• czerna1.jpg
  • rzepak.jpg
  • chaber.jpg
  • odra.jpg
  • czerna2.jpg
Start
piątek, 20 września 2019
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
NA ZAWSZE W PAMIĘCI...
czwartek, 19 września 2019
"Są pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi.
Są słowa, które zawsze wywoływać będą morze łez.
Są takie osoby na myśl o których zawsze zasypie nas lawina wspomnień..."

Dziś odprowadziliśmy na wieczny spoczynek i uroczyście pożegnaliśmy Naszego tragicznie zmarłego kolegę, przyjaciela, strażaka, społecznika, mieszkańca Kłody - Krystiana Skokowskiego, Naczelnika OSP Kłoda.
 
Był On osobą szczerze zaangażowaną w sprawy naszej Małej Ojczyzny. Zawsze otwarty na ludzi, chętny do działania, mądry, prawdziwy, Człowiek z pasją. Wielokrotnie wykazywał ogromne zaangażowanie w życiu Naszej lokalnej społeczności, zawsze niósł pomoc innym.


Poruszeni tą wielką stratą, pogrążeni w smutku i żalu tej wielkiej tragedii składamy Najbliższym wyrazy najgłębszego współczucia oraz szczere kondolencje.

Krystian na zawsze pozostanie w naszej pamięci…
Więcej …
SPOTKANIE Z POLICJANTEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NIELUBI
piątek, 14 września 2012
Image

Dnia 12 września 2012r. odbyło się w Szkole Podstawowej w Nielubi spotkanie uczniów klasy 1a i 1b z policjantem Panem Krzysztofem Kwiatkiem pod hasłem: Bezpieczeństwo dzieci na drodze, w drodze do i ze szkoły oraz w domu.

Więcej…
 
ZAKOŃCZONO REMONT DROGI W MIEJSCOWOŚCI SŁONE
piątek, 14 września 2012
Image
 
Zakończono zadanie inwestycyjne pn. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w m. Słone. W ramach zadania wykonano odcinek drogi o długości ponad 300 mb, wykonano profilowanie, ułożono nową nawierzchnię tłuczniową wraz z zaklinowaniem. Zadanie wykonano dzięki pozyskanym środkom finansowym z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 28.000 zł. Wartość całego zadania 32.500 zł.

Galeria zdjęć
 
PRZETARG NA REMONT ODCINKA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 292
środa, 12 września 2012

    
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei ogłosiła przetarg na remont odcinka drogi wojewódzkiej o długości 1,7 km. DSDiK planuje wykonać odcinek dogi w km 23+834 – 25+545 (odcinek drogi między Brzegiem Głogowskim a skrzyżowaniem z drogą powiatową w kierunku Kłody).  W ramach zadania planowane jest cięcie i frezowanie nawierzchni bitumicznej, ustawienie barier stalowych przy przepuście, roboty ziemne, ułożenie nawierzchni bitumicznej, umocnienie poboczy oraz malowanie oznakowania poziomego. 

Więcej…
 
VI KRYTERIUM KOLARSKIE LZS ZIEMI GŁOGOWSKIEJ
środa, 12 września 2012
Image

W dniu 16 września 2012 roku o godzinie 11:30 w miejscowości Nielubia odbędzie się VI Kryterium Kolarskie LZS Ziemi Glogowskiej. Organizatorami kryterium są: LUKS "TRANS-EKO-Głogów", Urząd Gminy Żukowice, Starostwo Powiatowe Głogów oraz Dolnośląskie Zrzeszenie LZS. Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą w dniu zawodów od godziny 9:00 do godziny 11:00 w biurze zawodów (Gimnazjum Nielubia). Więcej informacji tutaj.

