekcyjnych są wymieniane okna i grzejniki, zostały wykonane nowe ścianki działowe, otwory drzwiowe i posadzki. W pomieszczeniach na drugiej kondygnacji budynku zostały wykonane gładzie szpachlowe w ościeżach, na ścianach i stropach oraz rozpoczęto malowanie i licowanie ścian płytkami ceramicznymi. Ponadto sukcesywnie posuwają się do przodu prace związane wykonywaniem nowej instalacji elektrycznej i sanitarnej.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim jest na półmetku. Do końcowego efektu trzeba jeszcze trochę poczekać, jednakże z każdym dniem placówka będzie pięknieć pod względem wizualnym. Jest to pierwszy kapitalny remont realizowany na tak wielką skalę w historii Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim.

Termomodernizacja budynku szkoły przyniesie efekty na wielu płaszczyznach. Od ekologii, poprzez oszczędności w kosztach ogrzewania, wzrost komfortu oraz bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli, po estetykę budynku, a dzięki montażowi powietrznej pompy ciepła obniżone zostaną koszty energii generowanej przez obiekt.

Projekt: „Poprawa efektywności energetycznej - termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nielubi oraz Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim w Gminie Żukowice”, w ramach którego realizowana jest inwestycja otrzymał 2. 272 640,44 złotych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota ponad 5 mln zł.

W połowie czerwca rozpoczęły się prace związane z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim, które stanowią pierwszy etap zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej - termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nielubi oraz Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim w Gminie Żukowice” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym.

Wartość całego projektu to kwota ponad 5 mln zł.  z czego dotacja wynosi 2. 272 640,44 zł. Pozostała kwota ponad  2.777.000, która zostanie pokryta ze środków własnych gminy.

Zakres robót w budynku Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim obejmuje m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie nowych tynków; ocieplenie stropu; wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie nowych obróbek blacharskich i orynnowania. W ramach poprawy systemu grzewczego planuje się: wymianę rur, grzejników, zostaną zamontowane powietrzne pompy ciepła i szczytowe kotły kondensacyjne. Ponadto zostanie zamontowany system zarządzania energią: zawory regulacyjne, termostatyczne, czujniki temperatury, regulatory oraz liczniki ciepła i system fotowoltaiki dla zasilania pompy ciepła. Wykonane roboty przyczynią się do zmniejszenia zużycia energii pierwotnej w budynku szkoły, spadku emisji gazów cieplarnianych a także zaoszczędzenia energii cieplnej.

Dodatkowo oprócz pozyskanych środków unijnych w ramach kompleksowej modernizacji Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim, zostanie przeprowadzony gruntowny remont wewnątrz budynku, który będzie polegać na wymianie instalacji elektrycznych, teleinformatycznych, przebudowie sal lekcyjnych, szpachlowaniu ścian, malowaniu i wymianie drzwi wewnętrznych wraz z remontami łazienek. Remont będzie finansowany ze środków własnych gminy.

Zakończenie prac budowlanych na terenie Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim zaplanowano na przełom sierpnia i września 2017 r. Prace w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Nielubi zostały przewidziane na przyszły rok.

Gmina Żukowice rozpoczęła realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej – termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nielubi oraz Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim” na realizację którego pozyskano środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do środowiska w tym CO2 poprzez realizację prac polegających na termomodernizacji wraz z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii w postaci powietrznych pomp ciepła i montażu paneli fotowoltaicznych dla budynków
W dniu 14.06.2017 został przekazany plac budowy gdzie rozpoczną się roboty budowlane związane z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim.. Zakres prac zaplanowany do realizacji obejmuje między innymi wymianę częściową stolarki okiennej, drzwiowej, ocieplenie ścian i stropodachów, nowe pokrycia dachowe. W ramach wykonania nowej instalacji c.o. zostaną wymienione rury, wymienione grzejniki, zamontowane powietrzne pompy ciepła i szczytowe kotły kondensacyjne. Ponadto zostanie zamontowany system zarządzania energią: zawory regulacyjne, termostatyczne, czujniki temperatury, regulatory oraz liczniki ciepła i system fotowoltaiki dla zasilania pompy ciepła.

Dodatkowo oprócz pozyskanych środków unijnych w ramach tego zadania w ramach środków własnych Gmina planuje wymianę instalacji elektrycznych, teleinformatycznych, szpachlowanie ścian, malowanie i wymianę drzwi wewnętrznych wraz z remontami łazienek.

Zadanie będzie realizowane przez okres 2 lat. W roku 2017 planowane są prace w Szkole Podstawowej w Brzegu Głogowskim, a w 2018 w Nielubi. Wartość projektu po przetargu to kwota ponad 5 mln zł, w tym pozyskane dofinansowanie w wysokości 2 272 640,44 zł. Wykonawcą robót wyłonionym w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym jest firma SOBOTA Sp. z o.o. w Głogowie.

 
 
facebook