• czerna1.jpg
  • chaber.jpg
  • rzepak.jpg
  • czerna2.jpg
  • odra.jpg
Start
niedziela, 15 grudnia 2019
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KEN W NIELUBI
poniedziałek, 10 czerwca 2013

Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodwej w Nielubi przedstawia poniżej wykaz podręczników do klas I - VI na rok szkolny 2013/2014.

Wykaz podręczników
 
BUDOWA CHODNIKÓW W M. KŁODA I DANKOWICE
niedziela, 09 czerwca 2013
W lutym br. Gmina Żukowice złożyła wniosek w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego na „Budowę chodnika w m. Kłoda i Dankowice”. Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 maja 2013 r. przyznano gminie Żukowice dofinansowanie na to zadanie w kwocie 29.174 zł. Planowany całkowity koszt zadania wynosi 60.000 zł.
Budowa chodnika w m Kłoda polegać będzie na wykonaniu chodnika od remizy strażackiej do wysokości sklepu (z wyłączeniem odcinka na wysokości sklepu) /lewa strona/. Natomiast budowa chodnika w m. Dankowice wykonana będzie na odcinku drogi od drogi krajowej nr 12 do przystanku autobusowego /prawa strona/.  Chodniki zostaną wykonane z polbruku  gr. 8cm kolor szary, na zjazdach kolor czerwony.
 
ZORGANIZOWANY WYPOCZYNEK LETNI DLA DZIECI Z GMINY ŻUKOWICE
piątek, 07 czerwca 2013
Gmina Żukowice otrzymała przydział z Kuratorium Oświaty 12 miejsc na organizację kolonii w czasie ferii letnich w 2013 roku dla dzieci z rodzin o niskich dochodach zamieszkałych na terenach wiejskich oraz dla dzieci i młodzieży z mniejszymi szansami. Organizatorem kolonii w roku 2013 będzie Fundacja Świat z Uśmiechem z Oleśnicy, która zatroszczy się o gry, zabawy i inne atrakcje dla dzieci w nadmorskiej miejscowości.
Więcej…
 
OBOZY LETNIE DLA DZIECI
piątek, 07 czerwca 2013
Stowarzyszenie Równych Szans z Zielonej Góry informuje o przyznaniu dotacji z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników na organizację obozów letnich "ZAKRĘCONE WAKACJE 2013" dla dzieci płaników KRUS z woj. dolnośląskiego. W związku z powyższym, zainteresowanych rodziców/opiekunów i ich dzieci prosimy o zapoznanie się z zamieszczoną poniżej informacją dotyczącą obozów w 2013 r.
Więcej…
 
45 LAT MINĘŁO - SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻUKOWICACH
piątek, 07 czerwca 2013
alt„Czterdzieści pięć lat minęło"  pod takim  hasłem  w dniu 8 czerwca  2013 r. absolwenci  Szkoły Podstawowej  w Żukowicach organizują   spotkanie  z okazji Jubileuszu  45- lecia  ukończenia Szkoły Podstawowej w Żukowicach.  Spotkanie rozpocznie się uroczystą  Mszą Świetą, która zostanie odprawiona o godz. 17:00 w  kościele parafialnym p.w. Św. Jadwigi w Żukowicach. Natomiast spotkanie  absolwentów odbędzie się  w sali wiejskiej w Nielubi.
 
PRZETARG NIEOGRANICZONY - MODERNIZACJA ZAPLECZA SPORTOWEGO W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY ŻUKOWICE
czwartek, 06 czerwca 2013
Wójt Gminy Żukowice ogłasza przetarg nieograniczony na Modernizację zaplecza sportowego w szkolach na terenie Gminy Żukowice.

szczegóły ogłoszenia na stronie BIP


 
DOTACJA NA REMONT DROGI W GLINICY (DO B. MŁYNA)
środa, 05 czerwca 2013
Gmina Żukowice otrzymala kolejną dotacje celową w kwocie 36.000 zł  z samorządu województwa dolnośląskiego na realizację inwestycji z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych z przeznaczeniem na "Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych" na  tzw drogę do byłego młyna w m. Glinica. W ramach zadania przebudowany zostanie odcinek drogi o powierzchni 579 m2. - korytowanie, profilowanie, ułożenie warstw z kamienia oraz profilacja poboczy.W najbliższym czasie zostanie ogloszone postepowanie przetargowe.
 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE.
środa, 05 czerwca 2013
Wójt Gminy Żukowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żukowice - Podinspektor ds. gospodarki wodno – ściekowej – 1 etat. 

