• chaber.jpg
  • odra.jpg
  • czerna2.jpg
  • rzepak.jpg
  • czerna1.jpg
Start
środa, 18 lipca 2018
ZAWIADOMIENIE - XLII ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE
środa, 23 maja 2018
alt
Zawiadamiam, że w dniu 29 maja 2018 r. o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Żukowice odbędzie się XLII zwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice z następującym porządkiem obrad:
Więcej…
 
II MIEJSCE W ELIMINACJACH STREFOWYCH OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BRD DLA SP IM. ŚW. FLORIANA W BRZEGU GŁOGOWSKIM
wtorek, 22 maja 2018
altW dniu 19 maja 2018r. na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Legnicy odbyły się legnickie strefowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju BRD. Nad poprawnym przebiegiem zmagań uczestników czuwali egzaminatorzy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Legnicy, funkcjonariusze  z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy i Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz ratownicy medyczni z Pogotowia Ratunkowego w Legnicy.

W eliminacjach strefowych brały udział drużyny będące zwycięzcami eliminacji powiatowych z terenu byłego województwa legnickiego (powiat legnicki, lubiński, złotoryjski, głogowski, polkowicki i jaworski). Uczniowie musieli wykazać się umiejętnościami w następujących kategoriach: konkurencja teoretyczna – z przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach – testy;
Więcej…
 
BEZPŁATNE BADANIE MAMMOGRAFICZNE
wtorek, 22 maja 2018
alt
Zapraszamy na bezpłatne badania mammograficzne Panie w wieku 50-69 lat.

Mammobus przyjedzie na teren Ośrodka Zdrowia w Nielubi

w dniu 28.05.2018 r.

Więcej informacji na załączonym plakacie.
 
ROZPOCZĘŁA SIĘ KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY W NIELUBI
poniedziałek, 21 maja 2018
altW pierwszej połowie maja br. roazpoczęły się roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nielubi, które stanowią drugi etap zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej - termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nielubi oraz Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim w Gminie Żukowice” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym.

Całość prac w Szkole w Nielubi to kwota ponad 3 mln. zł, z czego pozyskane dofinansowanie na ten etap inwestycji wynosi blisko 1.500.000,00 mln. zł.
Natomiast koszty wykonania całego projektu inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej - termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nielubi oraz Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim w Gminie Żukowice”, to kwota ponad 5 mln zł., z czego dotacja wynosi blisko 2,3 mln zł.
Więcej…
 
GMINNE ZAWODY STRAŻACKIE 2018
niedziela, 20 maja 2018
altWÓJT GMINY ŻUKOWICE 
 
oraz ZARZĄD GMINNY ZWIĄZKU OSP 
W ŻUKOWICACH

                                                           
SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ

NA GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE 2018

DNIA 26.05.2018 GODZ. 13:00

BOISKO SPORTOWE W DOBRZEJOWICACH
Więcej…
 
WAŻNY KOMUNIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
piątek, 18 maja 2018
altZgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, w przypadku gdy wpis przedsiębiorcy w CEIDG nie zawiera numeru PESEL, a przedsiębiorca nie uzupełni go w terminie 2 lat od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy (tj. do dnia 19 maja 2018 r.), wpis zostanie wykreślony z CEIDG.
Więcej…
 
GMINA ŻUKOWICE POZYSKAŁA ŚRODKI NA PRZEBUDOWĘ DROGI W M. SŁOĆWINA
czwartek, 17 maja 2018
altWójt Gminy Żukowice informuje, że Gmina Żukowice pozyskała kolejne środki finansowe z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, tym razem na przebudowę drogi gminnej na zadanie pn.: „Odbudowa drogi w miejscowości Słoćwina” w kwocie ok. 368 tys. zł. Cała wartość zadania szacowana jest na  kwotę blisko 0,5 mln zł.

