• czerna1.jpg
  • odra.jpg
  • czerna2.jpg
  • rzepak.jpg
  • chaber.jpg
Start
sobota, 19 stycznia 2019
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE.
czwartek, 04 sierpnia 2011

Image Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Dobrzejowice w gminie Żukowice.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Żukowice Uchwały Nr IX/37/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Dobrzejowice w gminie Żukowice.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Żukowice, 67–231 Żukowice w terminie do dnia 26 sierpnia 2011 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

                                             Wójt Gminy Żukowice
                                            (-) Krzysztof Wołoszyn

 
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE.
czwartek, 04 sierpnia 2011

Image Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Dobrzejowice w gminie Żukowice. Na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), informuję o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Dobrzejowice w gminie Żukowice.

Więcej…
 
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Z/S W NIELUBI BIERZE UDZIAŁ W PROGRAMIE AKADEMIA ORANGE DLA BIBLIOTEK
środa, 03 sierpnia 2011
 
ImageCelem programu jest edukacja i popularyzacja zwiększenia wykorzystania Internetu przez użytkowników bibliotek, a w szczególności zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej i jej filiach.

Więcej…
 
GMINNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ KŁODA 2011.
wtorek, 02 sierpnia 2011
ImageSerdecznie zapraszamy na GMINNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ, który odbędzie się dnia 13 sierpnia 2011 r. (sobota) o godzinie 10:00 przy sali wiejskiej w miejscowości Kłoda. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie drużyn do dnia 8 sierpnia 2011 r. (poniedziałek) natomiast drużyny zgłoszone na turniej w pierwszym terminie o potwierdzenie uczestnictwa w Urzędzie Gminy w Żukowicach.
 
DWA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE NA ODBUDOWĘ DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH.
piątek, 29 lipca 2011

Image Wójt Gminy Żukowice ogłasza dwa postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dla zadań: 

ODBUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH W M. BRZEG GŁOGOWSKI, CZERNA, DOBRZEJOWICE - GMINA ŻUKOWICE - POWÓDŹ 2010 (drogi nr 35, 121 obręb Czerna i nr 436 obręb Dobrzejowice) - SIWZ i dokumentacja dostępna  na stronach BIP <tutaj> 

ODBUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH W M. BRZEG GŁOGOWSKI, CZERNA, DOBRZEJOWICE - GMINA ŻUKOWICE - POWÓDŹ 2010 (drogi nr 608,790,664,665 obręb Brzeg Głogowski) - SIWZ i dokumentacja dostępna  na stronach BIP <tutaj>

 
TRENING SYSTEMU OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA
czwartek, 28 lipca 2011
ImageW dniu 1 sierpnia 2011r. na terenie Powiatu Głogowskiego zostanie przeprowadzony trening uruchomiania systemu ostrzegania i alarmowania przy wykorzystaniu akustycznego systemu alarmowego.- godz. 17.00 – ogłoszenie alarmu – Treść sygnału: Alarm powietrzny

Sposób przekazania sygnału:
Ciągły, modulowany dźwięk syreny w okresie 1 (jednej) minuty

- godz. 17.02  - odwołanie alarmu – Treść sygnału: Odwołanie alarmu
Sposób przekazania sygnału:
Ciągły, modulowany dźwięk syreny w okresie 1 (jednej) minuty

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
środa, 27 lipca 2011
ImageWójt Gminy Żukowice ogłasza I przetrag ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu nieruchomości
Obręb Żukowice działki 458/1, 678, 675, 670/5, 670/10, 695/4, 668, 698/3, 673, 709/1, 670/3, 670/16
Obręb Brzeg Głogowski działka 12
Obręb Kłoda działka 412
Przetarg odbędzie się 28 września 2011r. Wadium należy wpłacić do dnia 1 września 2011r.
treść ogłoszenia
 
KONSERWACJA ROWU MELIORACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI SŁONE
wtorek, 26 lipca 2011
ImageDnia 20 lipca 2011r. dokonano odbioru prac, które polegały na "Konserwacji rowu melioracyjnego w obrębie geodezyjnym Słone o łącznej długości rowu 1180 mb"

Łączny koszt realizacji zadania wynosi 13.530,00 zł, z czego 80 % kosztów projektu współfinansowane została z budżetu województwa dolnośląskiego.
 
PODPISANA UMOWA NA PRZEBUDOWĘ DROGI W NIELUBI
wtorek, 26 lipca 2011

ImageDnia 26 lipca została podpisana umowa na "Przebudowę drogi gminnej prowadzącej do strefy aktywności gospodarczej w Nielubi - etap I". Wartość prac wyceniono na kwotę ponad 750.000 zł. W związku z powyższym informujemy, iż w najbliższych dniach firma przystąpi do prac drogowych i należy liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Za utrudnienia przepraszamy.  

 
ZMIANA TERMINU GMINNEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ KŁODA 2011.
piątek, 22 lipca 2011
ImageW związku ze złymi warunkami atmosferycznymi Gminny Turniej Piłki Siatkowej zaplanowany na dzień jutrzejszy tj. 23.07.2011 roku w miejscowości Kłoda zostaje przeniesiony na dzień 13.08.2011 r. Jednocześnie informujemy, że miejsce rozgrywek jak i sam regulamin pozostają bez zmian.
 
