• chaber.jpg
  • czerna1.jpg
  • czerna2.jpg
  • odra.jpg
  • rzepak.jpg
Start
środa, 19 lutego 2020
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
WARSZTATY Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
czwartek, 31 października 2013
Fundacja "Porozumienie Wzgórz Dalkowskich" rozpoczęła realizację warsztatów "ABC Przedsiębiorczości na wsi".

Zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach osoby zamieszkujące obszar wiejski Gminy Żukowice, posiadające areał rolny lub będące rolnikami. Warsztaty pozwolą zdobyć wiedzę na temat pozyskania inwestycji na realizację przedsięwzięć, rozpocząć działalność pozarolniczą bądź rozwinąć gospodarstwo rolne.

Warsztaty odbędą się 13 i 20 listopada 2013r. w Gminnej Bibliotece Publicznejw Nielubi w godzinach  16:00 – 19:00.

Serdecznie zapraszamy!
 
URODZINY KUBUSIA PUCHATKA W BIBLIOTECE
czwartek, 31 października 2013
25 października 2013 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Nielubi oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Głogowie wspólnie z najmłodszymi uczniami Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim świętowali wyjątkowe urodziny Kubusia Puchatka. Przyjęcie urodzinowe odbyło się w Szkole Podstawowej w Brzegu Głogowskim.

Uczniowie wzięli udział w licznych zabawach i konkursach, dzieci brały udział między innymi w quizie na temat znajomości bajki, układały puzzle i piekły zaczarowane ciasteczka. Na urodzinach pojawił się sam jubilat Kubuś Puchatek. Uczniowie przedstawili mu przygotowany wcześniej ze swoimi wychowawcami program artystyczny, wręczyli prezenty i zaśpiewali piosenki.

Na koniec wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani przez Kubusia pysznym tortem. Dziękujemy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Głogowie za możliwość zorganizowania tych zajęć.
 
Galeria zdjęć
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
czwartek, 31 października 2013
Obwieszczenie Wójta Gminy Żukowice z dnia 31.10.2013 w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie Farmy Wiatrowej Głogów zlokalizowanej w gminie Żukowice.

treść obwieszczenia
 
ROZPOCZĘCIE REMONTU ODCINKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W M. CZERNA
środa, 30 października 2013
altInformujemy, że została rozpoczęta inwestycja pn. „Remont odcinka kanalizacji deszczowej zlokalizowanego w pasie drogi gminnej na dz. nr 368/1 obręb Czerna”.

Przedmiotowe prace będą polegały na:
- wykopaniu i usunięciu istniejącego rurociągu Ø 500 na odcinku około 100 mb;
- ułożenie nowego rurociągu o średnicy Ø 400;
- wykonanie przyłączy wód deszczowych z przyległych posesji;
- wykonanie 3 studni kontrolnych;
- połączenie rurociągu z istniejącą studnią przy przepuście drogowym;
- zasypanie rurociągu ziemią;

Planowany termin wykonania zadania do dnia 15 listopada 2013 r.

Galeria zdjęć
 
TABLICE INFORMACYJNO - TURYSTYCZNE W KAŻDEJ MIEJSCOWOŚCI GMINY ŻUKOWICE.
wtorek, 29 października 2013
 alt

alt alt
 
Zakończono prace związane z zadaniem pn.: "Tablice informacyjno – turystyczne w każdej miejscowości gminy Żukowice, jako element promocji Wzgórz Dalkowskich. " Wykonanie tablic zostało współfinansowane ze środków PROW na lata 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie Małych Projektów.
Więcej…
 
FLORYSTYKA - MAGIA KWIATÓW W BIBLIOTECE W NIELUBI
wtorek, 29 października 2013
W ramach projektu dla ludzi z pasją w wieku 60+ organizowane są bardzo ciekawe zajęcia aktywizujące seniorów z Gminy Żukowice. Nasi seniorzy mają już za sobą m.in. kurs obsługi komputera, zajęcia z edukacji finansowej, spotkanie z dietetykiem oraz rekreacyjne zajęcia z kijkami nordic – walking.

Tym razem przyszła pora na warsztaty typu „hand made”. Z okazji zbliżających się Wszystkich Świętych, uczestniczki projektu pod okiem trenerki własnoręcznie wykonały wiązanki. Przy użyciu kwiatów, igliwia i innych elementów dekoracyjnych powstały oryginalne i piękne stroiki, które posłużą do przystrojenia grobów na zbliżające się Święta Zmarłych.

