• czerna2.jpg
  • odra.jpg
  • czerna1.jpg
  • chaber.jpg
  • rzepak.jpg
Start Nasza gmina Historia gminy
sobota, 24 marca 2018
ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE Drukuj
środa, 16 stycznia 2008
Spis treści
ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
BUDOWA GEOLOGICZNA
WODY
KLIMAT
GLEBY
SZATA ROŚLINNA
SUROWCE NATURALNE
ZAGROŻENIA ŚRODOWISKOWE
OCHRONA W ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH
ROLNICTWO, A STAN ŚRODOWISKA
OCHRONA PRZYRODY
STAN SANITARNY GMINY
KANALIZACJA
GOSPODARKA ODPADAMI
OCHRONA PRZED HAŁASEM
JAKOŚĆ PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
INWESTYCJE
PODSUMOWANIE
Wszystkie strony

GEOMORFOLOGIA

W granicach gminy znajdują się części 2 jednostek fizyczno- geograficznych: Obniżenia Głogowsko - Milickie (Pradolina  Głogowsko-Barycka) i Wał Trzebnicki (Wzgórza Dalkowskie). Najwyższy punkt znajduje się na granicy z województwem zielonogórskim koło przysiółka Mierzów, najniższy około (67 m.) osiąga Odra w przy granicy z województwem zielonogórskim poniżej Dobrzejowic. Rzeźba Wzgórz Dalkowskich jest bardzo urozmaicona - mają one charakter moreny czołowej i są skutkiem zlodowacenia środkowopolskiego. Wysokości względne w obrębie szczytowej partii wzgórz przekraczają 80 m. Dolina Odry to płaski teren oddzielony od wzgórz kilkoma tarasami nadzalewowymi. 
Top! Do góry