Dofinansowanie jest wynikiem starań Samorządu Gminy od ponad dwóch lat. Gmina Żukowice jest w trakcie realizacji wykonywania dokumentacji projektowej przedmiotowej drogi i realizacja zadania jest uzależniona od uzyskania niezbędnych opinii, uzgodnień oraz pozwoleń.
Więcej…
 
KONKURSY RECYTATORSKIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NIELUBI
czwartek, 17 maja 2018
alt15 maja uczniowie Szkoły Podstawowej im. KEN w Nielubi, po raz kolejny udowodnili, że odkrywanie piękna języka może odbywać się w różnych formach. Tym razem młodzież (II i III etap edukacyjny) przygotowała interpretacje głosowe wybranych tekstów i pokazała „ jak wygląda słowem”. Swoją wypowiedź interpretatorzy utworów wzbogacili ciekawymi rekwizytami, które wpisały się w prezentowany wiersz. Odbiorcy żywo reagowali na interesujące formy przekazu, będące niezapomnianym doświadczeniem z zakresu estetyki języka. Komisja Konkursowa miała nie lada problem z wytypowaniem laureata konkursu.
Więcej…
 
SZKOŁA PODSTAWOWA W NIELUBI W III ETAPIE AKTYWNYCH SZKÓŁ MULTISPORT
czwartek, 17 maja 2018
altAktywne dzieci radzą sobie lepiej… nie tylko na WF-ie!

Ruch to zdrowie, wszyscy to wiemy. Aktywność fizyczną należy jednak rozpatrywać nie tylko w kontekście wytrzymałości, siły i odporności organizmu. Badania dowodzą, że codzienna aktywność stymuluje pracę jądra podstawnego mózgu odpowiedzialnego za działanie i procesy poznawcze. Nie bez powodu mówimy, że aktywne dzieci radzą sobie lepiej w życiu.

Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dzieci w wieku szkolnym do prawidłowego rozwoju potrzebują przynajmniej 60 minut ruchu dziennie, codziennie.
Więcej…
 
INFORMACJA REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH WE WROCŁAWIU
czwartek, 17 maja 2018
altRegionalna Dyrekcja Lasów Państwowych informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie stosowania środka ochrony roślin Dimilin 480 S.C. w drzewostanach zagrożonych przez foliofagi sosny na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu.
Więcej…
 
KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN
środa, 16 maja 2018
altKomunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Oddział w Głogowie o zagrożeniu upraw roślin.

Roślina: Burak cukrowy i pastewny / Agrofag: Mszyca burakowa
Roślina: Pszenica ozima / Agrofag: Skrzypionki
Roślina: Rzepak ozimy / Agrofag: Zgnilizna twardzikowa
Roślina: Kukurydza / Agrofag: Ploniarka zbożówka
 
SUPERNIANIA Z WIZYTĄ W GBP W NIELUBI
środa, 16 maja 2018
altW poniedziałek, 14 maja, Gminna Biblioteka Publiczna w Nielubi gościła Supernianię Dorotę Zawadzką, która opowiadała o tym jak wychować miłośnika książek, dlaczego czytanie oraz wybór dobrej literatury jest ważny, a także poleciła książki na wszelkie problemy i trudne tematy. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej i ciepłej atmosferze. Był czas na zadawanie pytań, a pani Dorota przygotowała dla słuchaczy drobne gadżety.
Więcej…
 
II SPOTKANIE Z DIETETYKIEM W RAMACH „FIT MANIA PROJEKT"
środa, 16 maja 2018
altW poniedziałek, 14 maja, odbyły się ostatnie zajęcia z dietetyczką dla grupy projektowej Fit Mania z Brzegu Głogowskiego. Panie pod okiem pani Karoliny Szaran przyrządzały pyszne i z drowe sałatki oraz przekąski. Każda z uczestniczek miała możliwość dokonania analizy składu ciała.

Dziękujemy pani Mirosławie Tworkowskiej za udostępnienie sali oraz za pyszny chleb, które panie z Czernej upiekły specjalnie na to spotkanie.
Więcej…
 
TRWA NABÓR WNIOSKOW W X EDYCJI PROGRAMU "DZIAŁAJ LOKALNIE
wtorek, 15 maja 2018
altOśrodek Działaj Lokalnie Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”, ogłosiła konkurs grantowy w ramach X Edycji Programu „Działaj Lokalnie” 2018r.

W konkursie „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na 3-6 miesięczne projekty, które:
Więcej…
 
TYDZIEŃ BIBLIOTEK W GMINIE ŻUKOWICE
poniedziałek, 14 maja 2018
altW ramach Tygodnia Bibliotek, które trwają od 8 do 15 maja, Gminna Biblioteka Publiczna w Nielubi zorganizowała lekcje biblioteczne dla dzieci z Punktu Przedszkolnego w Nielubi oraz dla klasy I z SP im. KEN w Nielubi.

