• czerna2.jpg
  • czerna1.jpg
  • chaber.jpg
  • rzepak.jpg
  • odra.jpg
Start
sobota, 19 stycznia 2019
ROZPOCZĘŁY SIĘ WYJAZDY UCZNIÓW NA BASENY
poniedziałek, 19 września 2011

       

Od 12.09.2011 r. rozpoczęły się pierwsze wyjazdy uczniów z Naszej Gminy na basen do AQUAPARK Polkowice w ramach realizacji projektu „Czas na basen, czas na zdrowie dzieci z  Gminy Żukowice”. Całkowity koszt realizacji projektu obejmujący koszty udostępnienia infrastruktury pływalni oraz zorganizowania transportu dla uczniów wyniesie  ponad 62.000 zł i w całości zostanie sfinansowany ze środków Fundacji Polska Miedź z siedzibą w Lubinie w ramach realizowanego przez KGHM Polska Miedź S.A. Programu Promocji Zdrowia. W ramach projektu  w okresie od września 2011 r. do czerwca 2012 r., uczniowie Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim i Szkoły Podstawowej z Nielubi będą korzystać z zajęć rekreacyjno-ruchowych na basenie

Więcej…
 
ZIELONE SZKOŁY - DĄBKI - WRZESIEŃ 2011
poniedziałek, 19 września 2011

       Image

W dniach od 2 do 15 września 2011 r. 42 uczniów klas trzecich z Gminy Żukowice uczestniczyło w zajęciach Zielonej Szkoły w ośrodku Argentyt w nadmorskich Dąbkach. Wyjazd dzieci zrealizowano w ramach Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Zagrożeniom Środowiskowym wdrożonego przez Departament Polityki Ekologicznej KGHM, ze środków którego pokryto całkowite koszty pobytu dzieci nad morzem.

Więcej…
 
NOWE NABORY WNIOSKÓW I WSPARCIE NA ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI INNEJ NIŻ ROLNICZA
czwartek, 15 września 2011

ImageOd 17 października do 4 listopada 2011 roku  w Oddziałach Regionalnych ARiMR swoje wnioski o pomoc mogą składać wszyscy, którzy planują inwestycje związane m.in. z rozwojem usług  na rzecz rolnictwa i leśnictwa, sprzedaży hurtowej i detalicznej, usług budowlanych i instalacyjnych, turystycznych, agroturystycznych, transportowych i komunalnych oraz doradczych, finansowych i informatycznych, a także rękodzielnictwa.

Więcej…
 
WSPARCIE DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW
czwartek, 15 września 2011

Image Wnioski o pomoc z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" finansowanego z PROW 2007 - 2013, będą przyjmowane przez Oddziały Regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 26 września do 7 października 2011 r. Na realizację inwestycji finansowanych z tego działania przeznaczono w tegorocznym naborze ponad 2,5 miliarda złotych.

Więcej…
 
OGŁOSZENIE KIEROWNIKA GOPS W ŻUKOWICACH
środa, 14 września 2011
ImageOGŁOSZENIE KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Żukowicach z siedzibą w Nielubi O OFERCIE PRACY NA STANOWISKO PRACOWNICZE W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY- NA ZASTĘPSTWO
Treść ogłoszenia
 
XI ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE
wtorek, 13 września 2011
ImageZawiadamiam, że w dniu   23   września    2011 r. o godz. 8:00 w sali posiedzeń Urzędu    Gminy    Żukowice    odbędzie   się    XI   zwyczajna  sesja  Rady Gminy Żukowice 
Więcej…
 
ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI GOSPODARCZO-BUDŻETOWE I SPOŁECZNO- SAMORZĄDOWEJ.
wtorek, 13 września 2011
ImageZawiadamiam,  że w dniu    20   września  2011 r. o godz. 9:oo w sali posiedzeń Urzędu gminy w Żukowicach odbędzie się  wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczo-Budżetowej i Społeczno- Samorządowej.
Więcej…
 
DODATKOWA SUBWENCJA W RAMACH REZERWY OŚWIATOWEJ - 0,6%
wtorek, 13 września 2011

ImageGmina Żukowice otrzymała z Ministerstwa Finansów dodatkowe środki w ramach rezerwy oświatowej

W połowie bieżącego roku Wójt Gminy  Żukowice wystąpił o przyznanie  dodatkowych środków z przeznaczeniem  na działalność oświatową  na terenie gminy.  Minister Finansów  przyznał Gminie Żukowice  na rok 2011  ze środków rezerwy części  oświatowej subwencji ogólnej kwotę 40 tys.  zł. z przeznaczeniem  na dofinansowanie  wyposażenia  w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne   obiektów szkół i placówek oświatowych oraz  nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie  wykorzystywanych  na cele  dydaktyczne w roku ubiegłym.

