• czerna2.jpg
  • rzepak.jpg
  • czerna1.jpg
  • chaber.jpg
  • odra.jpg
Start
poniedziałek, 13 lipca 2020
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
WYBORY DO RADY POWIATOWEJ DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY ROLNICZEJ - LISTA KANDYDATÓW
piątek, 18 marca 2011
Image OBWIESZCZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 19 W ŻUKOWICACH - LISTA ZAREJESTROWANYCH KANDYDATÓW
Treść obwieszczenia
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
piątek, 18 marca 2011
ImageNa podstawie art. 33 ust. 1 w związku art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227 z póź. zm.) informuję, że jest do wglądu raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w ramach prowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn. „Budowa Farmy Wiatrowej w Obiekcie Głogów” na terenie działek o nr geod:
145/1 – obręb Słone,
91, 100, 76, 74, 71/3 – obręb Bukwica. Treść obwieszczenia
 
PRZEPROWADZENIE KONTROLI OKRESOWEJ 5-LETNIEJ BUDYNKÓW Z ZASOBÓW GMINY ŻUKOWICE,
poniedziałek, 14 marca 2011

ImageUrząd Gminy w Żukowicach ogłasza zapytanie ofertowe. Przedmiotem zamówienia jest  „Przeprowadzenie kontroli okresowej 5-letniej budynków z zasobówGminy Żukowice, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 a, b; pkt. 2 w zakresie ogólnobudowlanym, oraz założenie książki obiektu budowlanego, zgodnie z art.64 ust 1ustawy z dnia 7 lipca     1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U z 2006 r. nr 156, poz. 1118, ze zm.). Więcej informacji i niezbędne dokumenty dostępne są TUTAJ

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU MARKI LUBLIN.
piątek, 11 marca 2011

ImageUrząd Gminy w Żukowicach ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu marki Lublin o nr rej. LGL 9535. Szczegóły odnośnie przetargu i regulamin postępowania dostępne są TUTAJ

 
DZIEŃ KOBIET
wtorek, 08 marca 2011

      W tym szczególnym Dniu Kobiet życzę wszystkim mieszkankom Gminy Żukowice spełnienia najskrytszych marzeń, uśmiechu na co dzień zadowolenia z siebie, radości życiowej i aby każdy kolejny dzień w całym roku był Dniem Kobiet. 
        Wszystkiego najlepszego życzy 
                      Krzysztof Wołoszyn
                   Wójt Gminy Żukowice

 
SPOTKANIE W SPRAWIE SPORZĄDZANIA PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
środa, 02 marca 2011
Image
Wójt Gminy Żukowice  zawiadamia, że w dniu 15 marca 2011 r. o godz. 10.00, w świetlicy wiejskiej w Nielubi,  odbędzie się spotkanie, w sprawie sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego, w Gminie Żukowice. Na spotkanie, zapraszam mieszkańców gminy Żukowice, radnych Rady Gminy  oraz sołtysów wsi. Informuję, że na spotkanie zaproszono również przedstawicieli inwestorów budowy farm wiatrowych, KGHM oraz biura planistycznego.
Wójt Gminy      
Krzysztof Wołoszyn
 
FERIE W KŁODZIE
wtorek, 01 marca 2011
ImageTematem przewodnim ferii zorganizowanych przez rodziców są „PRZYGOTOWANIA DO WIELKANOCY'' oraz  „LODOWE LAMPIONY I LODOWE MISY”.  Od 21.02.2011. do końca ferii rodzice z miejscowości Kłoda zorganizowali wolny czas dla swoich dzieci w świetlicy wiejskiej w Kłodzie. W zajęciach brały dzieci tj. między innymi Szymon, Miłosz, Julia, Natalia, Oliwia, Erwin, Patrycja, Jakub, Dominika, Mateusz, Szymon, Maja, Kinga, Cezary.
Więcej…
 
INFORMACJA O TERMINACH ZEBRAŃ SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZYCH W JEDNOSTKACH OSP
piątek, 25 lutego 2011
ImageWójt Gminy Żukowice informuje o terminach zebrań sprawozdawczo-wyborczych w jednostkach OSP Gminy Żukowice w 2011r.  w dniach:

 2 marca.2011r.  o godz. 17.00  w remizie OSP Glinica
 2 marca.2011r.  o godz. 18.30  w remizie OSP Kłoda
 14 marca .2011r. o godz. 17.00  w świetlicy wiejskiej miejscowości Kromolin
 17 marca .2011r. o godz. 17.00  w świetlicy wiejskiej miejscowości Brzeg Głogowski
 18 marca .2011r. o godz. 17.00  w świetlicy wiejskiej miejscowości Czerna
 18 marca .2011r. o godz. 18.30  w świetlicy wiejskiej miejscowości Dobrzejowice
Serdecznie zapraszam.
 Wójt Gminy Żukowice.
 
