• czerna1.jpg
  • chaber.jpg
  • odra.jpg
  • czerna2.jpg
  • rzepak.jpg
Start
środa, 26 czerwca 2019
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
INFORMACJA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
środa, 23 listopada 2011
ImageWojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział w Głogowie informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi została udostępniona interaktywna wyszukiwarka aktualnych informacji z zakresu dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce środków ochrony roślin.

Więcej…
 
ODBIÓR DROGI NR 664 I 665 W BRZEGU GŁOGOWSKIM
wtorek, 22 listopada 2011
Image

Zakończono prace związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Odbudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych" w m. Brzeg Głogowski (drogi nr 664 i 665)
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO.
wtorek, 22 listopada 2011

ImageObwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: budowa linii kablowej 30kV wraz z linią teletransmisyjną na działce nr 347, obręb Dobrzejowice.  

Treść obwieszczenia do pobrania TUTAJ

 
DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO
poniedziałek, 21 listopada 2011

    

Przypadający 21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego to szczególna sposobność do przekazania wyrazów uznania i podziękowania za zaangażowanie w pracę na rzecz drugiego człowieka.

Z tej okazji składam wszystkim Pracownikom Socjalnym Gminy Żukowice serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za wysiłek i trud pracy wnoszonej w pomoc osobom potrzebującym. Życzę Państwu satysfakcji z pracy na rzecz rozwoju pomocy społecznej, ludzkiej wdzięczności oraz pomyślności w życiu osobistym.

Wójt Gminy Żukowice 
  Krzysztof Wołoszyn

 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
piątek, 18 listopada 2011
ImageObwieszczenie Wójta Gminy Żukowice o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowi rolniczej o mocy 0.499MW na działce o numerze ewidencyjnym 551/1 w miejscowości Brzeg Głogowski, Gmina Żukowice.

treść obwieszczenia
 
ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI I POLSKA PREZYDENCJA W UNII EUROPEJSKIEJ
piątek, 18 listopada 2011
Image

W związku z objęciem przez Polskę w bieżącym roku szkolnym przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nielubi podkreślili obecność tego historycznego faktu podczas świętowania jednego z najważniejszych wydarzeń w dziejach narodu polskiego - 1918 – odzyskanie niepodległości przez nasze państwo.

Więcej…
 
OBWIESZCZENIE RDOŚ
piątek, 18 listopada 2011
ImageObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych Żukowice, składającej się z 12 elektrowni wiatrowych o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną.
treść obwieszczenia
 
"MASZ GŁOS MASZ WYBÓR" - REALIZACJA PROJEKTU "MŁODZI GŁOSUJĄ"
piątek, 18 listopada 2011
Image

Spośród 1072 szkół, biorących udział w projekcie, wyróżniono pięć najbardziej aktywnych  - w tym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nielubi. Koordynatorów tych szkół zaproszono na spotkanie z żoną Pana Prezydenta - Anną Komorowską do Belwederu.

Więcej…
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
środa, 16 listopada 2011
ImageWójt Gminy Żukowice działając na podstawie  art. 35 i art. 37 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o  gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2010r.nr 102 poz. 651 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia z zasobu Gminy Żukowice.
lista nieruchomości
 
WYNIKI DOŚWIADCZEŃ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO
środa, 16 listopada 2011
ImageCentralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych - Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Zybiszowie informuje o opublikowaniu wyników doświadczeń Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Z wynikami dla województwa dolnośląskiego można zapoznać się na stronie www.sdootomaszow.wroclaw.pl
 
DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI
wtorek, 15 listopada 2011
Image

10 listopada uczniowie Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim uczcili Święto Niepodległości obchodzone w naszym kraju na pamiątkę odzyskania przez Polskę wolności w 1918r. Dzieci śpiewały patriotyczne pieśni, recytowały wiersze o bohaterstwie i ojczyźnie. Tę interesującą lekcję historii i patriotyzmu przygotowały Panie: J. Słabniak i M. Cybińska.

