• rzepak.jpg
  • czerna2.jpg
  • czerna1.jpg
  • chaber.jpg
  • odra.jpg
Start
niedziela, 19 stycznia 2020
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO
piątek, 18 października 2013
W dniu 23 października 2013 r. na terenie Gminy Żukowice odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego.
Każdy mieszkaniec może pozbyć się zużytego lub niepotrzebnego sprzętu w postaci  np. starej pralki, lodówki, telewizora, czy chociażby zużytych baterii.
Zbiórka została zorganizowana przez Gminę Żukowice przy współpracy z firmą AGeko z Lubina.
Więcej…
 
PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
czwartek, 17 października 2013
Informujemy, że zostało zakończone zadanie, polegające na opracowaniu Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żukowice oraz inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest wraz z wprowadzeniem danych z inwentaryzacji do Bazy Azbestowej.
Więcej…
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT.
czwartek, 17 października 2013
Gmina Żukowice, zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. ”SPRZEDAŻ 38 SZTUK DRZEW ”NA PNIU” ROSNĄCYCH NA TERENIE DZIAŁEK STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ŻUKOWICE”.
 
Cena wywoławcza przedmiotu umowy wynosi: 6 500,00 zł brutto (słownie złotych: sześć tysięcy pięćset  00/100).
 
Przedmiotowe drzewa gatunków topola i grusza zlokalizowane są na terenie następujących działek:
Więcej…
 
MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE ŻUKOWICE
środa, 16 października 2013
„Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Żukowice”

Wójt Gminy Żukowice informuje, że złożony w dniu 30.09.2013 r. w Urzędzie Marszałkowskim  Województwa Dolnośląskiego  wniosek o dofinansowanie w/w projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki otrzymał pozytywny wynik oceny formalnej. Projekt obejmuje modernizację oddziałów przedszkolnych w m. Nielubia i Brzeg Głogowski poprzez doposażenie w materiały i pomoce dydaktyczne i edukacyjne, wyposażenie stanowisk nauczycieli jak również dopasowanie pomieszczeń pod kątem remontów do potrzeb przedszkolaków oraz organizację placów zabaw.
Całkowita wartość projektu wynosi ok. 160 tys. zł.
 
WYNIKI KONSULTACJI W SPRAWIE STATUTÓW SOŁECTW
środa, 16 października 2013
Na podstawie Uchwały Nr XXV/199/2013 Rady Gminy Żukowice z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Żukowice oraz Uchwały Nr XXVI/207/2013 Rady Gminy Żukowice z dnia 27 września w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami projektów statutów sołectw położonych na terenie gminy, w dniach od 30 września do 14 października 2013 r. ogłoszone zostały konsultacje społeczne w celu poznania opinii mieszkańców sołectw Gminy Żukowice dotyczących projektów statutów sołectw.

Wójt Gminy Żukowice informuje, że w wyznaczonym terminie (od 30 września do 15 października 2013 r.) nie wpłynęły do Urzędu Gminy Żukowice żadne uwagi, opinie i wnioski pisemne złożone przez mieszkańców sołectw dotyczące przedłożonych do konsultacji projektów statutów sołectw.

Mając na uwadze powyższe projekty statutów zostaną przekazane Radzie Gminy Żukowice celem przyjęcia uchwał w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Żukowice.
 
                                                                                                   Wójt Gminy
                                                                                                          / - /
                                                                                             Krzysztof Wołoszyn


Informacja o wynikach konsultacji społecznych
 
OBWIESZCZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
wtorek, 15 października 2013
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 października 2013r. w sprawie aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego.

treść obwieszczenia
 
PASOWANIE NA UCZNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W NIELUBI
wtorek, 15 października 2013
W Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Nielubi odbyła się uroczystość pasowania pierwszaków na uczniów.

Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Nielubi są już pełnoprawnymi członkami społeczności uczniowskiej. 11 października 2013 r., w święto patrona szkoły, którym jest Komisja Edukacji Narodowej, o godzinie 9:00 odbyło się pasowanie na ucznia klasy pierwszej. Na uroczystość przybyło wielu zaproszonych gości: pan Krzysztof Wołoszyn – Wójt Gminy Żukowice, ks. kanonik Stanisław Czerwiński – proboszcz parafii p.w. św. Jakuba Apostoła w Jakubowie, przedstawiciele Policji, pani Anna Andrzejewska – przewodnicząca Rady Rodziców. Głównym bohaterom w tej wyjątkowej chwili towarzyszyli również rodzice, wychowawcy, dyrekcja oraz cała społeczność szkolna.
Więcej…
 
