• odra.jpg
  • rzepak.jpg
  • czerna2.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna1.jpg
Start
środa, 26 czerwca 2019
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
PROMESA NA 1.500.000 zł DLA GMINY ŻUKOWICE
środa, 20 lipca 2011

ImageDnia 20 lipca 2011 roku we Wrocławiu Wójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn odebrał z rąk Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzego Millera Promesę o wartości 1.5000.000 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi w roku 2010 na zadanie pn. „Odbudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Brzeg Głogowski, Czerna, Dobrzejowice”.
     W najbliższym czasie odbędą się spotkania, które mają na celu ustalenie najpilniejszego zakresu prac w ramach przyznanych środków finansowych.
    Warto przypomnieć iż jest to już kolejna promesa z MSWIA. Wcześniej Gmina otrzymała 80.000 zł na realizację inwestycji pn. "Remont boiska sportowego oraz budynku szatni w m. Czerna”.

 
POŻYTECZNE WAKACJE - NIELUBIA 2011
środa, 20 lipca 2011

Image"POŻYTECZNE WAKACJE - NIELUBIA 2011"dotowane z Fundacji Wspomagania Wsi  w Nielubi  zakończone w dniu 15.07.2011r

     Uroczyste zakończenie  realizacji projektu p.t. "W grupie, solo lub z kijkami szlak wędrówek wytyczamy "odbyło się na boisku wiejskim w Nielubi. Był pokaz  rozgrzewki i technik marszu z kijkami, uczestnicy zaśpiewali piosenkę harcerską, były solowe występy i dużo muzyki. Specjalne podziękowania od sołtysa  wsi Ireny Siewiery za wykonane prace przy malowaniu barierek 8 mostków na Średnim Potoku przepływającym przez środek wsi i wytyczaniu trasy dla Nordic Walking otrzymali wszyscy uczestnicy projektu

Więcej…
 
OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
środa, 20 lipca 2011
ImageOBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO o wydaniu w dniu 8 lipca 2011r. decyzji Nr I-P-52/11 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: Budowa linii kablowej 30 kV wraz z linią światłowodową, zlokalizowanej na terenie gminy Żukowice obręb Brzeg Głogowski
Treść obwieszczenia
 
PRZETARG NIEOGRANICZONY-DOSTAWA WĘGLA KAMIENNEGO DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIELUBI W SEZONIE 2011/2012
wtorek, 19 lipca 2011

Image Ogłoszenie o przetargu - "Nielubia: DOSTAWA WRAZ Z ZAŁADUNKIEM, TRANSPORTEM I ROZŁADUNKIEM WĘGLA KAMIENNEGO DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W NIELUBI W SEZONIE GRZEWCZYM 2011/2012"

Więcej…
 
WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI GOSPODARCZO-BUDŻETOWEJ I SPOŁECZNO- SAMORZĄDOWEJ.
wtorek, 19 lipca 2011
ImageZawiadamiam,  że w dniu 25  lipca 2011 r. o godz. 8:00 w sali posiedzeń Urzędu gminy w Żukowicach odbędzie się  wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczo-Budżetowej i Społeczno - Samorządowej.
Tematem posiedzenia będzie zaopiniowanie projektów uchwał na  sesję. 
 
NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE
wtorek, 19 lipca 2011
Image
Zawiadamiam, że w dniu 25 lipca   2011 r. o godz. 10 00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Żukowice odbędzie się  nadzwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice  z następującym porządkiem  obrad :Więcej…
 
ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO.
środa, 13 lipca 2011

Image Wójt Gminy Żukowice informuje, że w dniach 27-28 lipca 2011 r. na terenie Gminy Żukowice firma AG-EKO przeprowadzi nieodpłatną zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego  i elektronicznego (lodówki, pralki, kuchenki, telewizory, komputery, sprzęt na prąd lub baterie itp.). Osoby posiadające zbędne przedmioty winny je wystawić w wyznaczonych punktach w każdej miejscowości (w sposób nie powodujący zagrożenia).

Więcej…
 
GMINNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ KŁODA 2011.
środa, 13 lipca 2011
Image Serdecznie zapraszamy na GMINNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ, który odbędzie się dnia 23 lipca 2011 r. (sobota) o godzinie 10:00 przy sali wiejskiej w miejscowości Kłoda. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej regulaminem i zgłaszaniem drużyn do dnia 19 lipca 2011 r. (wtorek) w Urzędzie Gminy w Żukowicach.
Więcej…
 
KOMUNIKAT AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
wtorek, 12 lipca 2011
Image Od 18 lipca ARiMR będzie przyjmowała wnioski o wsparcie na odbudowę gospodarstw zniszczonych przez klęski żywiołowe. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasz Kołodziej poinformował o terminie przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy z działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych".
Więcej…
 
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY
poniedziałek, 11 lipca 2011

Image Wójt Gminy Żukowice poszukuje osoby do zespołu folklorystycznego z umiejętnością gry na akordeonie. Osoby  zainteresowane  prosimy o  kontakt  z  Urzędem  Gminy  Żukowice,  nr tel. 76 831-42-41 – z Panią Elżbietą Kuczak.