 
DOŻYNKI GMINNE A.D. 2012
wtorek, 11 września 2012
        Image  

W niedzielę 9 września 2012 roku w Brzegu Głogowskim odbyły się Dożynki Gminne A.D. 2012.
Więcej…
 
INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA - POKL
piątek, 07 września 2012
Image

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dla uczniów dla klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego”. Pod takim tytułem od  01 września 2012 r. rozpoczął się projekt w szkołach podstawowych  w Nielubi i Brzegu Głogowskim. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 69 tys. zł. Projekt finansowany jest ze środków zewnętrznych i dotacji z budżetu krajowego w wysokości 10,4 tys. zł.
Więcej…
 
NOWE OŚWIETLENIE W SALI WIEJSKIEJ W NIELUBI
środa, 05 września 2012
Image

Zakończono prace związane z realizacją zadania pn. : "Remont świetlicy wiejskiej w Nielubi - Gmina Żukowice". Wartość zadania to kwota prawie 11.000 zł. W ramach zadania wymieniono instalację elektryczną oraz oświetlenie w świetlicy - sala główna. Ponadto na górnej półce na sali zostały zamontowane dodatkowe oprawy oświetleniowe oraz wymalowane ściany na sali głownej. W kolejnych latach planujemy systematyczne odnawianie obiektu w poszczegolnych jego pomieszczeniach.

 


 
NOWY ROK SZKOLNY W SP NIELUBIA
wtorek, 04 września 2012
Image
 
3 września 2012 r. - po wakacyjnej przerwie, rozpoczął się nowy rok szkolny. O godzinie 8:00 uczniowie, rodzice i wychowawcy Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Nielubi uczestniczyli w Mszy Św. Następnie na placu przed szkołą odbyła się uroczystość, w której wzięli udział: Wójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn, Prezes Stowarzyszenia Odnowy Wsi Bukwica "Bukwica - Dolina Miłości" Grzegorz Aryż, Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowicach Elżbieta Mackiewicz, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Nielubi Katarzyna Płuciennik-Wójt.
Więcej…
 
DOŻYNKI GMINNE
wtorek, 04 września 2012

 Image

Wójt Gminy Żukowice serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Żukowice na Dożynki Gminne, które odbędą się w dniu 9 września 2012 r. na boisku sportowym za Szkołą Podstawową w Brzegu Głogowskim.

Image
 
DOŻYNKI W SOŁECTWACH
niedziela, 02 września 2012
Image

Od wielu lat dożynki są tradycyjnym świętem, podczas którego rolnicy dziękują za zebrane plony. Są też okazją do odpoczynku i dobrej zabawy. W tym roku Dożynki Gminne odbędą się już w najbliższą niedzielę 9 września w Brzegu Głogowskim. Natomiast święta plonów odbywają  się w wielu sołectwach Gminy Żukowice. W ubiegłą sobotę 1 września  te piękne uroczystości odbyły się w Bukwicy, Czernej,  Dobrzejowicach i Kromolinie.

Więcej…
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY.
piątek, 31 sierpnia 2012

ImageNa podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647) oraz Uchwały Nr VIII/42/2007 Rady Gminy Żukowice z dnia 29 czerwca 2007 r. ogłaszam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla instalacji hydrotransportu w gminie Żukowice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 07.09. 2012 r. do 01.10. 2012 r.  w siedzibie Urzędu Gminy w Żukowicach, 67-231 Żukowice, w pok. 11b Urzędu Gminy, w godz. od 8:oo do 14:oo. 

 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28.09.2012 r., w siedzibie Urzędu Gminy, w sali nr 1, o godz. 10:oo.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Żukowice, Urząd Gminy w Żukowicach, 67-231 Żukowice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.10.2012 r.
 
                                                    (-) Wójt Gminy Żukowice
                                                        Krzysztof Wołoszyn

 
SZKODY WYRZĄDZANE PRZEZ BOBRY
piątek, 31 sierpnia 2012
ImageZa szkody wyrządzone przez bobry w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim odpowiada Skarb Państwa. W związku z tym, rolnicy mogą ubiegać się o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry składając wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu.
Więcej…
 
WYCIECZKA DO CYRKLANDU
piątek, 31 sierpnia 2012

Image Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach siedzibą w Nielubi w dniu 26 sierpnia 2012 r. zorganizował  dzięki udziałowi w Projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII: Promocja integracji społecznej Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej jako działanie  o charakterze środowiskowym - wycieczkę turystyczną do Cyrklandu w Miłkowie i Parku Miniatur w Kowarach.

