• rzepak.jpg
  • czerna2.jpg
  • odra.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna1.jpg
Start
czwartek, 27 czerwca 2019
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
PROJEKT WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ŻUKOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
wtorek, 05 czerwca 2012
ImageWójt Gminy Żukowice wydał zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi w przedmiocie projektu wieloletniego programu współpracy gminy Żukowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012 - 2016.
Więcej…
 
OBCHODY ROKU JANUSZA KORCZAKA
wtorek, 05 czerwca 2012
Image
 
W dniu 25 maja 2012 r. w Szkole Podstawowej im. KEN w Nielubi odbyło się spotkanie poświęcone obchodom Roku Janusza Korczaka.
Więcej…
 
ZABAWY Z OKAZJI DNIA DZIECKA
wtorek, 05 czerwca 2012

       
W ciągu ostatnich kilku dni na terenie Gminy Żukowice odbyło się kilka zabaw zorganizowanych z okazji Dnia Dziecka.

Więcej…
 
DZIEŃ MATKI I OJCA W CENTRUM ZABAW PUCHATEK
poniedziałek, 04 czerwca 2012
Image
 
Dnia 25.05.2012r. w Centrum Zabaw PUCHATEK w Nielubi, odbyła się uroczystość z okazji DNIA MATKI I OJCA. Dzieci przygotowały dla swoich rodziców krótkie przedstawienie, oraz wręczyły laurki. Wszyscy wspaniale się bawili podczas zabaw integracyjnych wraz ze swoimi pociechami.

Galeria zdjęć
 
KOLEJNE SPOTKANIE W SPRAWIE BIOELEKTROWNI
poniedziałek, 04 czerwca 2012

     Image

Dnia 06 czerwca 2012 roku, o godzinie 18.00 w świetlicy wiejskiej w Dobrzejowicach odbędzie się kolejne spotkanie organizowane przez AS-BIO ENERGY Sp. z o.o. z Wrocławia. Przedmiotem spotkania będzie szczegółowa prezentacja planowanego przedsięwzięcia budowy Bioelektrowni Rolniczej w Dobrzejowicach, w kontekście lokalnych uwarunkowań tej inwestycji.

                                  Za Zarząd Spółki AS BIO - ENERGY
                                             Adam Szymański

Więcej…
 
JUŻ JEST ! PRZEJŚCIE PRZEZ TORY W CZERNEJ PKP
piątek, 01 czerwca 2012
Image
 
W ostatnim czasie PKP  Nieruchomości Wrocław dokonały odbioru inwestycji polegającej na przejściu przez tory z wodociągiem na stacji kolejowej w Czernej PKP. Prace zostały wykonane na zlecenie PKP. Po wielu nieudanych latach prób rozwiązania tego problemu nareszcie się udało.  W wyniku prowadzonych rozmów i negocjacji  między Gminą Żukowice, a PKP Wrocław wypracowano porozumienie, które pozwoliło na przeprowadzenie rury na drugą stronę torów. Inwestycja ta jest na tyle istotna, iż pozwoli pierścieniowo zamknąć system wody na terenie północnym gminy Żukowice.

Więcej…
 
INFORMACJA O UDZIELONEJ POMOCY PUBLICZNEJ W ROKU 2011.
czwartek, 31 maja 2012
Image Na podstawie  art.  37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Wójt Gminy Żukowice podaje do publicznej wiadomości:
Więcej…
 
UCHWAŁY XVI ZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY
środa, 30 maja 2012
Image
W dniu 29 maja  2012 r. odbyła się XVI zwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice. Podczas sesji Rada Gminy podjęła następujące uchwały :
Więcej…
 
CZYN SPOŁECZNY
środa, 30 maja 2012
Image

W dniu 26 maja w m. Słone odbyła się ciekawa inicjatywa mieszkańców wsi Słone. Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Radna przystąpili do odnowy ogrodzenia przy kaplicy. W samą inicjatywę czynnie włączyła się najmłodsza część naszych mieszkańców z m. Słone.
Więcej…
 
BEZPŁATNE PORADY PRAWNE DLA ROLNIKÓW
środa, 30 maja 2012
Image
Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej informuje, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dolnośląskich rolników, uruchomił bezpłatną pomoc prawną dodatkowo w 3 Biurach Terenowych DIR.
Więcej…
 
INFORMACJA O UTRUDNIENIACH W OBSŁUDZE INTERESANTÓW
poniedziałek, 28 maja 2012
Image
Wójt Gminy Żukowice informuje, iż w dniach od 30 maja do 1 czerwca 2012 roku w urzędzie gminy, w pokoju nr 7 (ewidencja ludności i dowody osobiste) będzie przeprowadzany remont pokoju,

