• czerna1.jpg
  • rzepak.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna2.jpg
  • odra.jpg
Start
środa, 15 lipca 2020
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
POWSTANĄ KOLEJNE SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE NA TERENIE NASZEJ GMINY
piątek, 15 maja 2020
Powstaną kolejne siłownie zewnętrzne na terenie Naszej Gminy. Dzięki wielu staraniom władz Gminy i współpracy z podmiotami zewnętrznymi powstaną dwie kolejne siłownie zewnętrzne tj. w miejscowości Słone i w miejscowości Nielubia.

W ramach współpracy firmy wykonają podbudowę pod siłownie zewnętrzne, natomiast Gmina zakupi urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu. W miejscowości Słone siłownia powstanie tuż przy placu zabaw i boisku, natomiast w Nielubi siłownia powstanie na terenie szkoły tuż przy boisku szkolnym.

W m. Słone zamontowane zostaną następujące urządzenia: prasa nożna, biegacz, wioślarz, orbitrek, drabinka, ławka skośna oraz motyl. Natomiast w miejscowości Nielubia będą to: orbitrek, prasa nożna, wioślarz, biegacz, motyl, twister.
Więcej…
 
PRZYPOMINAMY O ZMIANIE NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO
czwartek, 14 maja 2020
Przypominamy, iż z dniem 1 stycznia 2020 roku nastąpiła
zmiana numerów rachunków bankowych Gminy Żukowice.  

Nowy numer rachunku:
 

                                  BANK SPÓŁDZIELCZY W GŁOGOWIE

                                Nr 86 8646 0008 0000 0032 1769 0003

Więcej…
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁATY ZA ODPADY
środa, 13 maja 2020
Uprzejmie informujemy, iż 15 maja 2020 roku upływa termin zapłaty należności za odpady za miesiąc kwiecień 2020 r.

Z uwagi na panującą w dalszym ciągu sytuację epidemiologiczną związaną z koronawirusem, SOŁTYSI NIE BĘDĄ PRZYJMOWALI OPŁAT ZA ODPADY.

Opłaty za ODPADY należy dokonać bezpośrednio na rachunek bankowy Gminy Żukowice, w tytule przelewu wpisując: "ODPADY"

BANK SPÓŁDZIELCZY W GŁOGOWIE nr 86 8646 0008 0000 0032 1769 0003
Więcej…
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE OPŁATY ZA PODATEK
środa, 13 maja 2020
Uprzejmie informujemy, iż 15 maja 2020 roku upływa termin zapłaty drugiej raty podatku za 2020 rok.

Z uwagi na panującą w dalszym ciągu sytuację epidemiologiczną związaną z koronawirusem, SOŁTYSI NIE BĘDĄ PRZYJMOWALI OPŁAT ZA PODATEK.

Opłaty za podatek należy dokonać bezpośrednio na rachunek bankowy Gminy Żukowice, w tytule przelewu wpisując: "PODATEK"

BANK SPÓŁDZIELCZY W GŁOGOWIE nr 86 8646 0008 0000 0032 1769 0003
Więcej…
 
POTRZEBNA KREW - JEŚLI MOŻESZ ZGŁOŚ SIE DO CENTRUM KRWIODAWSTWA I ODDAJ KREW
środa, 13 maja 2020
W związku z wyjątkową sytuacją i wzrastającą liczbą osób hospitalizowanych, rosnącym zapotrzebowaniem na krew ze szpitali  zwracamy się do  wszystkich Honorowych Dawców Krwi oraz wszystkich zdrowych osób o zgłaszanie się do Centrum Krwiodawstwa w celu oddania krwi.

Apelujemy do Państwa ! Mocno spadły nam stany krwi, a szczególnie potrzebne są grupy:  O Rh-, O Rh+, A Rh-, A Rh+, B Rh-

Krwi niestety nie można długo magazynować i pobrany koncentrat krwinek czerwonych może być przetoczony pacjentowi tylko przez 42 dni od pobrania, a koncentrat krwinek płytkowych ma termin ważności jedynie 5 dni, dlatego tak ważne jest regularne zgłaszanie się osób do oddawania krwi i pozyskiwanie nowych krwiodawców.
Więcej…
 
PODPISANO UMOWY W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA
wtorek, 12 maja 2020
Wójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn informuje, że podpisano umowy z wszystkimi osobami, które zadeklarowały chęć udziału i pozytywnie przeszły weryfikację wniosków w gminnym programie na przyznanie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła, w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Żukowice.

Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji jest trwała likwidacja starego źródła ciepła.