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU (DZIAŁKI BUDOWLANE W NIELUBI)
piątek, 08 lipca 2011
ImageWójt Gminy  Żukowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Żukowice, położonych w obrębie geodezyjnym Nielubia, miejscowość Nielubia, gmina Żukowice, województwo dolnośląskie, oznaczone wg ewidencji gruntów jako dz. 22/17, 22/18, 22/19.
 Przetarg odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2011 r. o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Żukowice.
Informacje szczegółowe
 
NOWE WŁADZE ODDZIAŁU GMINNEGO ZWIĄZKU OSP RP W ŻUKOWICACH
piątek, 08 lipca 2011
Image W piątek, dnia 1 lipca br. w sali narad Urzędu Gminy w Żukowicach, odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Żukowicach.
W Zjeździe udział wzięli Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Głogowie druh Tomasz Pawłowski, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej druh Bogusław Cielebąk, Wójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn, delegaci – strażacy wybrani z poszczególnych jednostek OSP oraz członkowie ustępującego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
Więcej…
 
INFORMACJA O WYBORZE OFERT - DORADZTWO ZAWODOWE ORAZ SZKOLENIA.
środa, 06 lipca 2011

Image Gminny Ośrodek  Pomocy  Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi informuje, iż w ramach projektu systemowego Moja przyszłość w postępowaniu prowadzonym trybie zaproszenia do składania ofert na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r.Nr 113 poz. 759 ze zm.), na zadanie pod nazwą: Indywidualne i grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego dla 4 osób wpłynęły 3 oferty z:

Więcej…
 
WAKACYJNY TYDZIEŃ.
środa, 06 lipca 2011

Image Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach  z siedzibą w Nielubi wraz z Wójtem Gminy Żukowice zorganizował  już po raz ósmy imprezę integracyjną pt. „Wakacyjny Tydzień” dla dzieci, osób niepełnosprawnych i ich rodzin w dniach 01.07.11, 02.07.11, 03.07.11 kolejno w Bukwicy,  Kłodzie, Dobrzejowicach.

Więcej…
 
PRZETARG NIEOGRANICZONY - DOSTAWA OPAŁU SEZON 2011/2012
wtorek, 05 lipca 2011
Image Wójt Gminy Żukowice ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: "Dostawa wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem węgla kamiennego do budynków komunalnych na terenie Gminy Żukowice w sezonie grzewczym 2011/2012."
Termin składania ofert : 14.07.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Żukowicach, Żukowice 92; sekretariat pok. nr 10.
Informacje szczegółowe
 
STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI LOKALNEJ WSI NIELUBIA.
wtorek, 05 lipca 2011

ImageStowarzyszenie Aktywności Lokalnej Wsi Nielubia wygrało konkurs ogłoszony przez Fundację Wspomagania Wsi w Warszawie otrzymując dotację w kwocie 3000zł na realizacje projektu pod hasłem Wizytówka naszej miejscowości . Tytuł projektu: W grupie solo lub z kijkami szlak wędrówek wytyczamy. Realizacja 04.07.2011 do 15.07.2011r. Projekt jest skierowany do dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum .

Więcej…
 
PRZEBUDOWA BOISKA W DOBRZEJOWICACH
piątek, 01 lipca 2011

ImageWójt Gminy Żukowice informuje, iż został złożony wniosek na przebudowę boiska do koszykówki w Dobrzejowicach. Obecnie trudno grać tam w koszykówkę z uwagi na niewłaściwe podłoże. W odpowiedzi na wniosek Fundacja Polska Miedź przyznała dofinansowanie w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę boiska  do koszykówki w Dobrzejowicach.  Na wkład własny   przeznaczone zostaną środki, które zabezpieczone są w funduszu sołeckim wsi Dobrzejowice. Realizacja zadania planowana jest w okresie wakacji.

 
SPIS KONTROLNY
czwartek, 30 czerwca 2011
ImageUprzejmie informuję, iż zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277), w dniach od 1 do 11 lipca 2011 r. zostanie przeprowadzony spis kontrolny.
Spisem kontrolnym objęte są osoby zamieszkałe w mieszkaniach wylosowanych do tego spisu.
Czytaj całość
 
PODJĘTE UCHWAŁY Z IX SESJI RADY GMINY ŻUKOWICE
czwartek, 30 czerwca 2011
ImageW dniu 22 czerwca 2011 r. odbyła się IX zwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice  na której podjęto następujące uchwały :
Więcej…
 
PRZETARG NIEOGRANICZONY - PRZEBUDOWA DROGI W NIELUBI.
środa, 29 czerwca 2011

Image W dniu 29.06.2011 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest "Przebudowa drogi gminnej prowadzącej do strefy aktywności gospodarczej w Nielubi - etap I". 
Termin składania ofert: 15.07.2011 r. godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żukowice 67-231 Żukowice pok. nr 10. Szczegółowe informacje, SIWZ oraz projekty techniczne są do pobrania TUTAJ.

 
<< pierwsza < poprzednia 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 następna > ostatnia >>

Strona 173 z 188
Top! Do góry