Więcej…
 
OSTRZEŻENIE O BURZACH
czwartek, 30 sierpnia 2012
 
Image
 
Informacja z Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody we Wrocławiu, dotycząca ostrzeżenia meteorologicznego w postaci silnych burz w województwie dolnośląskim. Poniżej zamieszczamy komunikat Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW Oddział we Wrocławiu:
Więcej…
 
DZIEŃ NIELUBI
czwartek, 30 sierpnia 2012
Image

W ubiegłą niedzielę 26.08.2012 r. odbyła się po raz drugi impreza plenerowa pod nazwą "Dzień Nielubi". Skierowana była przede wszystkim do mieszkańców wsi Nielubia. Impreza ta miała na celu integrację mieszkańców wsi. Licznie zebrani mieli okazję spędzić miło czas zajadając kiełbaski z grilla, chleb ze smalcem i ogórkiem oraz ciasto upieczone przez mieszkanki wsi. Dla dzieci przygotowany był dmuchany plac zabaw.
Więcej…
 
EDUKACJA EKOLOGICZNA NA WAKACJACH W BUKWICY
czwartek, 30 sierpnia 2012
Image

Stowarzyszenie na rzecz odnowy wsi Bukwica "Bukwica-dolina miłości" od 28.07. realizuje projekt „Edukacja ekologiczna dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żukowice-Parki Narodowe Dolnego Śląska" - finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Wartość zadania 36 000 zł, dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚIGW.
Więcej…
 
ROZPOCZĘCIE ROKU W PUNKTACH PRZEDSZKOLNYCH
środa, 29 sierpnia 2012
Image
 
Informujemy, że w dniu 3 września 2012 roku, o godzinie 9:00 odbędzie się rozpoczęcie roku szkolnego w Punkcie Przedszkolnym w Brzegu Głogowskim, oraz o godzinie 10:00 w Punkcie Przedszkolnym w Kromolinie. Zwracamy się również z uprzejmą prośbą o zapewnienie dla dzieci w Puntach Przedszkolnych obuwia zmiennego z antypoślizgową podeszwą w celu zapewnienia bezpieczeństwa dla dzieci.

 
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA INFORMUJE
środa, 29 sierpnia 2012
Image Informujemy, że w okresie od 27.08. do 10.09. 2012 r. nieczynna będzie biblioteka w Kromolinie z uwagi na jej przeniesie do budynku byłej Szkoły Podstawowej. Za utrudnienia przepraszamy!
 
REMONT DROGI W M.SŁONE
środa, 29 sierpnia 2012
Image

Trwają prace drogowe polegające na utwardzeniu drogi gminnej w m. Słone (na górce). Środki na realizację tego zadania pochodzą z dotacji od Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Wartość dotacji to kwota 28.000 zł, a łączny koszt wykonania tego zadania to kwota ponad 32.000 zł. W ramach zadania zostanie wykonany odcinek drogi o długości ponad 300 mb. Droga zmieni swoja nawierzchnię z gruntowej na nawierzchnię tłuczniową.

 
VOUCHERY NA ZIELONE SZKOŁY
środa, 29 sierpnia 2012
Image

Od 22 września do 5 października 32 uczniów z klas trzecich szkół podstawowych na terenie Gminy znów wyjedzie na zielone szkoły. Będą uczyć się i wypoczywać w nadmorskim ośrodku w Kołobrzegu. Voucher na wyjazd odebrał wczoraj w siedzibie KGHM Wójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn. Środki finansowe w kwocie ponad 57.000 zł na ten cel Gmina pozyskała z Fundacji Polskiej Miedzi.
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 następna > ostatnia >>

Strona 159 z 193
Top! Do góry