TURNIEJ PIŁKARSKI "O PUCHAR STAROSTY"
poniedziałek, 14 października 2013
W sobotę 12 października na boisku Orła Czerna rozegrany został tradycyjny Powiatowy Turniej Piłkarski "O Puchar Starosty Głogowskiego". Zawodników jedenastu drużyn przywitała przed rozpoczęciem zawodów Wioleta Maniara - Członek Zarządu Powiatu. Po zaciętej rywalizacji na boiskach Puchar Starosty trafił do zespołu Dragona Jaczów, drugą nagrodę odebrali Oldboje Chrobrego Głogów, a na trzecim miejscu turniej zakończył Zryw Kotla. Pozostałe zespoły sklasyfikowane zostały przez organizatorów na wspólnym czwartym miejscu.
Więcej…
 
ZBIÓRKA RZECZY WIELKOGABARYTOWYCH.
poniedziałek, 14 października 2013
 
Szanowni Mieszkańcy Gminy Żukowice
W dniu 14 i 15 października zbierane będą odpady o dużych i nietypowych rozmiarach takie jak: Meble (szafy, stoły, krzesła, sofy, komody), Dywany, Materace, Wózki dziecięce, Rowery. 

Zbiórka odbędzie się:
 

1. W dniu 14 października 2013 r.  z miejscowości: Słone, Kamiona, Żukowice, Nielubia, Bukwica, Dankowice, Zabłocie, Glinica, Kłoda, Słoćwina
 
2. W dniu 15 października 2013 roku z miejscowości: Zameczno, Domaniowice, Szczepów, Kromolin, Góra Św. Anny, Mierzów, Wiekowice, Dobrzejowice, Czerna, Brzeg Głogowski

Więcej…
 
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
piątek, 11 października 2013
Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele
oraz Pracownicy Oświaty

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam wszystkim Nauczycielom i Pracownikom Oświaty, najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, satysfakcji z działań na rzecz wspólnego dobra oraz zadowolenia z trudnej
i niezmiernie ważnej pracy.
 
Wójt Gminy Żukowice
Krzysztof Wołoszyn
 
PRZETARG I ROKOWANIA NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI
czwartek, 10 października 2013
Wójt Gminy Żukowice ogłasza przetarg i rokowania na zbycie nieruchomości: działki zabudowanej nr 319 w Brzegu Głogowskim i Lokalu mieszklanego Nielubia 58/5. Przetarg odbedzie się w dniu 12 listopada 2013 r. o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Żukowice.

szczegóły ogłoszenia na stronie BIP
 
PRZETARG NIEOGRANICZONY
czwartek, 10 października 2013
Wójt Gminy Żukowice ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: Remont dwóch mieszkań usytuowanych w zabudowie wiejskiej, zlokalizowanych w m. Bukwica, gmina Żukowice.

szczegóły ogłoszenia na stronie BIP
 
XVI DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL NAUKI 2013
czwartek, 10 października 2013
Kolejne dni XVI Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 2013 pod hasłem: „Nauka obywatelem Europy” odbywały się w Głogowie. Nasi gimnazjaliści 3 października odwiedzili Muzeum Archeologiczno - Historyczne w Zamku Piastowskim w Głogowie, gdzie obejrzeli wystawę pt. „Woda w życiu miasta”, po której oprowadzeni zostali przez jej autorkę.

Kolejnym punktem było wejście na wieżę zamkową, skąd młodzież mogła obejrzeć panoramę miasta od strony północnej. Oglądanie miasta z wysokości odbyło się również z wieży ratuszowej, zdobytej przez uczniów. Ukoronowaniem głogowskich dni Festiwalu Nauki była wizyta w I LO, gdzie gimnazjaliści w ramach pokazu chemicznego pt. „Niezwykły świat chemii” obejrzeli ciekawe, barwne oraz niezwykle efektowne doświadczenia, takie jak „Gejzer chemiczny”, „Grzyb” czy „Chemiczne zapałki”.

Doświadczenia te nie tylko wzbudziły zainteresowanie obserwatorów, ale także nauczyły poprzez eksperymentalne wyjaśnienie otaczających nas zjawisk oraz towarzyszących im procesów. Nasza grupa liczyła 29 uczniów, opiekuunami były panie B. Fila-Rzepa i A. Rutkiewicz – Grzelecka.

Galeria zdjęć
 
ZAGRAJĄ O PUCHAR STAROSTY
czwartek, 10 października 2013
W sobotę 12 października 2013 r. na boisku sportowym w miejscowości Czerna odbędzie się Powiatowy Turniej Piłkarski o Puchar Starosty Głogowskiego. W turnieju udział wezmą drużyny z Powiatu Głogowskiego, które już za sam udział dostaną od organizatorów talony na sprzęt sportowy. Zespoły składać sie będą z 5 zawodników w polu + bramkarz oraz 4 zawodników rezerwowych. Początek turnieju o godzinie 9:00.
 
