• odra.jpg
  • rzepak.jpg
  • czerna2.jpg
  • czerna1.jpg
  • chaber.jpg
Start
poniedziałek, 27 maja 2019
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
IV ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE.
poniedziałek, 27 grudnia 2010
Image Zawiadamiam, że w dniu  30 grudnia 2010 r. o godz. 11: oo  w sali posiedzeń Urzędu Gminy  Żukowice  odbędzie   się IV zwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice  z następującym porządkiem  obrad :
Więcej…
 
INFORMACJE Z ZAWODÓW W NIELUBII
poniedziałek, 27 grudnia 2010
ImageDnia 19.12.2010r. odbyły się zawody w Kolarstwie Przełajowym w Nielubi gmina Żukowice pow. Głogów. Mistrzostwa Makroregionu; (Dolnośląskiego - Lubuskiego) w następujących kategoriach:
  • Młodziczka - Młodzik
  • Juniorka Młodsza - Junior Młodszy
  • Juniorka - JuniorWięcej…
 
JASEŁKA W SZKOLE W BRZEGU GŁOGOWSKIM.
czwartek, 23 grudnia 2010
Image Dnia 20 XII 2010r. w Szkole Podstawowej w Brzegu Głogowskim tradycyjnie już po raz 19 odbyły się Jasełka przygotowane przez  najmłodszych uczniów szkoły. Tytuł tegorocznych jasełek "Przy wigilijnym stole". Udział w jasełkach wzięły dzieci z klas I - III oraz oddziału przedszkolnego pod opieką pani Rozalii Glińskiej, Marty Cybińskiej i Urszuli Olton.
Więcej…
 
WESOŁYCH ŚWIĄT!
wtorek, 21 grudnia 2010
Image
 
OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO.
wtorek, 21 grudnia 2010
Image Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 grudnia 2010 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, polegających na budowie tranzytu wodociągowego z przyłączami do budynku stacyjnego i budynków mieszkalnych, w tym przejście przewiertem pod torami linii nr 273 Wrocław - Szczecin w km 113,382 - zlokalizowanej na działkach nr 322 AM-2 obręb Czerna i 347 AM-1 obręb Dobrzejowice - na terenie zamkniętym PKP.

 
INFORMACJA WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
wtorek, 21 grudnia 2010
Image 24 grudnia 2010r. Urząd Gminy Żukowice będzie zamknięty. Załatwienie spraw związanych z pracą urzędników Urzędu prosimy planować w innych terminach.
Za niedogodność bardzo przepraszamy. 

 
NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY.
czwartek, 16 grudnia 2010
Image Na podstawie § 19  ust.5  Statutu Gminy  Żukowice  z dnia  11 marca 2002 roku  załącznik  Nr 4 regulamin rady gminy ( Dziennik  Urzędowy  Województwa Dolnośląskiego  z 2002 r.  Nr 33 poz. 870 )  zwołuję  na wniosek Wójta Gminy Żukowice  nadzwyczajną  sesję  Rady Gminy Żukowice na dzień 17.12.2010 r. o  godz. 14:30  z następującym porządkiem obrad :
Więcej…
 
MISTRZOSTWA MAKROREGIONU WYŚCIGU W KOLARSTWIE PRZEŁAJOWYM
czwartek, 16 grudnia 2010
ImageW dniu 19.12.2010 roku w Nielubi organizowane są
Mistrzostwa Makroregionu Wyścigu w Kolarstwie Przełajowym

oraz
Ogólnopolski Wyścig w Kolarstwie Przełajowym o Puchar Starosty Głogowskiego 2010/2011Więcej…
 
SPOTKANIE WIGILIJNE - OPŁATEK 2010
środa, 15 grudnia 2010
ImageW dniu 12 grudnia 2010 r. Gmina Żukowice wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi zorganizowała imprezę integracyjną pn. „Spotkanie wigilijne” dla osób niepełnosprawnych i najstarszych mieszkańców Gminy Żukowice. Uroczystość była współfinansowana z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie w ramach środków PFRON.
Więcej…
 
NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW.
wtorek, 14 grudnia 2010
WÓJT GMINY ŻUKOWICE – GMINNY KOMISARZ SPISOWY
ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego
Ludności  i Mieszkań w 2011 r.


Kryteria naboru kandydatów:
·    ukończone 18 lat, znajomość języka polskiego;
·    posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych,
·    niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe);
·    wykształcenie minimum średnie;
·    dobra znajomość obsługi komputera;
·    obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,
·    dyspozycyjność,
·    komunikatywność i umiejętności interpersonalne,
·    nienaganne zdrowie,

Wymagane dokumenty:
§    zgłoszenie kandydatury zawierające:
§    imię i nazwisko kandydata, adres zamieszkania, telefon, data urodzenia;
§    życiorys- curriculum vitae;
§    kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie;
§    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
§    oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
§    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzenie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych;

Podania należy składać w sekretariacie tut. urzędu do dnia 20 grudnia br. z podaniem telefonu do kontaktu.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 076 81-42-41, w godz. 8-15   – Barbara Frątczak 
 