Zajęcia odbyły się w GBP w Nielubi.

Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w projekcie. Zajęcia odbywają się w każdy czwartek o godzinie 17:00 w GBP w Nielubi.
 
Galeria zdjęć
 
KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU DOLNOŚLĄSKIEJ STRATEGII INTEGRACJI SPOŁECZNEJ NA LATA 2014-2020.
wtorek, 29 października 2013
Szanowni Państwo,
Zarząd Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z art. 6 ust.1 i 2a oraz art. 14 ust.1 z dnia 6 grudnia 2006 r. ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009, Nr 84, poz. 712 z późn. zm.), rozpoczął w dniu 23 października 2013 r. konsultacje społeczne projektu Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2014-2020.
Więcej…
 
UMOWA NA KANALIZACJĘ I OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW PODPISANA
środa, 23 października 2013
Dnia 16 października br. Wójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn podpisał z Przedsiębiorstwem „DAREM” Mariusz Wierzbicki z Głogowa umowę na „Przebudowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Szczepów, gmina Żukowice” oraz z Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych i Projektowych „INWESTOR” Sp. z o.o. z Głogowa na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla w/w zamierzenia.Całkowity koszt zadania uwzględniający opracowanie dokumentacji, wykonawstwo oraz nadzór inwestorski to kwota ponad 860 000 zł. Inwestycja jest całkowicie finansowana ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych.

Zadanie podzielono na dwa etapy:
  •  I etap – rozpoczęcie w dniu podpisania Umowy, zakończenie do 30.11.2013 r. – w ramach którego zostanie wymieniona sieć kanalizacji sanitarnej oraz powstaną sieć wodociągowa, kontener socjalny i kontener techniczny na terenie oczyszczalni ścieków;
  • II etap – zakończenie do 30.06.2014 r. – w ramach którego wykonane zostaną pozostałe obiekty oczyszczalni ścieków i rozruch technologiczny.
Więcej…
 
ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO
środa, 23 października 2013
W dniu 23 października 2013 r. na terenie Gminy Żukowice została przeprowadzona  nieodpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego.
Każdy mieszkaniec mógł pozbyć się zużytego lub niepotrzebnego sprzętu w postaci  np. starej pralki, lodówki, telewizora, czy chociażby zużytych baterii.
Zbiórka została zorganizowana przez Gminę Żukowice przy współpracy z firmą z firmą AGeko z Lubina. Akcja została zakończona sukcesem Podczas jednodniowej akcji zebrano około 2 ton zużytego sprzętu elektronicznego.
 
SPORTOWY OKRĄGŁY STÓŁ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NIELUBI
środa, 23 października 2013

W piątek, 18. października 2013 r. w naszej szkole odbył się Sportowy Okrągły Stół. Dyskusja  odbyła się  na temat udoskonalania zajęć sportowych i rekreacyjnych w szkole. Do debaty przystąpili wszyscy uczniowie klas IV-VI, nauczyciel wychowania fizycznego,  nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel języka polskiego, przedstawiciel rodziców oraz dyrektor szkoły.

Więcej…
 
KONSULTACJE "PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ŻUKOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI..."
środa, 23 października 2013
Wójt Gminy Żukowice ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Żukowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”.
Więcej…
 
TRENING SYSTEMU OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA
wtorek, 22 października 2013

W dniu 23 października 2013 r. na obszarze całego województwa dolnośląskiego zostanie przeprowadzony trening sprawdzający działanie systemów ostrzegania i alarmowania ludności w różnych sytuacjach zagrożeń. Trening prowadzony jest na polecenie Ministra Administracji i Cyfryzacji, na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r.

W ramach treningu syreny zostaną uruchomione dwa razy:


1. Pierwszy raz - OGŁOSZENIE ALARMU:

- sygnał akustyczny - modulowany dźwięk syreny w okresie (3) trzech minut

2. Drugi raz - ODWOŁANIE ALARMU:

- sygnał aukstyczny - ciągły dźwięk syreny w okresie (3) trzech minut
 
ZBIÓRKA RZECZY WIELKOGABARYTOWYCH
wtorek, 22 października 2013
W dniach 14-15 października 2013 r. na terenie Gminy Żukowice została przeprowadzona  nieodpłatna zbiórka rzeczy wielkogabarytowych.