Podczas spotkań rozmawialiśmy o tym, po co się przychodzi do biblioteki, jak należy się w bibliotece zachowywać, jak się traktuje książki i dlaczego trzeba oddać książkę z powrotem. Dzieci wysłuchały bajki oraz podczas quizu wykazały się znajomością postaci z bajek i wierszy.
Więcej…
 
KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN
piątek, 11 maja 2018
altKomunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Oddział w Głogowie o zagrożeniu upraw roślin.

- Truskawka - szara pleśń
- Burak cukrowy i pastewny - Śmietka ćwiklanka
 
SZKOŁA PODSTAWOWA W BRZEGU GŁOGOWSKIM MA SWÓJ SZTANDAR I PATRONA
czwartek, 10 maja 2018
altTego dnia byliśmy świadkami przepięknej uroczystości…
9 maja 2018 roku odbyła się uroczystość nadania imienia świętego Floriana Szkole Podstawowej w Brzegu Głogowskim. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele pw. Bożego Ciała w Brzegu Głogowskim, w czasie której został poświęcony sztandar. Odtąd będzie on pełnił funkcję reprezentacyjną oraz wyrażał najważniejsze zasady i wartości szkolnej społeczności. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, której przewodniczył Biskup Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej Tadeusz Lityński a także ks. kanonik Zbigniew Walaszek, ks. kanonik Edward Białas, ks. kanonik Ryszard Kolano i ks. kanonik Stanisław Czerwiński.

Po uroczystej Mszy, przy akompaniamencie Orkiestry Huty Miedzi Głogów w asyście wielu pocztów sztandarowych społeczność szkolna oraz goście przemaszerowali do szkoły, gdzie odbyła się uroczystość nadania imienia i przekazania sztandaru.
Więcej…
 
ZAJĘCIA „ FIT MANIA"
czwartek, 10 maja 2018
altFit Mania Projekt to nie tylko aktywność fizyczna. Uczestniczki mają możliwość zgłębić wiedzę na temat zdrowego odżywiania.  W  środę, 9 maja, odbyło się kolejne spotkanie, podczas którego uczestniczki pod okiem dietetyczki, pani Karoliny Szaran, przyrządzały słodycze w wersji fit, a także zdrowe wrapy z humusem czy sałatki. Była także możliwość  wykonania pomiaru tkanki tłuszczowej, mięśniowej oraz wieku metabolicznego. 
Więcej…
 
PRZEDSZKOLAKI Z WIZYTĄ W GBP W KROMOLINIE
czwartek, 10 maja 2018
altW środę, 9 maja, w filii GBP w Kromolinie odbyła się lekcja biblioteczna „ Moja pierwsza wizyta w bibliotece „ z przedszkolakami z punktu przedszkolnego w Kromolinie w związku z Tygodniem Bibliotek. Dzieci rozmawiały z panią bibliotekarką o tym co to jest biblioteka, jak należy się zachowywać w bibliotece, jak należy traktować książki, zwłaszcza te wypożyczone z biblioteki. Dzieci opowiadały także o tym kto im w domu czyta książki i czy mają własną biblioteczkę. Następnie wysłuchały bajki o Czerwonym Kapturku oraz zagadek dotyczących najbardziej znanych bajek, na które dzieci bardzo ładnie odpowiadały.
Więcej…
 
KONKURS WIEDZY PT. "ŚWIĘTY FLORIAN - PATRON MOJEJ SZKOŁY"
środa, 09 maja 2018
altDnia 7.05.018 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o św. Florianie pt. „Św. Florian – patron mojej szkoły„. Do Konkursu przystąpiło dwanaścioro uczniów z klas IV-VII. W komisji zasiedli: Pani Natalia Oleśków, Pani Nela Leśkiewicz i Ks. Edward Białas. Podczas konkursu uczniowie mieli za zadanie wykazać się wiedzą na temat życia św. Floriana, faktów i legend związanych z jego postacią. Pytania dotyczyły również kultu świętego w Polsce.
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 168
Top! Do góry