MIKOŁAJKOWA NIESPODZIANKA !
poniedziałek, 06 grudnia 2010

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Nielubi korzystają z pracowni przyrodniczej otrzymanej  w ramach Projektu pn. „Pracownia przyrodnicza w każdej gminie”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 – Priorytet 7 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury placówek edukacyjnych na Dolnym Śląsku, Działanie 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych. Mamy do dyspozycji sprzęt komputerowo -  multimedialny (m.in. tablica interaktywna, projektor, zestawy komputerowe, tablet) i inne pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć przyrodniczych.Projekt „Pracownia przyrodnicza w każdej gminie” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

Całkowita wartość projektu 23 250 035,32 PLN

Wkład Unii Europejskiej 16 275 024,72 PLN

Województwo Dolnośląskie 6 975 010, 60 PLN

 
II ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY.
piątek, 03 grudnia 2010
Image Zawiadamiam, że w dniu 6 grudnia 2010 r o godz. 11:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Żukowicach odbędzie się II zwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice z następującym porządkiem obrad :
Więcej…
 
INAUGURACYJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE W KADENCJI 2010 - 2014.
środa, 01 grudnia 2010
Image Zawiadamiam, że w dniu 2 grudnia 2010 r o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Żukowicach odbędzie się inauguracyjna sesja Rady Gminy Żukowice w kadencji 2010-2014 z następującym porządkiem obrad :
Więcej…
 
REALIZACJA PROJEKTU "MOJA PRZYSZŁOŚĆ"
wtorek, 09 listopada 2010
Image Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi informuje
o kontynuacji realizacji projektu systemowego w 2010 roku pn "Moja przyszłość" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO - TRANZYT WODOCIĄGOWY CZERNA PKP.
środa, 03 listopada 2010
Image Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek PKP S.A. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na terenach zamkniętych: tranzyt wodociągowy z przyłączami do budynku stacyjnego i budynków mieszkalnych  2(1) i 3(2) zlokalizowanych na terenie PKP S.A. stacja Czerna.
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE GKW W ŻUKOWICACH Z DNIA 29.10.2010 R.
środa, 03 listopada 2010
Image
Na podstawie art.188 oraz art.189 ust.1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja   wyborcza  do  rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw  (Dz. U. z  2010  Nr 176, poz.1190 )  Gminna Komisja Wyborcza  w  Żukowicach  informuje  , że  :


W okręgu wyborczym Nr 2 Bukwica-Dankowice obejmującym jeden mandat  do Rady Gminy Żukowice i w okręgu wyborczym Nr 11 – Słone,  obejmującym  również jeden  mandat do Rady Gminy  Żukowice,  zarejestrowano  jedną     listę  kandydatów, w związku  z   powyższym  w  tym  okręgu  wyborczym  nie   przeprowadza  się głosowania   do   Rady   Gminy .


Mieszkańcy     tego    okręgu   biorą    udział   w    głosowaniu
w wyborach  na wójta gminy  do rady powiatu i sejmiku województwa.

                                                   Przewodniczący Komisji

                                                        /-/  Maria Maruchniak
 
SZKOŁA PODSTAWOWA W NIELUBI GOTOWA DO PRZYJĘCIA PRACOWNI PRZYRODNICZEJ!
piątek, 29 października 2010Organ prowadzący Szkołę Podstawową w Nielubi realizując Projekt pn. „Pracownia przyrodnicza w każdej gminie”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 – Priorytet 7 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury placówek edukacyjnych na Dolnym Śląsku, Działanie 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych, odpowiednio przygotował i umeblował pomieszczenie dydaktyczne – wykonano prace remontowo – instalacyjne i zakupiono meble uczniowskie.

 W chwili obecnej oczekujemy na przyjęcie pierwszej dostawy wyposażenia dydaktycznego pracowni przyrodniczej.

 
OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ.
poniedziałek, 25 października 2010
ImageNa podstawie art. 108 ust.1 ustawy z dnia 16 lipca  1998 r. Ordynacja wyborcza  do  rad  gmin,  rad  powiatów i  sejmików  województw  ( (Dz. U. z 2003 r.   Nr  159,  poz. 1547  z późniejszymi   zmianami ) Gminna   Komisja Wyborcza w Żukowicach


W Z Y W A


Komitety Wyborcze Wyborców do zgłaszania  dodatkowych   list   kandydatów    na     radnych    w    wyborach  do   Rady    Gminy Żukowice  ,  zarządzonych    na   dzień   21  listopada  2010  roku
w okręgu  wyborczym   Nr 2 - Bukwica,  Dankowice  i  w  okręgu wyborczym Nr 11  -  SŁONE .Dodatkowe    zgłoszenia    list   kandydatów    na   radnych  z  tych  okręgów wyborczych  przyjmowane będą  przez  członków Gminnej Komisji  Wyborczej w Żukowicach :

        od dnia  25 października  do      26 października 2010 r. w godz. od  14: 00 do 15:30 
        w dniu 27 października  od  godziny  14:00  do 24: 00

w  siedzibie  Komisji  -  Urząd Gminy  Żukowice sala  Nr 1

Przewodniczący GKW

(-)Maria Maruchniak
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE.
czwartek, 14 października 2010
ImageZgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150, ze zm.) zawiadamiam:
Więcej…
 
INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŻUKOWICACH.
środa, 13 października 2010
Image Gminna Komisja  Wyborcza w Żukowicach informuje,  że  przyjmuje zgłoszenia  kandydatów  na radnych  i Wójta Gminy  w siedzibie  Urzędu Gminy w Żukowicach   sala nr 1  w  następujących terminach :
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 następna > ostatnia >>

Strona 176 z 185
Top! Do góry