 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
poniedziałek, 12 września 2011
ImageZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie „Zespołu Elektrowni Wiatrowych Żukowice” składającego się z 12 elektrowni wiatrowych o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną.
Treść obwieszczenia
 
OGŁOSZENIE - PRZETARG NIEOGRANICZONY
piątek, 09 września 2011

Image Wójt Gminy Żukowice ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: "Odbudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Czerna i Dobrzejowice (drogi nr 11 i 434)." Zadanie to będzie w całości finansowane ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokumentację można pobrać tutaj

 
DO SZKOŁY W GŁOGOWIE AUTOBUSEM.
czwartek, 08 września 2011

Image W związku z zmianą godziny przyjazdu do Głogowa pociągu relacji Rzepin- Wrocław  co uniemożliwia dotarcie młodzieży uczącej do szkół na godzinę 8.00 od poniedziałku (12.09.2011) uruchomiony zostaje kurs autobusu na trasie Dobrzejowice – Czerna - Brzeg Głogowski – Głogów realizowany przez „INTERTRANS” PKS S.A. Głogów.
Szczegółowe informacje dotyczące rozkładu jazdy na tablicach ogłoszeń oraz u sołtysów miejscowości Dobrzejowice, Czerna, Brzeg Głogowski.

 
TRWA MODERNIZACJA WAŁU PRZECIWPOWODZIOWEGO NA RZECE ODRZE
czwartek, 08 września 2011
ImageTrwają prace związane z modernizacją wału przeciwpowodziowego na rzece Odrze pomiędzy miejscowościami Czerna i Dobrzejowice. W ramach zadania planowane jest wykonanie:
1. modernizacja wału w km 0+000-4+988 (nadanie budowli odpowiednich parametrów), w tym:
 -budowa wału nowego w km 0+000-0+147;
 -modernizacja wału bez utwardzonej korony w km 0+147-2+2+000 i 4+772-4+998;
 -modernizacja wału z utwardzoną koroną 2+000-4+772 (utwardzenie płytami YOMB);
2. przejazdy wałowe;
3. przepust wałowy;
4. doszczelnienie wału w miejscach niebezpiecznych (km 0+670-0+780, 1+430-1+460, 2+030-2+146, 4+354-4+745);
5. doszczelnienie wału geomatą;
6. humusowanie;
7. obsiew mieszanką traw.
Planowany termin zakończenia zadania: 30.09.2011 r.

Galeria
 
KOLEJNE ŚRODKI FINANSOWE DLA GMINY - 750.000 zł
czwartek, 08 września 2011

Image
Gmina Żukowice otrzymała kolejne środki finansowe
na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi z roku 2010. Tym razem są to środki z Funduszu Solidarności  Unii Europejskiej w kwocie 750.000 zł. W najbliższym czasie zostaną ogłoszone postępowania przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy zadania. 

Warto przypomnieć, iż Gmina w tym roku otrzymała również na ten cel promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na łączną kwotę 1.500.000 zł .

 
GAZ W MIEJSCOWOŚCIACH NIELUBIA, SŁONE I KAMIONA
środa, 07 września 2011

ImageJEST JUŻ MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA BUDYNKÓW DO SIECI GAZOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH NIELUBIA, SŁONE  I KAMIONA !

Po wielu interwencjach, rozmowach, spotkaniach przedstawicieli Gminy, którą  reprezentował  Wójt Gminy – Krzysztof Wołoszyn, PGNiG S.A. w Warszawie, przekazało w lipcu 2011 r. sieć gazową operatorowi, tj; dla Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa we Wrocławiu. Jednocześnie ostatnim pismem z września 2011 r. – Gazowania Wrocławska –Biuro Obsługi Klienta Głogów, oficjalnie powiadomiło tut. Urząd, że może już przyjmować wnioski o przyłączenie do sieci gazowej od mieszkańców wsi Nielubia, Kamiona i Słone. Tym samym, sieć gazowa została włączona do eksploatacji.