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „nabór na wolne stanowisko urzędnicze” w sekretariacie Urzędu Gminy w Żukowicach lub za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Gminy Żukowice, 67-231 Żukowice w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 czerwca 2013r., do godz. 15.30. Decyduje data faktycznego wpływu do urzędu. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest TUTAJ
 
STYPENDIA SZKOLNE - INFORMACJA.
wtorek, 04 czerwca 2013
Wójt Gminy Żukowice przypomina, że z dniem 12.06.2013 r. upływa termin składania faktur niezbędnych do wypłaty stypendium.

Przypominamy iż wydatki, które kwalifikują się do stypendium szkolnego to:
- podręczniki, zeszyty
- przybory do nauki
- artykuły szkolne
- okulary korekcyjne
Więcej…
 
NOWA SZATA GRAFICZNA !
wtorek, 04 czerwca 2013
 
Miło Nam poinformować, że w dniu dzisiejszym uruchomiona została nowa strona Gminy Żukowice. Przede wszystkim została zmieniona szata graficzna strony. Pojawiły się również nowe działy takie jak ZAMEK W CZERNEJ  czy GMINNY PORTAL MAPOWY. Nadal trwają prace nad aktualizacją treści merytorycznych na stronie, które powinny zakończyć się w miesiącu czerwcu. 

Więcej…
 
ZAPYTANIE OFERTOWE GOPS-U W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PT. "MOJA PRZYSZŁOŚĆ"
niedziela, 02 czerwca 2013

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach z/s w Nielubi ogłasza nabór ofert na przeprowadzenie kursów, szkoleń które będą realizowane w ramach projektu systemowego pt ,,Moja przyszłość".
 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami
 
MODERNIZACJA ZAPLECZA SPORTOWEGO W SZKOŁACH
czwartek, 30 maja 2013
Gmina Żukowice otrzymała wsparcie finansowe z Fundacji Polska Miedź na wykonanie zadania pn. "Modernizacja zaplecza sportowego w szkołach na terenie Gminy Żukowice" tj. remont sal gimnastycznych w szkołach w Nielubi i w Brzegu Głogowskim w kwocie 73.000,00 zł. Modernizacja polegać będzie na wymianie klepek parkietowych, cyklinowaniu i lakierowaniu parkietów w obu salach gimnastycznych, malowaniu linii boisk, wymianie uszkodzonych poprzeczek w drabinkach gimnastycznych, malowaniu ścian sali gimnastycznej, korytarza i szatni sportowej, wymianie stolarki drzwiowej oraz oświetlenia na korytarzach.

Wspomniane obiekty przez wiele długich lat nie były w żaden sposób remontowane co wpływało na tylko dostateczną ocenę bezpieczeństwa użytkowników sal. W salach gimnastycznych widoczne są ubytki i zużycie parkietu, zabrudzone ściany oraz uszkodzone drzwi. Brakuje także poprzeczek w drabinkach gimnastycznych jak również widocznych linii boisk. Łączna kwota zadania to koszt około 80.000,00 zł. W najbliższym czasie Gmina przystąpi do wyłonienia wykonawcy w przetargu publicznym, tak aby prace remontowe odbywały się w okresie wakacji.
 