Każdy mieszkaniec mógł pozbyć odpadów  o dużych lub nietypowych rozmiarach, takie jak: meble (szafy, stoły, krzesła, sofy, komody), dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów.

Zbiórka została zorganizowana przez Gminę Żukowice przy współpracy z firmą GPK-SITA
 z Głogowa. Podczas dwudniowej akcji zebrano około 2 ton odpadów wielkogabarytowych.
 
WYNIKI REKRUTACJI DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W BRZEGU GŁOGOWSKIM
piątek, 18 października 2013
Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich opublikowała wyniki rekrutacji do punktu przedszkolnego w Brzegu Głogowskim na rok przedszkolny 2013/2014.

Poniżej zamieszczamy protokół wraz z listą dzieci w wieku 3-4 lat, które zostały przyjęte do punktu w ramach projektu pn. "Akademia Przedszkolaka na Wzgórzach Dalkowskich".

Protokół z rekrutacji
 
ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO
piątek, 18 października 2013
W dniu 23 października 2013 r. na terenie Gminy Żukowice odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego.
Każdy mieszkaniec może pozbyć się zużytego lub niepotrzebnego sprzętu w postaci  np. starej pralki, lodówki, telewizora, czy chociażby zużytych baterii.
Zbiórka została zorganizowana przez Gminę Żukowice przy współpracy z firmą AGeko z Lubina.
Więcej…
 
PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
czwartek, 17 października 2013
Informujemy, że zostało zakończone zadanie, polegające na opracowaniu Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żukowice oraz inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest wraz z wprowadzeniem danych z inwentaryzacji do Bazy Azbestowej.
Więcej…
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT.
czwartek, 17 października 2013
Gmina Żukowice, zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. ”SPRZEDAŻ 38 SZTUK DRZEW ”NA PNIU” ROSNĄCYCH NA TERENIE DZIAŁEK STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ŻUKOWICE”.
 
Cena wywoławcza przedmiotu umowy wynosi: 6 500,00 zł brutto (słownie złotych: sześć tysięcy pięćset  00/100).
 
Przedmiotowe drzewa gatunków topola i grusza zlokalizowane są na terenie następujących działek:
Więcej…
 
MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE ŻUKOWICE
środa, 16 października 2013
„Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Żukowice”

Wójt Gminy Żukowice informuje, że złożony w dniu 30.09.2013 r. w Urzędzie Marszałkowskim  Województwa Dolnośląskiego  wniosek o dofinansowanie w/w projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki otrzymał pozytywny wynik oceny formalnej. Projekt obejmuje modernizację oddziałów przedszkolnych w m. Nielubia i Brzeg Głogowski poprzez doposażenie w materiały i pomoce dydaktyczne i edukacyjne, wyposażenie stanowisk nauczycieli jak również dopasowanie pomieszczeń pod kątem remontów do potrzeb przedszkolaków oraz organizację placów zabaw.
Całkowita wartość projektu wynosi ok. 160 tys. zł.
 
WYNIKI KONSULTACJI W SPRAWIE STATUTÓW SOŁECTW
środa, 16 października 2013
Na podstawie Uchwały Nr XXV/199/2013 Rady Gminy Żukowice z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Żukowice oraz Uchwały Nr XXVI/207/2013 Rady Gminy Żukowice z dnia 27 września w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami projektów statutów sołectw położonych na terenie gminy, w dniach od 30 września do 14 października 2013 r. ogłoszone zostały konsultacje społeczne w celu poznania opinii mieszkańców sołectw Gminy Żukowice dotyczących projektów statutów sołectw.

Wójt Gminy Żukowice informuje, że w wyznaczonym terminie (od 30 września do 15 października 2013 r.) nie wpłynęły do Urzędu Gminy Żukowice żadne uwagi, opinie i wnioski pisemne złożone przez mieszkańców sołectw dotyczące przedłożonych do konsultacji projektów statutów sołectw.

Mając na uwadze powyższe projekty statutów zostaną przekazane Radzie Gminy Żukowice celem przyjęcia uchwał w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Żukowice.
 
                                                                                                   Wójt Gminy
                                                                                                          / - /
                                                                                             Krzysztof Wołoszyn


Informacja o wynikach konsultacji społecznych
 
OBWIESZCZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
wtorek, 15 października 2013
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 października 2013r. w sprawie aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego.

treść obwieszczenia
 
<< pierwsza < poprzednia 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 następna > ostatnia >>

Strona 144 z 202
Top! Do góry