Dofinansowaniem jest objęta wyłącznie wymiana lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą na nowoczesne źródło ciepła:
Więcej…
 
ZMIANY W ROZKŁADZIE JAZDY AUTOBUSÓW - INTERTRANS
poniedziałek, 11 maja 2020
Poniżej przedstawiamy wykaz kursów uruchamianych przez firmę INTERTRANS od poniedziałku 11.05.2020 roku.
 
od 11.05.2020 roku: kursy wykonywane w dni robocze od poniedziałku do piątku

- 6:49 Kurów Wielki – Głogów przez Gostyń, Gaworzyce, Kłobuczyn, Nielubię
- 8:35 Przemków Huta ul. Topolowa - Głogów przez Radwanice, Nielubię
- 11:10 Głogów - Przemków Huta ul. Topolowa przez Nielubię, Radwanice
Więcej…
 
8 MAJA - DZIEŃ BIBLIOTEKARZA
piątek, 08 maja 2020
 
TRWAJĄ INTENSYWNE PRACE REMONTOWE BUDYNKU REMIZY OSP KŁODA
czwartek, 07 maja 2020
Trwają zaawansowane prace remontowe remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Kłoda.

Do chwili obecnej wykonano osuszenie i odgrzybienie ścian fundamentowych oraz izolację przeciwwilgociową. Ponadto dokonano zamurowania otworu istniejącej bramy do wielkości drzwi wejściowych celem zamiany przeznaczenia dotychczasowych pomieszczeń. Dokonano również kompleksowej naprawy zniszczonej konstrukcji dachu oraz przygotowano podłoże pod nowe posadzki betonowe. Dalsze prace zakładają m.in. wymianę elementów instalacji elektrycznej wraz z montażem klimatyzacji, kompleksowy remont nawierzchni dachu z orynnowaniem i nowym opierzeniem oraz montaż drzwi wejściowych wraz z szerszą bramą garażową i montażem rolet zewnętrznych. Ponadto planuje się wykonać nową elewację wraz z dociepleniem. W ramach inwestycji zostanie wykonany również maszt zewnętrzny, montaż alarmu zabezpieczającego oraz regeneracja syreny alarmowej.
Więcej…
 
INFORMACJA O OPŁACIE ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ
czwartek, 07 maja 2020
Szanowni  Mieszkańcy,

Uprzejmie przypominamy, iż od 1 stycznia 2018 r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U.2020, poz. 310 ), wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Do takich zmian należy wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Ustawa nakłada na wójtów, burmistrzów, prezydentów obowiązek związany z naliczeniem i poborem opłaty.

Zgodnie z art. 269 ust.1 pkt 1 ww. ustawy osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:
Więcej…
 
UWAGA ROLNICY – NABÓR WNIOSKÓW NA ODTWORZENIE POTENCJAŁU PRODUKCJI ROLNEJ
czwartek, 07 maja 2020
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że od 7 maja 2020 r. rolnicy , którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej".

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna.
oraz rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF.
Więcej…
 
KOMUNIKAT WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
środa, 06 maja 2020


KOMUNIKAT WÓJTA GMINY ŻUKOWICE

W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA TERENIE GMINY ŻUKOWICE


Szanowni Rodzice!

Uprzejmie informuję, że kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, ich rodziców oraz pracowników gminnych oddziałów przedszkolnych w naszych szkołach, w uzgodnieniu z dyrektorami szkół w Nielubi i Brzegu Głogowskim, nie widzę możliwości otwarcia tych placówek, z uwagi na zbyt duże ryzyko epidemiologiczne.

Wspólnie z dyrektorami naszych szkół dokonaliśmy głębokiej analizy możliwości przystosowania obiektów do rygorów sanitarnych wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Wytyczne GIS wprowadzają bardzo wiele obostrzeń sanitarnych, których spełnienie i utrzymanie w naszych placówkach jest na chwilę obecną praktycznie nierealne, co uniemożliwia bezpieczne funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych, a przede wszystkim ich podopiecznych i pracowników. Jednocześnie zgodnie z wytycznymi GIS w pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. W związku z tym pracownicy naszych szkół  kontaktowali się telefonicznie z rodzicami pracującymi zawodowo z zapytaniem czy byliby zainteresowani oddaniem swoich dzieci pod opiekę do placówek przedszkolnych. Zainteresowanie było znikome, rodzice tylko 3 dzieci z terenu całej gminy wyrazili chęć skorzystania z opieki.

Więcej…
 
KOLEJNE POZYSKANE DOTACJE NA DROGI W GMINIE ŻUKOWICE
wtorek, 05 maja 2020

Miło nam poinformować, że w dniu 30.04.2020 uchwałą sejmiku województwa dolnośląskiego przyznane zostało dofinansowanie na realizację dwóch zadań drogowych na terenie Gminy Żukowice, o które wnioskował samorząd.

        1. W ramach tego dofinansowania zostanie wyremontowana droga gminna od m. Kłoda – do granicy Gminy – w kierunku Witanowic – odcinek o długości 970 metrów – dofinansowanie 97.000,00 zł. Szacowana wartość zadania to kwota ok. 200.000,00 zł

 2. Ponadto przyznano Powiatowi Głogowskiemu kwotę 121.000,00 zł na realizację remontu drogi powiatowej Zabłocie - Glinica na terenie gminy o długości 1210 metrów. Szacowana wartość  zadania to kwota ok 300.000,00 zł.

