• czerna1.jpg
  • rzepak.jpg
  • chaber.jpg
  • odra.jpg
  • czerna2.jpg
Start
niedziela, 07 czerwca 2020
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
PIKNIK RODZINNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KEN W NIELUBI
wtorek, 25 czerwca 2013
Dnia 15 czerwca 2013 r. na boisku Szkoły Podstawowej w Nielubi odbył się piknik rodzinny pod hasłem „Aktywnie i zdrowo”. W imprezie uczestniczyli uczniowie, ich rodzice, rodzeństwo oraz nauczyciele. Uroczystość rozpoczęła dyrektor szkoły Ewa Chlebicka, która przywitała zebranych i zaprosiła wszystkich o wspólnej zabawy. Następnie chętni zawodnicy wzięli udział w rajdzie rowerowym oraz marszobiegu. Dzieci wraz z rodzicami przygotowały pyszne, zdrowe przekąski: sałatki warzywne i owocowe, kanapki, koktajle i wiele innych. Uczniowie kl. VI wystąpili w przezabawnej inscenizacji „Rzepki” J.Tuwima. Po niech zaprezentowały się pierwszaki.
Więcej…
 
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW OD 01.07.2013
poniedziałek, 24 czerwca 2013
 
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA MODERNIZACJĘ ZAPLECZA SPORTOWEGO W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY ŻUKOWICE
poniedziałek, 24 czerwca 2013
Wójt Gminy Żukowice ogłasza przetarg nieograniczony - Modernizacja zaplecza sportowego w szkołach na terenie Gminy Żukowice.

szczegóły ogłoszenia na stronie BiP
 
TRWAJĄ PRACE BUDOWLANE PRZY REMONCIE DROGI W BUKWICY
poniedziałek, 24 czerwca 2013
Trwaja prace budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn. Odbudowa dróg dojazdowych w m. Bukwica. Długość remontowanych odcinków dogi wynosi 800 mb. W ramach zadania przewiduje się wykonanie dróg w nowej nawierzchni asfaltowej oraz tłuczniowej. Ponadto planuje się wykonanie odwodnienia drogowego.  Warto przypomnieć iż drogi te uległy zniszczeniu podczas nawalnych opadów deszczów na przełomie czerwca i lipca 2012 roku. Gmina wystąpiła o środki finansowe na usuwanie skutków do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego. W odpowiedzi na wnioski Gmina otrzymała z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w kwietniu 2013 roku promesę w kwocie 400.000 zł. Łączna wartość podpisanych umów na realizację zadania wynosi ponad 511.000 zł. Zakończenie zadania planowane jest na koniec lipca br.
GALERIA
 
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W M. ZABŁOCIE
poniedziałek, 24 czerwca 2013

Wójt Gminy Żukowice ogłasza przetarg nieograniczony - Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zabłocie.

szczegóły ogłoszenia na stronie BiP
 
XXV ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE
piątek, 21 czerwca 2013

Zawiadamiam, że w dniu 28 czerwca maja 2013 r. o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Żukowic odbędzie się XXV zwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice z następującym porządkiem obrad:
Więcej…
 
NOWY BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
czwartek, 20 czerwca 2013
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym wdrożony został nowy system zarządzania Biuletynem Informacji Publicznej Gminy Żukowice. Tym samym stara wersja BIP przestała funkcjonować. Zastąpił ją nowy system CMS który jest bardziej czytelny i intuicyjny w obsłudze. Zapraszamy do korzystania z naszego nowego Biuletynu. Nowy BIP dostępny jest pod adresem www.bip.zukowice.pl lub klikając w prawym menu strony głównej Gminy na przycisk BIP. 
 