POŚWIĘCENIE SAMOCHODÓW - 24.07.2011 - GÓRA ŚW. ANNY
piątek, 22 lipca 2011

ImageDnia 24 lipca 2011 roku  w kaplicy św. Anny w m. Góra św. Anny odbędzie się uroczysta Msza Święta odpustowa w intencji pielgrzymów i kierowców

Program uroczystości:
Niedziela 24.07.2011r. Góra św. Anny

Godz.14:00 Msza św. w Kościele św. Anny
Godz.16:00 Msza św. na zboczu i poświęcenie samochodów

Więcej…
 
LEKCJE NA BASENACH DLA DZIECI Z GMINY ŻUKOWICE
środa, 20 lipca 2011

ImageOd 1 września 2011 wszystkie dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej w Nielubi i Brzegu Głogowskim będą mogły skorzystać z basenów w ramach godzin lekcyjnych z wychowania fizycznegoGmina Żukowice złożyła wniosek pn. ” Na basen, po zdrowie dzieci z Gminy Żukowice” do Fundacji Polska Miedź S.A.
Dnia 20 lipca 2011 Gmina otrzymała pismo, iż wniosek został rozpatrzony pozytywnie i Gmina otrzyma ponad 62.000 zł dotacji na ten cel. Projekt zakłada iż zajęcia odbywać się będą od 1 września 2011 do 20 czerwca 2012- czyli przez cały rok szkolny.
     W ramach projektu przewidziano zajęcia ruchowe na basenie, organizację zajęć nauki pływania oraz rekreację. 

Więcej…
 
PROMESA NA 1.500.000 zł DLA GMINY ŻUKOWICE
środa, 20 lipca 2011

ImageDnia 20 lipca 2011 roku we Wrocławiu Wójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn odebrał z rąk Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzego Millera Promesę o wartości 1.5000.000 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi w roku 2010 na zadanie pn. „Odbudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Brzeg Głogowski, Czerna, Dobrzejowice”.
     W najbliższym czasie odbędą się spotkania, które mają na celu ustalenie najpilniejszego zakresu prac w ramach przyznanych środków finansowych.
    Warto przypomnieć iż jest to już kolejna promesa z MSWIA. Wcześniej Gmina otrzymała 80.000 zł na realizację inwestycji pn. "Remont boiska sportowego oraz budynku szatni w m. Czerna”.

 
POŻYTECZNE WAKACJE - NIELUBIA 2011
środa, 20 lipca 2011

Image"POŻYTECZNE WAKACJE - NIELUBIA 2011"dotowane z Fundacji Wspomagania Wsi  w Nielubi  zakończone w dniu 15.07.2011r

     Uroczyste zakończenie  realizacji projektu p.t. "W grupie, solo lub z kijkami szlak wędrówek wytyczamy "odbyło się na boisku wiejskim w Nielubi. Był pokaz  rozgrzewki i technik marszu z kijkami, uczestnicy zaśpiewali piosenkę harcerską, były solowe występy i dużo muzyki. Specjalne podziękowania od sołtysa  wsi Ireny Siewiery za wykonane prace przy malowaniu barierek 8 mostków na Średnim Potoku przepływającym przez środek wsi i wytyczaniu trasy dla Nordic Walking otrzymali wszyscy uczestnicy projektu

Więcej…
 
OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
środa, 20 lipca 2011
ImageOBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO o wydaniu w dniu 8 lipca 2011r. decyzji Nr I-P-52/11 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: Budowa linii kablowej 30 kV wraz z linią światłowodową, zlokalizowanej na terenie gminy Żukowice obręb Brzeg Głogowski
Treść obwieszczenia
 
PRZETARG NIEOGRANICZONY-DOSTAWA WĘGLA KAMIENNEGO DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIELUBI W SEZONIE 2011/2012
wtorek, 19 lipca 2011

Image Ogłoszenie o przetargu - "Nielubia: DOSTAWA WRAZ Z ZAŁADUNKIEM, TRANSPORTEM I ROZŁADUNKIEM WĘGLA KAMIENNEGO DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W NIELUBI W SEZONIE GRZEWCZYM 2011/2012"

Więcej…
 
WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI GOSPODARCZO-BUDŻETOWEJ I SPOŁECZNO- SAMORZĄDOWEJ.
wtorek, 19 lipca 2011
ImageZawiadamiam,  że w dniu 25  lipca 2011 r. o godz. 8:00 w sali posiedzeń Urzędu gminy w Żukowicach odbędzie się  wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczo-Budżetowej i Społeczno - Samorządowej.
Tematem posiedzenia będzie zaopiniowanie projektów uchwał na  sesję. 
 
NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE
wtorek, 19 lipca 2011
Image
Zawiadamiam, że w dniu 25 lipca   2011 r. o godz. 10 00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Żukowice odbędzie się  nadzwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice  z następującym porządkiem  obrad :Więcej…
 
ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO.
środa, 13 lipca 2011

Image Wójt Gminy Żukowice informuje, że w dniach 27-28 lipca 2011 r. na terenie Gminy Żukowice firma AG-EKO przeprowadzi nieodpłatną zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego  i elektronicznego (lodówki, pralki, kuchenki, telewizory, komputery, sprzęt na prąd lub baterie itp.). Osoby posiadające zbędne przedmioty winny je wystawić w wyznaczonych punktach w każdej miejscowości (w sposób nie powodujący zagrożenia).

Więcej…
 
GMINNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ KŁODA 2011.
środa, 13 lipca 2011
Image Serdecznie zapraszamy na GMINNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ, który odbędzie się dnia 23 lipca 2011 r. (sobota) o godzinie 10:00 przy sali wiejskiej w miejscowości Kłoda. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej regulaminem i zgłaszaniem drużyn do dnia 19 lipca 2011 r. (wtorek) w Urzędzie Gminy w Żukowicach.
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 następna > ostatnia >>

Strona 163 z 178
Top! Do góry