• rzepak.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna2.jpg
  • odra.jpg
  • czerna1.jpg
Start
czwartek, 27 czerwca 2019
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
EDUKACJA EKOLOGICZNA NA WAKACJACH W BUKWICY
czwartek, 30 sierpnia 2012
Image

Stowarzyszenie na rzecz odnowy wsi Bukwica "Bukwica-dolina miłości" od 28.07. realizuje projekt „Edukacja ekologiczna dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żukowice-Parki Narodowe Dolnego Śląska" - finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Wartość zadania 36 000 zł, dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚIGW.
Więcej…
 
ROZPOCZĘCIE ROKU W PUNKTACH PRZEDSZKOLNYCH
środa, 29 sierpnia 2012
Image
 
Informujemy, że w dniu 3 września 2012 roku, o godzinie 9:00 odbędzie się rozpoczęcie roku szkolnego w Punkcie Przedszkolnym w Brzegu Głogowskim, oraz o godzinie 10:00 w Punkcie Przedszkolnym w Kromolinie. Zwracamy się również z uprzejmą prośbą o zapewnienie dla dzieci w Puntach Przedszkolnych obuwia zmiennego z antypoślizgową podeszwą w celu zapewnienia bezpieczeństwa dla dzieci.

 
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA INFORMUJE
środa, 29 sierpnia 2012
Image Informujemy, że w okresie od 27.08. do 10.09. 2012 r. nieczynna będzie biblioteka w Kromolinie z uwagi na jej przeniesie do budynku byłej Szkoły Podstawowej. Za utrudnienia przepraszamy!
 
REMONT DROGI W M.SŁONE
środa, 29 sierpnia 2012
Image

Trwają prace drogowe polegające na utwardzeniu drogi gminnej w m. Słone (na górce). Środki na realizację tego zadania pochodzą z dotacji od Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Wartość dotacji to kwota 28.000 zł, a łączny koszt wykonania tego zadania to kwota ponad 32.000 zł. W ramach zadania zostanie wykonany odcinek drogi o długości ponad 300 mb. Droga zmieni swoja nawierzchnię z gruntowej na nawierzchnię tłuczniową.

 
VOUCHERY NA ZIELONE SZKOŁY
środa, 29 sierpnia 2012
Image

Od 22 września do 5 października 32 uczniów z klas trzecich szkół podstawowych na terenie Gminy znów wyjedzie na zielone szkoły. Będą uczyć się i wypoczywać w nadmorskim ośrodku w Kołobrzegu. Voucher na wyjazd odebrał wczoraj w siedzibie KGHM Wójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn. Środki finansowe w kwocie ponad 57.000 zł na ten cel Gmina pozyskała z Fundacji Polskiej Miedzi.
Więcej…
 
PLAC W NIELUBI - TERAZ JAK NOWY
poniedziałek, 27 sierpnia 2012
Image

Zakończono prace związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja placu przy świetlicy i Gminnej Bibliotece Publicznej w Żukowicach z/s w Nielubi." Zadanie to częściowo jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obaszarów Wiejskich (EFRROW) działanie 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Wartość zadania to 24 978,29 zł, z czego dofinansowanie to kwota 11 988,00 zł.Więcej…
 
INFORMACJA  WYPRAWKA SZKOLNA 2012
poniedziałek, 27 sierpnia 2012
ImageNa podstawie pisma Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31.07.2012r. DWST -043-49/CZ/2012 w sprawie realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r.   „Wyprawka szkolna”   Wójt Gminy Żukowice informuje,  iż zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej kryterium dochodowe  netto  na osobę w rodzinie  z dniem 1 października 2012 roku  wzrośnie  z  351 zł  na  456 zł,  a zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych zmiana nastąpi z dniem 1 listopada 2012r. z 504 zł na 539 zł.

Więcej…
 
KOMUNIKAT SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
poniedziałek, 27 sierpnia 2012
Image W związku z otrzymanym pismem w sprawie Dolnośląskiego Programu Pomocy Uczniom Niepełnosprawnym "Sprawny Uczeń" na rok szkolny 2012/2013 ponownie informujemy o możliwości pozyskania stypendiów w ramach niniejszego programu. Wnioski należy składać na adres siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w terminie do dnia 14 września 2012r.Więcej…
 
KOMUNIKAT WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
piątek, 24 sierpnia 2012
Imagew sprawie pomocy materialnej o charakterze socjalnym
(stypendia szkolne, zasiłki szkolne )
Urząd Gminy w Żukowicach  informuje, iż  można pobierać wnioski na stypendium szkolne o charakterze socjalnym na rok szkolny 2012/2013. Wnioski są do pobrania w Urzędzie Gminy  pok.  nr 7 oraz od 1 września 2012 r. w szkołach na terenie gminy Żukowice oraz GOPS Nielubia.