 Są to kolejne środki pozyskane w ostatnich latach na poprawę infrastruktury drogowej, które Nasza Gmina otrzymuje dzięki skutecznej i merytorycznej pracy pracowników urzędu. Są to zawsze oszczędności dla samorządu, gdyż nie trzeba angażować w całości własnych środków budżetowych– powiedział Krzysztof Wołoszyn – wójt Gminy Żukowice.

Więcej…
 
TRWA MODERNIZACJA ŚWIETLICY W M. ZABŁOCIE
poniedziałek, 04 maja 2020
Trwają prace związane z modernizacją świetlicy wiejskiej w m. Zabłocie. Właśnie zakończył się pierwszy etap prac polegający na rozbiórce budynku z blaszanych płyt. Teraz pozostał  jedynie stalowy szkielet wraz z fundamentami. 

Planowany zakres prac obejmuje kompleksowy remont budynku tj. wykonanie remontu głównych elementów budynków: ścian zewnętrznych, podłóg, sufitów z zastosowaniem nowych materiałów izolacyjnych i wykończeniowych, termomodernizację budynku, ponowne osadzenie stolarki okienno – drzwiowej, wymianę instalacji wewnętrznych: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej.
Więcej…
 
4 MAJA - DZIEŃ STRAŻAKA I HUTNIKA
poniedziałek, 04 maja 2020
 
W MIEJSCOWOŚCI KAMIONA BEZPIECZNIEJ
czwartek, 30 kwietnia 2020
Dobiegły końca prace związane z realizacją kolejnego etapu budowy chodnika w m. Kamiona. W ramach zadania wybudowano chodnik po prawej stronie drogi nr 100041D od budynku nr 12 do drogi wewnętrznej przy parku.

Wybudowany chodnik posiada nawierzchnię z betonowej kostki brukowej na długości 140 mb i szerokości ok. 1,5 m.

Realizowana inwestycja stanowiła drugi etap rozpoczętych w 2019 r. prac, podczas których, wykonano chodnik po lewej stronie drogi nr 100041 D. Przypomnijmy, że nawierzchnia przedmiotowej drogi została kompleksowo odbudowana w 2018 r.
Więcej…
 
CORAZ WIĘCEJ AKTÓW WANDALIZMU W GMINIE ŻUKOWICE
czwartek, 30 kwietnia 2020
SZANOWNI MIESZKAŃCY !

W związku z powtarzającymi się aktami wandalizmu
na terenie naszej gminy , Wójt Gminy Żukowice zwraca się z ogromną prośbą do wszystkich mieszkańców, aby w trosce o wspólne dobro reagować na tego typu zachowania.

Zniszczone wiaty przystankowe, pogięte i uszkodzone znaki - to praktycznie codzienność. W ostatnim czasie, po raz kolejny została zniszczona zastawka regulująca przepływ  wody w rowie melioracyjnym w Brzeg Głogowskim.

Pragniemy zaznaczyć, że tego typu urządzenia są jednym z głównych rozwiązań regulacyjnych dla gospodarki wodnej i gwarantują zatrzymanie nadmiernego odpływu wody lub jej piętrzenie na rowach, a ich prawidłowe funkcjonowanie jest ważne szczególnie w okresie suszy.
Więcej…
 
ZACHĘCAMY DO SAMODZIELNEGO ODCZYTU WODOMIERZY
czwartek, 30 kwietnia 2020
Przypominamy, że z uwagi na panującą w dalszym ciągu sytuację epidemiologiczną związaną z koronawirusem, spis liczników wodomierzy i praca inkasenta w terenie nadal zostaje wstrzymana.

W wiązku z powyższym ponownie zachęcamy do samodzielnego odczytu wodomierzy i przekazania jego wskazania poprzez elektroniczne kanały komunikacji:

- telefonicznie: 76 831 42 41 (609 585 521)

- SMS: 609 585 521

Więcej…
 
POZYSKALIŚMY 560.000,00 ZŁ NA ZAKUP AUTA ŚREDNIEGO DLA OSP DOBRZEJOWICE
wtorek, 28 kwietnia 2020
Wszystko wskazuje na to, że po raz kolejny zwiększymy bezpieczeństwo Naszej Gminy i Powiatu Głogowskiego. Właśnie otrzymaliśmy informację, że w budżecie państwa zabezpieczone zostały środki finansowe na zakup samochodu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzejowicach – jednostki będącej w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym.

Na podstawie pisma z Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu Gmina otrzyma środki finansowe w następującym modelu finansowania:
  • Wartość pojazdu – 760.000,00 zł
Więcej…
 
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW. MYCIE ORAZ DEZYNFEKCJA POJEMNIKÓW.
poniedziałek, 27 kwietnia 2020
Urząd Gminy Żukowice  informuje, iż w ramach umowy na świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Żukowice firma GPK-SUEZ Głogów sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie przeprowadzi mycie oraz dezynfekcję pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych.

HARMONOGRAM MYCIA POJEMNIKÓW:
28.04.2020 r. - SŁONE; KŁODA; SŁOĆWINA; KROMOLIN; SZCZEPÓW; DOMANOWICE; ZAMECZNO
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 210
Top! Do góry