Galeria zdjęć

 
 
DZIECI ZE SZKOŁY W BRZEGU GŁOGOWSKIM NA BASENIE
wtorek, 15 listopada 2011
Image

Trzeciego listopada 2011 r. już po raz trzeci wszyscy uczniowie klas I-VI Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim odwiedzili Aquapark w Polkowicach w ramach projektu „Czas na basen, czas na zdrowie dzieci Gminy Żukowice”. Program finansowany jest przez Fundację KGHM.
Więcej…
 
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE.
wtorek, 15 listopada 2011

Image Ogłoszenie Wójta Gminy Żukowice o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego „Głogów Głęboki-Przemysłowy”, położonego w gminie Żukowice. 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o przyjęciu Uchwałą Nr XII/78/2011 Rady Gminy Żukowice z dnia 9 listopada 2011 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego „Głogów Głęboki-Przemysłowy”, położonego w gminie Żukowice.
Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią wyżej wymienionego dokumentu oraz uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa w art. 42 pkt 2 oraz art. 55 ust. 3 ww. ustawy, w siedzibie Urzędu Gminy w Żukowicach, 67-231 Żukowice.


Wójt Gminy Żukowice

Krzysztof Wołoszyn

 
POSTANOWIENIE WÓJTA GMNIY ŻUKOWICE
poniedziałek, 14 listopada 2011
Image Postanowienie Wójta Gminy Żukowice w sprawie wniosku o umorzenie postępowania złożonego przez firmę EWG Elektrownie Wiatrowe sp. z o.o. – sp. k., ul. Okrzei 17, 59-220 Legnica w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zespołu 17 elektrowni wiatrowych o mocy od 2,0 MW do 3,0 MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami manewrowymi i infrastrukturą elektroenergetyczną planowanego w miejscowościach:
Więcej…
 
XII SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE
poniedziałek, 14 listopada 2011
ImageNa XII sesji Rady Gminy Żukowice podjęto następujące uchwały:
Więcej…
 
UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA KWOTĘ 1 200 000 Zł Z TERMINEM SPŁATY DO 31.12.2022r.
czwartek, 10 listopada 2011
Image Wójt Gminy Żukowice informuje o udzieleniu zamówienia na wykonanie usługi pod nazwą: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA KWOTĘ 1 200 000 Zł Z TERMINEM SPŁATY DO 31.12.2022r.


Więcej…
 
DZIEŃ ZDROWEGO ŚNIADANIA
czwartek, 10 listopada 2011
Image

8 listopada ogłoszono Dniem Zdrowego Śniadania. Tego dnia w całym kraju prowadzona była akcja edukacyjna pod hasłem: „Śniadanie daje moc”, do której włączyli się w naszej gminie uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej im. KEN w Nielubi wraz ze swoimi wychowawcami.
Więcej…
 
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE.
czwartek, 10 listopada 2011

Image Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żukowice. 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żukowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach  od 25.11.2011 r. do 10.01.2012 r. w Urzędzie Gminy Żukowice, 67-231 Żukowice, pok. 11b, w godz. od 8:00 do 14:00. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10.01.2012 r. w Urzędzie Gminy Żukowice, 67-231 Żukowice, pok. nr 1, o godz. 11:00.

Więcej…
 
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU
wtorek, 08 listopada 2011
Image Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie farmy wiatrowej "Żukowice" o mocy maksymalnej 42 MW wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi i infrastrukturą elektroenergetyczną.
treść obwieszczenia
 
ZAWIADOMIENIE.
wtorek, 08 listopada 2011

Image Wójt Gminy Żukowice zawiadamia o uruchomieniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w celu poznania opinii o projekcie uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy gminy Żukowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.”

 Uwagi i propozycje do projektu można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Żukowice, 67 – 231 Żukowice, lub przesłać pocztą elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 21 listopada 2011 roku.

 
<< pierwsza < poprzednia 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 następna > ostatnia >>

Strona 167 z 188
Top! Do góry