Więcej…
 
KOMUNIKAT WICEMARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
piątek, 24 sierpnia 2012
Imagew sprawie jednorazowych stypendiów Marszałka Województwa Dolnośląskiego
dla uczniów niepełnosprawnych, pochodzących z rodzin, w których miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 351 zł.
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
piątek, 24 sierpnia 2012
ImageObwieszczenie Wójta Gminy Żukowice z dnia 24.08.2012 o wydaniu decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „przebudowie i rozbudowie rozdzielni 110kV w stacji elektroenergetycznej Żukowice oraz przebudowie wprowadzeń do stacji istniejących napowietrznych linii 110kV (adres: Kamiona, 67-231 Żukowice)”

treść obwieszczenia
 
OSTRZEŻENIE O SILNYCH BURZACH
piątek, 24 sierpnia 2012
Image
 
Informacja z Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody we Wrocławiu, dotycząca ostrzeżenia meteorologicznego w postaci silnych burz w województwie dolnośląskim. Poniżej zamieszczamy komunikat Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW Oddział we Wrocławiu:
Więcej…
 
WĘGIEL
czwartek, 23 sierpnia 2012

ImageRozstrzygnięto przetarg na dostawę węgla do budynków użyteczności publicznej  oraz Szkoły Podstawowej w Nielubi. W wyniku przeprowadzenia wspólnego postępowania przetargowego uzyskano  ceny niższe za 1 tonę węgla,  aniżeli ceny obowiązujące w  ubiegłym sezonie. Wójt Gminy podpisał już stosowne umowy. W ten sposób Gmina jest już przygotowana na zimę z zakresu zabezpieczenia opału do obiektów gminnych.

 
DZIEŃ NIELUBI 2012
środa, 22 sierpnia 2012

     

Centrum zabaw "PUCHATEK" wraz ze Stowarzyszeniem AktywnoŚci Lokalnej Wsi Nielubia oraz Rada Solecka pragnie zaprosić wszystkich mieszkańców Nielubi na imprezę plenerową pod nazwą "Dzień Nielubi".Jest to już kolejna  impreza pod tym haslem kierowana do mieszkańców Nielubi.

Więcej…
 
OSTRZEŻENIE O SILNYCH BURZACH
środa, 22 sierpnia 2012
Image
 
Informacja z Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody we Wrocławiu, dotycząca ostrzeżenia meteorologicznego w postaci silnych burz w województwie dolnośląskim. Poniżej zamieszczamy komunikat Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW Oddział we Wrocławiu:
Więcej…
 
OSTRZEŻENIE O SILNYCH BURZACH
wtorek, 21 sierpnia 2012
Image
 
Informacja z Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody we Wrocławiu, dotycząca ostrzeżenia meteorologicznego w postaci silnych burz w województwie dolnośląskim. Poniżej zamieszczamy komunikat Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW Oddział we Wrocławiu:
Więcej…
 
SPOTKANIE W BRZEGU GŁOGOWSKIM W SPRAWIE ZAOPATRZENIA W WODĘ
wtorek, 21 sierpnia 2012
ImageWÓJT GMINY ŻUKOWICE ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI BRZEG GŁOGOWSKI W DNIU 23.08.2012 (CZWARTEK) o godz. 18.00 (SALA WIEJSKA) NA SPOTKANIE W SPRAWIE ZAOPATRZENIA W WODĘ. W SPOTKANIU WEZMĄ UDZIAŁ PRZEDSTAWICIELE „ENERGETYKA” Sp. z  o.o. LUBIN.
 
ZIELONE SZKOŁY NAD MORZEM
wtorek, 21 sierpnia 2012


Informujemy, że Fundacja Polska Miedź z siedzibą w Lubinie pozytywnie rozpatrzyła złożony na początku kwietnia br. wniosek Gminy Żukowice i przyznała darowiznę w kwocie 57.280 zł na realizację projektu pn. „Zielona szkoła dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Żukowice”. Pozyskane środki pozwolą na zorganizowanie wyjazdu na zieloną szkołę do uzdrowiska nad morzem dla 32 uczniów klas trzecich ze Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim i Nielubi. Projekt będzie realizowany od 22 września 2012 r. do 05 października 2012 r. W ramach wyjazdu przewidziano oprócz codziennych zajęć lekcyjnych zajęcia na basenie oraz zajęcia sportowe.

Więcej…
 
LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ - PRZEDSZKOLANDIA
wtorek, 21 sierpnia 2012
 Image
Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich ogłosiła listę kwalifikacyjną osób zaproszonych na rozmowę w biurze Fundacji przy ulicy Głogowskiej 1 w Nowym Miasteczku dnia 23 sierpnia 2012 r. na godzinę 10:00.

Lista osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną

 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
poniedziałek, 20 sierpnia 2012
ImageZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, w związku z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym pn.: Dostawa pomocy dydaktycznych, gier edukacyjnych, podręczników i oprogramowania  w ramach Projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

plik do pobrania
 
<< pierwsza < poprzednia 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 następna > ostatnia >>

Strona 155 z 188
Top! Do góry