PRZETARG NIEOGRANICZONY - DOSTAWA WRAZ Z ZAŁADUNKIEM, TRANSPORTEM I ROZŁADUNKIEM WĘGLA KAMIENNEGO
środa, 29 maja 2013
Wójt Gminy Żukowice ogłasza przetarg nieograniczony - Dostawa wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem węgla kamiennego do budynków komunalnych na terenie Gminy Żukowice oraz szkół podstawowych w sezonie grzewczym 2013/2014 i 2014/2015

szczegóły ogłoszenia na stronie BIP
 
PRZETARG NIEOGRANICZONY - WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH I MODERNIZACYJNYCH PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW
środa, 29 maja 2013
Wójt Gminy Żukowice ogłasza przetarg nieograniczony na Wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych przepompowni ścieków w miejscowości Bukwica i Słone gm. Żukowice

szczegóły ogłoszenia na stronie BIP
 
PRZETARG NIEOGRANICZONY - DOSTAWA WRAZ Z ZAŁADUNKIEM, TRANSPORTEM I ROZŁADUNKIEM WĘGLA KAMIENNEGO
wtorek, 28 maja 2013
Wójt Gminy Żukowice ogłasza przetarg nieograniczony - Dostawa wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem węgla kamiennego do budynków komunalnych na terenie Gminy Żukowice oraz szkół podstawowych w sezonie grzewczym 2013/2014 i 2014/2015

szczegóły ogłoszenia na stronie BIP
 
SPOTKANIE W SPRAWIE BIOELEKTROWNI W DOBRZEJOWICACH
wtorek, 28 maja 2013

         Nadal trwają dyskusje z mieszkańcami Gminy Żukowice na temat biogazowni
Dnia 28 maja w Dobrzejowicach odbyło się kolejne zebranie mieszkańców w sprawie Budowy Instalacji o mocy 1,6 MWe, wytwarzającej energię elektryczną i energię cieplną z surowca rolniczego, wraz z instalacją wytwarzania BioNawozu w Dobrzejowicach. Spotkanie zorganizowała spółka Gazy - potencjalny Inwestor oraz Wójt Gminy Żukowice. Celem spotkania było przekazanie informacji mieszkańcom w sprawie  aktualnego zaawansowania prac dokumentacyjnych oraz przedstawienie informacji o wydanych decyzjach administracyjnych oraz omówienia bieżących spraw w kwestii planowanej inwestycji w Dobrzejowicach. Na spotkaniu można było również omówić kwestię kontraktacji z Inwestorem.

 
GOPS INFORMUJE O WYNIKACH NABORU
wtorek, 28 maja 2013
Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Żukowicach z/s w Nielubi informuje, że w wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko asystenta rodziny została wybrana Pani Edyta Wieczorek zamieszkała w Głogowie. Uzasadniając, kandydatka pozytywnie przeszła rozmowę kwalifikacyjną oraz posiada odpowiednie wykształcenie do pracy na stanowisku asystenta rodziny.
 
RUSZA KONTYNUACJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO "SPRAWNY UCZEŃ"
wtorek, 28 maja 2013
W roku szkolnym 2013/2014 po raz trzeci przyznane zostaną w ramach Dolnośląskiego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym „Sprawny uczeń” na rok szkolny 2013-2014 stypendia uczniom niepełnosprawnym ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z wyłączeniem szkół policealnych z terenu Dolnego Śląska. Nabór wniosków odbędzie się w terminie od 27 maja 2013 roku do 31 lipca 2013 roku.
Więcej…
 
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP BILETÓW DLA UCZNIÓW
wtorek, 28 maja 2013
Wójt Gminy Żukowice ogłasza przetarg nieograniczony na Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu gminy Żukowice do szkół w Nielubi i Brzegu Głogowskim w terminie od 01 września 2013 r. do 30 czerwca 2016 r.

szczegóły ogłoszenia na stronie BIP
 
ZESPÓŁ CHABER W RADIU WROCŁAW
poniedziałek, 27 maja 2013

       
Przypominamy, że w kolejną już niedzielę w godzinach 7:00 - 10:00 w Radiu Wrocław na częstotliwości 102,3 FM odbywa się lista przebojów ludowych Radia Wrocław. W trakcie  listy można usłyszeć piosenki zespołu "Chaber" i zagłosować na nasz zespół wysyłając smsa o treści RW_KAPELA_CHABER na numer 72280 (koszt smsa 2,60 zł z VAT). Jednocześnie prosimy o wysyłanie sms-ów na nasz zespół w każdej dowolnej chwili. Serdecznie zapraszamy więc do słuchania i głosowania, a zespołowi "Chaber" życzymy wielu sukcesów.

 
<< pierwsza < poprzednia 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 następna > ostatnia >>

Strona 150 z 198
Top! Do góry