• czerna1.jpg
  • chaber.jpg
  • odra.jpg
  • rzepak.jpg
  • czerna2.jpg
Start
niedziela, 17 listopada 2019
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
KOMUNIKAT WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
środa, 18 sierpnia 2010
Image w sprawie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żukowice.
Więcej…
 
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE.
czwartek, 22 lipca 2010
ImageOgłoszenie Wójta Gminy Żukowice o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu górniczego „Głogów Głęboki – Przemysłowy”, położonego w gminie Żukowice.
Więcej…
 
ZASADY POSTĘPOWANIA PO WYSTĄPIENIU SZKÓD W GOSPODARSTWIE ROLNYM.
poniedziałek, 05 lipca 2010
ImageWójt Gminy Żukowice informuje: Po stwierdzeniu szkód w gospodarstwie rolnym w wyniku powodzi rolnik powinien poinformować pisemnie o wystąpieniu szkód urząd gminy, właściwy ze względu na położenie swoich gruntów. W przypadku, gdy rolnik posiada grunty rolne na terenie kilku gmin, o wystąpieniu szkód musi powiadomić wszystkie, właściwe ze względu na położenie gruntów, urzędy gmin. Zgłoszenie o wystąpieniu szkód rolnik powinien złożyć w urzędzie gminy na obowiązującym wniosku  o szacowanie szkód (do pobrania www.zukowice.pl), dostępnym również w urzędzie gminy i sołtysów.
Więcej…
 
GMINNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ I SIATKOWEJ.
piątek, 02 lipca 2010
 
WAKACYJNY TYDZIEŃ 2010 - RELACJA I ZDJĘCIA.
piątek, 02 lipca 2010
Image Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach wraz z Wójtem Gminy Żukowice zorganizował po raz szósty imprezę integracyjną pt. „Wakacyjny Tydzień” dla dzieci, osób niepełnosprawnych i ich rodzin w dniach 25 - 27 czerwca 2010 roku kolejno w Nielubi, Brzegu Głogowskim i Bukwicy.
Więcej…
 
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE.
wtorek, 29 czerwca 2010
ImageWójt Gminy Żukowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami.

Więcej…
 
WAKACYJNY TYDZIEŃ 2010
środa, 23 czerwca 2010
ImageGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi wraz z Wójtem Gminy Żukowice organizuje kolejny raz imprezę integracyjną dla dzieci, osób niepełnosprawnych i ich rodzin pn. Wakacyjny Tydzień w następujących miejscowościach:
Więcej…
 
WYBORY PREZYDENCKIE 20 CZERWCA 2010
środa, 12 maja 2010
Image Informacja Wójta Gminy Żukowice o numerach i granicach obwodów głosowania  oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia  wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
Więcej…
 
XXXII ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE.
poniedziałek, 10 maja 2010
ImageW dniu 14 maja 2010 r. o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy     w    Żukowicach   odbędzie   się   XXXII   zwyczajna  sesja Rady Gminy  Żukowice z następującym porządkiem obrad :
Więcej…
 
GMINNE ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE 2010
środa, 05 maja 2010
ImageDnia 1 maja 2010 roku na boisku sportowym w miejscowości Kłoda odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze. O godz. 13 00   ksiądz proboszcz  Edward Białas odprawił mszę Św. w intencji strażaków. O godz. 1400 rozpoczęły się gminne zawody sportowo-pożarnicze.
Więcej…
 
XXXI ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE.
środa, 28 kwietnia 2010
ImageW dniu  30 kwietnia 2010 r. o godz., 10oo w sali posiedzeń  Urzędu Gminy  Żukowice   odbędzie się XXXI zwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice   z następującym porządkiem obrad :
Więcej…
 
NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY.
poniedziałek, 12 kwietnia 2010
Image Na podstawie art.  20 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142,poz. 1951 ze zmianami  ) zwołuję na dzień  14 kwietnia 2010 r. godz. 10oo   w Sali posiedzeń Urzędu Gminy w Żukowicach nadzwyczajną sesję Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:
Więcej…
 
WÓJT GMINY ŻUKOWICE OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY.
czwartek, 01 kwietnia 2010
Image Na odbudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Kromolin (Góra Św. Anny).
Więcej…
 
ZAKAZ WYPALANIA TRAW.
poniedziałek, 29 marca 2010
Image Wójt  Gminy  Żukowice  przypomina o zakazie wypalania traw.  Zgodnie z art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 ze zm.) „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk,  nieużytków, rowów, pasów przyrodniczych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.”
Więcej…
 
XXIX ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE.
poniedziałek, 29 marca 2010
Image Zawiadamiam, że w dniu  2 kwietnia 2010 r. o godz. 10oo , w  sali posiedzeń  Urzędu Gminy  Żukowice odbędzie się XXIX zwyczajna sesja Rady Gminy  Żukowice z następującym  porządkiem obrad.
Więcej…
 
TRENING SYSTEMU OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA LUDNOŚCI.
środa, 24 marca 2010
Image Wójt Gminy Żukowice informuje, że w dniu 6-7 kwietnia 2010 roku (wtorek - środa) w godzinach 08:00 - 12:00 odbędzie się trening systemu ostrzegania i alarmowania.
Więcej…
 
POWIATOWY KONKURS POTRAW I DEKORACJI WIELKANOCNYCH.
wtorek, 23 marca 2010
Image

19 marca w miejscowości Ruszowice odbył się powiatowy konkurs "Potraw i dekoracji wielkanocnych". Z gminy Żukowice uczestniczyły trzy delegacje.
Więcej…
 
PRACOWNIA PRZYRODNICZA - WNIOSEK OCENIONY POZYTYWNIE.
piątek, 05 marca 2010

Wójt Gminy Żukowice informuje, iż wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Pracownia przyrodnicza w każdej gminie” został pozytywnie oceniony przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, a tym samym przystępujemy do realizacji zadań  w ramach Działania 7.2 w Priorytecie VII Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013. 

Oznacza to, że Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Nielubi realizując powyższy projekt zostanie wyposażona w nowoczesny sprzęt do nauczania przyrody oraz rozwijania umiejętności posługiwania się Technologią Informacyjno Komunikacyjną.

 
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ORAZ STUDIUM.
czwartek, 04 lutego 2010
ImageUdostępniona została Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żukowice oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żukowice.
Więcej…
 
WÓJT GMINY ŻUKOWICE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE.
czwartek, 14 stycznia 2010
ImageWójt Gminy Żukowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żukowice - podinspektor ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami.
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 następna > ostatnia >>

Strona 189 z 196
Top! Do góry