WAKACYJNY TYDZIEŃ
czwartek, 20 czerwca 2013
Wójt Gminy Żukowice i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach zapraszają wszystkie dzieci, osoby niepełnosprawne i rodziny do udziału w imprezie integracyjnej WAKACYJNY TYDZIEŃ w dniach:

28.06.2013r. na boisku sportowym w Nielubi od godz. 16.00
29.06.2013r. na placu przy świetlicy w Kłodzie od godz. 16.00
30.06.2013r. na boisku sportowym w Kromolinie od godz. 16.00

Zapewniamy wiele atrakcji m.in. dmuchane zamki, basen z kulą, pokaz wozu policyjnego, pokaz wozu strażackiego, strzelnica paintbolowa, konkursy, cenne nagrody ...
 
ZAPYTANIE OFERTOWE GOPS-U W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PT. "MOJA PRZYSZŁOŚĆ"
czwartek, 20 czerwca 2013
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach z/s w Nielubi ogłasza nabór ofert na przeprowadzenie kursów, szkoleń które będą realizowane w ramach projektu systemowego pt ,,Moja przyszłość".

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami
 
DZIEŃ PROFILAKTYKI I SPORTU W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W NIELUBI
czwartek, 20 czerwca 2013
„Profilaktyka poprzez sport” - to założenie Szkolnego Programu Profilaktycznego, którego celem jest m.in. kreowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia, szeroko pojęta profilaktyka uzależnień, eliminowanie negatywnych postaw wobec rówieśników, kreowanie kultury osobistej. Szkolną imprezę zdominował Turniej piłki siatkowej rozegrany pomiędzy drużynami: Jednostki Samorządu Terytorialnego, Wojska Polskiego i gimnazjalistów oraz pokaz walki KICKBOXINGU w wykonaniu gimnazjalistów trenujących tę dyscyplinę sportu.
Więcej…
 
TRWAJĄ PRACE BUDOWLANE NA INWESTYCJI GMINNEJ W NIELUBI
środa, 19 czerwca 2013
Trwają prace na zadaniu inwestycyjnym pn. “Przebudowa linii napowietrzno - kablowej SN 20 kV – 801-0 w Nielubi”. Wykonawcą zadania jest Zakład Elektryczno - Budowlany „REWAJ” Zbigniew Rewaj z Nowej Soli. Koszt przebudowy tego zadania to kwota ponad 120.000 zł. Termin zakończenia zadania planowany jest w miesiącu sierpniu. Zadanie będzie polegać na przebudowie istniejącej linii średniego napięcia zlokalizowanej obecnie na działkach przeznaczonych pod indywidualne budownictwo mieszkaniowe w Nielubi.
 
POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM Z GMINY ŻUKOWICE
środa, 19 czerwca 2013
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi informuje, iż w ramach akcji Wózki dla Polski z amerykańskiej fundacji „Jony and Friends”, która nawiązała współpracę z Kościołem Zielonoświątkowym w Głogowie osoby niepełnosprawne z naszej Gminy skorzystały bezpłatnie z:
- 9 wózków inwalidzkich,
- 9 chodzików/balkoników,
- 4 kul łokciowych.

 
REMONT PODŁOGI W SALI WIEJSKIEJ W DOBRZEJOWICACH
wtorek, 18 czerwca 2013

Zakończono prace w świetlicy wiejskiej w Dobrzejowicach polegające na remoncie drewnianej podłogi. Prace polegały na ocyklinowaniu i spolerowaniu zniszczonej posadzki drewnianej, uzupełnieniu ubytków i uszkodzeń oraz na 4-krotnym jej polakierowaniu. Całkowity koszt remontu wyniósł 5800 zł.