Serdecznie zapraszamy!
 
POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE
czwartek, 10 października 2013
altW sobotę 28.09.2013 r. na boisku sportowym w Grochowicach odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze. Strażacy Powiatu Głogowskiego rywalizowali ze sobą w dwóch konkurencjach: ćwiczeniu bojowym oraz sztafecie pożarniczej 7 x 50 m z przeszkodami. Pierwsze miejsce w zawodach zajęli ochotnicy ze Smardzowa tuż przed swoimi rówieśnikami z Serbów. Gminę Żukowice reprezentowała jednostka OSP z Czernej, która ostatecznie zajęła III miejsce. Gratulujemy!
 
Galeria zdjęć
 
INFORMACJA STAROSTY GŁOGOWSKIEGO
czwartek, 10 października 2013
Informacja Starosty Głogowskiego w związku z postępowaniem administracyjnym w sprawie przedsięwzięcia polegającego na:

- odprowadzeniu do ziemi wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej, stanowiącej odwodnienie remontowanego wiaduktu drogowegoo nad torami PKP linii Wrocław - Szczecin w km 108,303 w rejonie stacji Wróblin Głogowski oraz nawierzchni utwardzonej na dojazdach do obiektu,
- wykonaniu urządzeń wodnych w postaci czterech studni chłonnych zlokalizowanych na działkach o nr geodezyjnych: 839/4 obręb Huta, miasto Głogów (Sch3 i Sch4), 466 obręb Kłoda, gmina Żukowice (Sch1 i Sch2)


treść informacji
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
środa, 09 października 2013
Wójt Gminy Żukowice zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zamówienia „Przebudowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Szczepów, gmina Żukowice”

treść zawiadomienia
 
STYPENDYSTA FUNDACJI IM. JERZEGO SZMAJDZIŃSKIEGO
wtorek, 08 października 2013
Uczeń klasy III Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nielubi Bartosz Gliński został stypendystą Fundacji im. Jerzego Szmajdzińskiego. Bartek od 2 lat trenuje kickboxing w Klubie „Armia Polkowice”. W ubiegłym roku zdobył wicemistrzostwo Polski w swojej kategorii.

W dniach 2 – 4 października 2013 roku przebywał w Warszawie. Odebrał z rąk Józefa Oleksego oraz Małgorzaty Sekuły – Szmajdzińskiej certyfikat stypendysty wręczany podczas uroczystej gali, a następnie zwiedzał razem z pozostałymi stypendystami Warszawę m. in. Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Sportu, Sejm RP, Złote Tarasy.

Galeria zdjęć
 
LEKCJE HISTORII W MUZEUM
wtorek, 08 października 2013
Dnia 3 października 2013 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Nielubi brali udział w lekcjach historii organizowanych przez Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Głogowie. Zajęcia odbywały się w ramach „Dolnośląskiego Festiwalu Nauki”.

Uczniowie klas IV – VI wysłuchali wykładu pt. „Lać brąz czy kuć żelazo?”. Mieli okazję obejrzeć wystawę broni, narzędzi oraz części stroju wykonanych z brązu i z żelaza. Dzieci wysłuchały również interesującej i barwnej opowieści na temat: „Obrona Głogowa w 1109 roku”. Duże zainteresowanie oglądających wzbudziła makieta średniowiecznego Głogowa a także elementy wyposażenia średniowiecznego rycerza. Trzecioklasiści natomiast brali udział w warsztatach pt. „Zapomniana sztuka kaligrafii”.

Dzięki uczestnictwu w lekcjach historii w głogowskim muzeum uczniowie mogli obejrzeć interesujące eksponaty archeologiczne, wysłuchać wykładów prowadzonych przez pracowników placówki, dzięki czemu wzbogacili wiedzę historyczną.

Galeria zdjęć
 
NOWOŚCI CZYTELNICZE DLA BIBLIOTEK
poniedziałek, 07 października 2013


Gmina Żukowice otrzymała środki finansowe z Fundacji Polska Miedź w Lubinie z przeznaczeniem na zakup książek do bibliotek na terenie Gminy Żukowice. Za otrzymane pieniądze zakupiono 173 nowości  książkowe. Wartość dofinansowania to kwota 5 000 zł. Książki można wypożyczyć w Bibliotece Publicznej w Nielubi i jej filiach. Serdecznie zapraszamy do bibliotek. Dziękujemy Fundacji Polska Miedź za wsparcie.
 
<< pierwsza < poprzednia 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 następna > ostatnia >>

Strona 143 z 200
Top! Do góry