   
Więcej…
 
WYPRAWKA SZKOLNA 2012
poniedziałek, 28 maja 2012
ImageWójt Gminy Żukowice informuje, że zgodnie z Projektem Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - „Wyprawka szkolna” pomoc udzielana będzie uczniom:
1.  rozpoczynającym w roku szkolnym 2012/2013 naukę w:
     - klasach I - IV szkoły podstawowej;
2. posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczającym w roku szkolnym 2012/2013 do klasy I – VI szkoły podstawowej i kl. I - III gimnazjum.
Więcej…
 
PIENIĄDZE NA DROGĘ W M. SŁONE.
poniedziałek, 28 maja 2012

        Image
Jeszcze w 2011 roku gmina wystąpiła do Marszałka Województwa z wnioskiem o   dotacje na remonty dróg w Słonej (na górce) i Brzegu Głogowskim (na tzw. ulicę dolną).  Wniosek o dotację na drogę w Brzegu Głogowskim został zaopiniowany negatywnie, natomiast wniosek na drogę w Słonej przyjęto do realizacji. W dniu 17 maja Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr XXII/549/2012 przyznał Gminie Żukowice pomoc finansową w postaci dotacji celowej w wysokości 28.000 zł z przeznaczeniem na  drogę dojazdową do gruntów rolnych w m. Słone.

Więcej…
 
ODKRYWAMY CO UKRYTE
piątek, 25 maja 2012
Image

Trwają prace na drogach powiatowych i gminnych wykonywanych przez pracowników publicznych w ramach programu Powiatu Głogowskiego “Bezrobotni dla dróg publicznych”. Dwóch pracowników zatrudnionych w ramach tego programu wykonało już wiele pożytecznych prac w wielu miejscowościach. Obecnie nasi pracownicy wykonują prace w Zamecznie. Z inicjatywy sołtysa Pani Anety Cieleckiej i mieszkańca  Zameczna Pana Ryszarda Izydorczyka, spod mas zanieczyszczeń i ziemi odkrywają i oczyszczają stary poniemiecki chodnik z cegły.
Więcej…
 
XVI ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE
środa, 23 maja 2012
ImageZawiadamiam, że w dniu 29 maja 2012 r. o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Żukowice odbędzie się XVI zwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice z następującym porządkiem obrad:
Więcej…
 
DZIEŃ MATKI I DZIEŃ OJCA
środa, 23 maja 2012
Image
 
19 maja 2012 r. w miejscowości Nielubia odbyła się uroczystość z okazji Dnia Matki i zbliżającego się Dnia Ojca.

Więcej…
 
II REGIONALNY TURNIEJ WIEDZY O BŁ. JANIE PAWLE II
wtorek, 22 maja 2012
Image

Dnia 18  maja 2012 roku uczniowie: Eliza Geisler, Jakub Dziadosz, Bartosz Tyrcha reprezentowali Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nielubi w II Regionalnym Turnieju Wiedzy o Bł. Janie Pawle II zorganizowanym przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach zdobywając II miejsce.
                                                                            Dyplom
 
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
wtorek, 22 maja 2012
ImageGminny Ośrodek  Pomocy  Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi informuje, iż w ramach projektu systemowego "Moja przyszłość" w postępowaniu prowadzonym w trybie zaproszenia do składania ofert na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r.Nr 113 poz. 759 ze zm.), na zadanie pod nazwą: "Oferta na zadania aktywnej integracji w ramach projektu systemowego 7.1.1 dla GOPS Żukowice", gdzie  kryterium oceny oferty stanowiła 100% cena wybrano następująco:

Więcej…
 
UROCZYSTE PASOWANIE NA CZYTELNIKA W BIBLIOTECE
poniedziałek, 21 maja 2012
Image
 
Dnia 16.05.2012r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Nielubi odbyło się uroczyste pasowanie na czytelnika uczniów klasy „0” ze Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Nielubi. Dzieci przybyły do biblioteki pod opieką wychowawczyni pani Urszuli Sobczak. Uczniowie na wstępie dowiedzieli się jak należy zachowywać się w bibliotece oraz jak wiele korzyści daje czytanie książek.
Więcej…
 
VI ROCZNICA NADANIA IMIENIA SZKOLE - GIMNAZJUM W NIELUBI
poniedziałek, 21 maja 2012
Image

Dnia 18 maja 2012 roku w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nielubi uczniowie wraz z wychowawcami i nauczycielami uczestniczyli w uroczystościach VI rocznicy nadania imienia szkole.
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 następna > ostatnia >>

Strona 160 z 188
Top! Do góry