Galeria zdjęć

 

 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
wtorek, 18 czerwca 2013
Obwieszczenie Wójta Gminy Żukowice z dnia 18.06.2013r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Farmy Wiatrowej Głogów zlokalizowanej w gminie Żukowice.

treść obwieszczenia
 
GOPS INFORMUJE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
wtorek, 18 czerwca 2013
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi informuje, iż w ramach projektu systemowego "Moja przyszłość" w postępowaniu prowadzonym w trybie zaproszenia do składania ofert na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r.Nr 113 poz. 759 ze zm.), na zadanie pod nazwą:

„Wykonanie zadania w aktywnej integracji w ramach projektu systemowego 7.1.1 dla GOPS Żukowice” gdzie  kryterium oceny oferty stanowiła 100% cena wybrano następująco:

• Na zadanie 1 wpłynęły 2 oferty – wybrano ofertę Dolnośląskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu OKZ Głogów, ul. Gustawa Morcinka 8, 67-200 Głogów,
• Na zadanie 2 wpłynęły 2 oferty - wybrano ofertę O.K Ośrodek Kursów ul. Judyckiego 11, 84-200 Wejherowo.
 
ZGŁASZANIE INFORMACJI OD ROLNIKÓW, KTÓRZY PONIEŚLI STRATY W UPRAWACH ROLNYCH W ZWIĄZKU Z POWODZIĄ – ZALANIEM TERENÓW W NASTĘPSTWIE PODNIESIENIA SIĘ POZIOMU WÓD RZEKI ODRY.
wtorek, 18 czerwca 2013
Wójt Gminy Żukowice informuje, że przyjmowane są informacje od rolników, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych w związku z powodzią – zalaniem terenów w następstwie podniesienia się poziomu wód rzeki Odry.

Stosowne informacje można zgłaszać u sołtysa wsi.
Proszę o pilne potraktowanie sprawy.

Więcej…
 
GPK SITA - WYKONAWCĄ ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA ODBIORZE ŚMIECI Z TERENU GMINY
wtorek, 18 czerwca 2013
altGmina Żukowice rozstrzygnęła przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Żukowice. Wykonawcą tego zadania będzie Głogowskie Przedsiębiorstwo Komunalne - SITA Głogów sp. z o.o. W związku z podpisaną umową na najbliższym posiedzeniu komisji Rady Gminy Żukowice, Wójt Gminy przedstawi projekt uchwały obniżającej stawki opłat za wywóz odpadów. W najbliższych dniach do mieszkańców gminy zostaną dostarczone worki na selektywną zbiórkę odpadów, a także pojemniki na odpady.
 
PRZETARG NIEOGRANICZONY WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY ŻUKOWICE
wtorek, 18 czerwca 2013
Wójt Gminy Żukowice ogłasza przetarg nieograniczony - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Żukowice

szczegóły ogłoszenia na stronie BiP
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE.
wtorek, 18 czerwca 2013
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U.  z  2012r.  poz.  647 z późn. zm )  oraz   w  związku  z   art. 21 § 1. pkt 1   ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), zawiadamiam, że w dniu 17.06. 2013 r. zostało wszczęte na wniosek Jerzego Napierały Biuro Projektowo Wykonawcze ENERGOTELPROJEKT SP. z o.o. w Poznaniu ul. Gronostajowa 9, 61-065 Poznań działającego w imieniu Inwestora KGHM Polska Miedź S.A Oddział Huta Miedzi Głogów, ul. Żukowicka 1, 67-200 Głogów ul. Okrzei 17, postępowanie  administracyjne w sprawie  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji pod nazwą: „Budowa  kablowej linii 110 kV relacji GPZ Żukowice - GST1 Huta Miedzi Głogów wraz ze światłowodem”.
W związku z tym strony w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia (w pok. nr 11b tut. Urzędu). 
 
POSIEDZENIE KOMISJI GOSPODARCZO - BUDŻETOWEJ I SPOŁECZNO - SAMORZĄDOWEJ RADY GMINY ŻUKOWICE
wtorek, 18 czerwca 2013
alt
Zawiadamiam, że w dniu 21 czerwca o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Żukowice odbędzie się wspólne posiedzenie komisji Gospodarczo-Budżetowej i Społeczno-Samorządowej Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 następna > ostatnia >>

Strona 158 z 208
Top! Do góry