• odra.jpg
  • rzepak.jpg
  • czerna1.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna2.jpg
Start Nasza gmina Gmina w liczbach
środa, 21 lutego 2018
ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE Drukuj
środa, 16 stycznia 2008
Spis treści
ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
BUDOWA GEOLOGICZNA
WODY
KLIMAT
GLEBY
SZATA ROŚLINNA
SUROWCE NATURALNE
ZAGROŻENIA ŚRODOWISKOWE
OCHRONA W ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH
ROLNICTWO, A STAN ŚRODOWISKA
OCHRONA PRZYRODY
STAN SANITARNY GMINY
KANALIZACJA
GOSPODARKA ODPADAMI
OCHRONA PRZED HAŁASEM
JAKOŚĆ PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
INWESTYCJE
PODSUMOWANIE
Wszystkie strony

GEOMORFOLOGIA

W granicach gminy znajdują się części 2 jednostek fizyczno- geograficznych: Obniżenia Głogowsko - Milickie (Pradolina  Głogowsko-Barycka) i Wał Trzebnicki (Wzgórza Dalkowskie). Najwyższy punkt znajduje się na granicy z województwem zielonogórskim koło przysiółka Mierzów, najniższy około (67 m.) osiąga Odra w przy granicy z województwem zielonogórskim poniżej Dobrzejowic. Rzeźba Wzgórz Dalkowskich jest bardzo urozmaicona - mają one charakter moreny czołowej i są skutkiem zlodowacenia środkowopolskiego. Wysokości względne w obrębie szczytowej partii wzgórz przekraczają 80 m. Dolina Odry to płaski teren oddzielony od wzgórz kilkoma tarasami nadzalewowymi. 
Top! Do góry