SREBRNE MEDALE ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU
poniedziałek, 21 lutego 2011
ImageDnia 18.02.2011 r. w Urzędzie Gminy Żukowice odbyła się uroczystość wręczenia nadanych medali dla rodziców dzieci, którzy odbywali zasadniczą służbę wojskową.  Pani Franków Jadwiga, Franków Stefan, Marszałek Leokadia, Włodarczyk Maria, Włodarczyk Lucjan, decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 1534/KADR z dnia 9 października 2009r. nadano srebrne medale za zasługi dla obronności kraju.
W uroczystym spotkaniu wzięli udział:
Komendant WKU Głogów ppłk Pan Piotr Mielniczuk, Wójt Gminy Żukowice, Przewodniczący Rady Gminy Żukowice oraz radna Rady Gminy.
Galeria
 
DOTACJA Z MSWIA NA REMONT BOISKA I BUDYNKU SZATNI W CZERNEJ
środa, 16 lutego 2011
ImageWójt Gminy Żukowice informuje, iż  ramach podziału środków na usuwanie klęsk żywiołowych Gmina Żukowice otrzymała promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  na dofinansowanie zadania  pn. „Remont boiska i budynku szatni w miejscowości Czerna” Wysokość dotacji to kwota  80.000 zł.
 
DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO
środa, 16 lutego 2011
ImageWójt Gminy Żukowice informuje iż otrzymano bezzwrotne  dotacje  z budżetu Powiatu Głogowskiego na zadania jn.
15 000 zł . Konserwacja urządzeń melioracji wodnych.
- 30 000 zł  z przeznaczeniem na  częściowe pokrycie wydatków związanych z dowozem uczniów do  szkół położonych na terenie Gminy Żukowice.
 
UCHWAŁA W SPRAWIE ZAMIARU LIKWIDACJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KROMOLINIE
środa, 16 lutego 2011
ImageW dniu 15 lutego 2011 r. Rada Gminy Żukowice  podczas VI zwyczajnej sesji podjęła  Uchwałę Nr VI/20/2011 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Kromolinie.
Treść uchwały
 
WYNIKI WYBORÓW SOŁTYSÓW GMINY ŻUKOWICE NA KADENCJE 2010-2014
wtorek, 15 lutego 2011
 Image

W terminie od 26 stycznia do 09 lutego przeprowadzono wybory sołtysów i rad sołeckich  Gminy Żukowice  na kadencję 2010-2014
Więcej…
 
VI ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY
wtorek, 08 lutego 2011
ImageZawiadamiam, że w dniu 15 lutego 2011 r. o godz. 10 00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Żukowice odbędzie się VI zwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice
Więcej…
 
KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN
wtorek, 08 lutego 2011
ImageWojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział Głogów
Przekazuje komunikat o zagrożeniu upraw roślin
Agrofag: Kędzierzawość liści brzoskwini
Roślina: Brzoskwinia
Pełna treść komunikatu
 
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UDZIELENIE KRADYTU
piątek, 04 lutego 2011
ImageWójt Gminy Żukowice ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UDZIELENIE KREDYTU KRÓTKOTERMINOWEGO NA KWOTĘ 1200000 ZŁ Z TERMINEM SPŁATY DO 31.12.2011r. szczegółowe informacje na stronie BIPu Urzędu Gminy Żukowice Ogłoszenie o przetagu

 
POSIEDZENIE KOMISJI
środa, 02 lutego 2011
ImageZawiadamiam, że w dniu  7  lutego 2011 r.  o godz. 9:00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy  w Żukowicach odbędzie się  wspólne posiedzenie Komisji  Gospodarczo-Budżetowej i Społeczno - Samorządowej  Rady Gminy Żukowice.

Porządek obrad :
1. Zmiany w budżecie gminy.
2. Projekt uchwały w sprawie diety dla  radnych
3. Podjęcie decyzji w sprawie dalszego funkcjonowania  oświaty na terenie gminy.
4. Sprawy rożne.

    Zgodnie   z art. 25 ust. 3  ustawy   z   dnia   8 marca 1990 r. o   samorządzie  gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu wzięcia  udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący
   Rady Gminy

 Ryszard  Penc
 
DOFINANSOWANIE ROZWOJU SPORTU KWALIFIKOWANEGO W 2011 ROKU
wtorek, 01 lutego 2011
ImageKonkurs wniosków o dofinansowanie sportu kwalifikowanego w 2011 roku. Działając na podstawie Uchwały    Nr XXI/117/2009 Rady Gminy Żukowice z dnia 20.02.2009 r.   w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania dotacji dla klubów sportowych z terenu gminy Żukowice w zakresie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego w gminie Żukowice, Wójt Gminy Żukowice, ogłasza konkurs wniosków na dofinansowanie rozwoju sportu kwalifikowanego w 2011 roku.
Więcej…
 
PRZEDSIĘBIORCY I ROLNICY
wtorek, 01 lutego 2011

ImageKonkurs w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego Działanie 126. Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych - nabór 2011 r.


Więcej…
 
UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA
piątek, 28 stycznia 2011

ImageKocham Cię Babciu i Dziadku W dniu 24 stycznia na Sali wiejskiej w Brzegu Głogowskim odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.

 

 

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 następna > ostatnia >>

Strona 200 z 210
Top! Do góry