 

Więcej…
 
TURNIEJ GMIN POWIATU GŁOGOWSKIEGO - NA PODIUM
środa, 07 września 2011

      Image

W dniu 3 września br. na boisku sportowym w Kotli rozegrany został Turniej Gmin Powiatu Głogowskiego. Turniej  rozgrywano w trzech kategoriach:
- drużyna sportowców,
- drużyna OSP,
- drużyna samorządowców.

W kategorii Drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych zmagały się reprezentacje z Gminy wiejskiej Głogów, Jerzmanowa, Kotla, Pęcław i Żukowice.  
Strażacy musieli wykazać się wieloma zdolnościami i umiejętnościami ponieważ m.in. przeciągali samochód pożarniczy na linie, brali udział w sztafecie, podczas której odbywał się bieg z wężami, rzut wężem do celu, lanie wody z hydronetki do wiadra, a także układanie klocków przy naprowadzaniu komendami przez radio. Ponadto strażacy ochotnicy zwijali linki ratownicze na czas, jak również zwijali węże pożarnicze. Najlepszą drużyną okazała się reprezentacja z Gminy Żukowice.

Więcej…
 
ZAKOŃCZONO PRACE KONSERWACYJNE NA ROWACH MELIORACYJNYCH NA TERENIE GMINY ŻUKOWICE
wtorek, 06 września 2011

ImageZakończono prace konserwacyjne oraz naprawę urządzeń melioracji wodnych na terenie Gminy Żukowice. W ramach zadania dokonano konserwacji rowów we wsiach Bukwica, Dobrzejowice, Kamiona, Szczepów, Kromolin, Zabłocie i Domaniowice polegających na wykoszeniu skarp oraz odmuleniu, ponadto dokonano naprawy przepustu melioracyjnego we wsi Słone. 

Zadanie sfinansowane zostało z budżetu Powiatu Głogowskiego, wartość dotacji wynosi 15 000,00 zł.

Galeria

 
DOTACJA POWIATU GŁOGOWSKIEGO
poniedziałek, 05 września 2011
ImageGmina Żukowice zakupiła 3 mechaniczne pilarki łańcuchowe typu STIHL MS 341 oraz prostownik do ładowania akumulatorów i wspomagania rozruchu typu HERKULES 300 w ramach umowy zawartej w dniu 21 kwietnia 2011 r. w sprawie przekazania dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej działających na terenie Gminy.

Wartość dotacji z Powiatu Głogowskiego wynosi 10.000 zł.
 
 
POWIATOWE ŚWIĘTO PLONÓW-KOTLA 2011
poniedziałek, 05 września 2011Dnia 4 września w m. Kotla odbyły się Dożynki Powiatowe. Gminę Żukowice reprezentowała miejscowość Nielubia i   zespół Chaber.

Więcej…
 
DOŻYNKI
poniedziałek, 05 września 2011

ImageOd wielu lat dożynki są tradycyjnym świętem, podczas którego rolnicy dziękują za zebrane plony. Są też okazją do wypoczynku i dobrej zabawy. W tym roku Dożynki Gminne nie odbyły się z uwagi na trudną  sytuację finansową Gminy. Natomiast święta plonów odbyły się w wielu miejscowościach Gminy Żukowice. W ubiegłym tygodniu 27 sierpnia w Szczepowie, a 3 września w Brzegu Głogowskim, Czernej,  Dobrzejowicach i Kromolinie. Wszystkie uroczystości zorganizowali mieszkańcy poszczególnych sołectw.  Wszystkie uroczystości dożynkowe zakończyły się zabawą taneczną, która trwała do późnych godzin nocnych  i na pewno zostanie na długo w pamięci wszystkich jej uczestników.

 
NOWE BOISKO DO KOSZYKÓWKI W DOBRZEJOWICACH
piątek, 02 września 2011

Zakończono prace związane z przebudową boiska do koszykówki w m. Dobrzejowice. Jeszcze na wiosnę br. niewłaściwa podbudowa, nierówna grysowa nawierzchnia, zastoiska wody nie pozwalały na uprawianie tej dyscypliny sportu. Dzisiaj to już historia.  W ramach zadania wykonano nową podbudowę, nową nawierzchnię oraz oznaczono linie wyznaczające boisko. 

 

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 następna > ostatnia >>

Strona 161 z 178
Top! Do góry