• chaber.jpg
  • odra.jpg
  • czerna2.jpg
  • czerna1.jpg
  • rzepak.jpg
Start
środa, 19 lutego 2020
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
WYCINKA DRZEW NA DROGACH POWIATOWYCH I GMINNYCH
poniedziałek, 16 grudnia 2013
 
altInformujemy, że Powiat Głogowski prowadzi wycinkę drzew rosnących przy drogach powiatowych na terenie Gminy Żukowice. Prace prowadzone są w ramach umowy sprzedaży drzew na pniu.  Wycinka prowadzona jest na drodze Nielubia - Żukowice i Szczepów. Zakończenie prac planowane jest na koniec grudnia 2013 r.
Jednocześnie informujemy, iż Gmina Żukowice prowadzi również poprzez firmę wyłonioną w przetargu prace polegające na wycince drzew na pniu na drodze w Nielubi (przy oczyszczalni ścieków). Zakończenie prac planowane jest na koniec grudnia 2013 r.
 
ZAKOŃCZONO I ETAP "PRZEBUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ I OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI SZCZEPÓW, GMINA ŻUKOWICE"
czwartek, 12 grudnia 2013
Dnia 9.12.2013 r., po trwającej niespełna 2 miesiące budowie, zakończono I etap inwestycji, pn. „Przebudowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Szczepów, Gmina Żukowice”. Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, jakie pojawiły się w ostatnim czasie, Wykonawca – Przedsiębiorstwo DAREM Mariusz Wierzbicki – niezawodnie zakończył prace w planowanym terminie. Odbioru robót dokonano przy czynnym udziale przedstawicieli Urzędu Gminy Żukowice, Agencji Nieruchomości Rolnych, Wykonawcy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Sołtysa wsi Szczepów oraz Radnych Gminy Żukowice.

Całkowity koszt tego etapu wyniósł 500 tyś. zł. Wykonawca zrealizował wymianę sieci kanalizacyjnej (wraz z przyłączami) od Oczyszczalni Ścieków do budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Szczepowie nr 1 – 3. W miejscu uszkodzonych, nieszczelnych rur kamionkowych ułożono ok. 470 m rur PCV o średnicy 200 mm oraz ok. 23 m rur PCV o średnicy 160 mm. Na ciągu kanalizacyjnym zabudowano 14 tworzywowych studni rewizyjnych i połączeniowych. Ponieważ trasa przewodów kanalizacyjnych przebiegała pod drogą powiatową, na tym odcinku wykonano przecisk. Roboty liniowe objęły również budowę przyłącza wody z rur polietylenowych o średnicy 90 mm (ok. 270 m).

Na potrzeby organizacji zaplecza socjalnego dla obsługi Oczyszczalni oraz pomieszczenia technicznego dostarczono dwa kontenery, które pozostaną na terenie SUW Kromolin do czasu rozpoczęcia II etapu inwestycji.

W kolejnym etapie, który ruszy na wiosnę, prace będą prowadzone wyłącznie na terenie Oczyszczalni Ścieków, co sprawi, że dla mieszkańców będą one praktycznie niezauważalne.

Galeria zdjęć
 
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
czwartek, 12 grudnia 2013
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 6 grudnia 2013r. o podjęciu postępowania w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Zespół Elektrowni Wiatrowych Żukowice, składający się z 12 elktrowni wiatrowych o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną: drogami dojazdowymi, placami serwisowymi, kablowymi podziemnymi liniami elektroenergetycznymi średniego oraz wysokiego napięcia wraz ze światłowodowymi liniami komunikacji i sterowania, Gółwnym Punktem Odbioru (GPO - stacja transformatorowa SN/NW wraz z niezbędną infrastruktuą".

treść obwieszczenia
 
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
czwartek, 12 grudnia 2013
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 6 grudnia 2013r o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn.: "Zespół Elektrowni Wiatrowych Żukowice, składający się z 20 elektrowni wiatrowych o mocy pojedynczej elektrowni do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną"


treść obwieszczenia
 
WYCIECZKA UCZNIÓW ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRZEGU GŁOGOWSKIM DO ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH "RUDNA" W POLKOWICACH
środa, 11 grudnia 2013
5 grudnia 2013r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim odwiedzili Zakłady Górnicze "Rudna" w Polkowicach. Po kopalni oprowadzali Panowie sztygarzy Lech Łuczak i Jan Szerszenowicz. Uczniowie poznali ważne miejsca kopalni: portiernię, łaźnię czystą i brudną, lampownię, windę – klatkę, szyb wydobywczy i towarowy, cechownię. Obejrzeli film ukazujący historię ZG "Rudna" oraz fragment próby przed Karczmą, podczas której Brać Górnicza świętuje Barbórkę. Było interesująco. Dziękujemy za gościnność.
 
Galeria zdjęć
 
ŚWIĘTY MIKOŁAJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NIELUBI
środa, 11 grudnia 2013
Dnia 5 grudnia Caritas Parafii św. Jakuba z Jakubowa wraz z księdzem proboszczem Stanisławem Czerwińskim i wikariuszem Stanisławem Dereniem zorganizowali w Szkole Podstawowej im. KEN w Nielubi spotkanie wszystkich uczniów z Parafialnym Świętym Mikołajem. W tym roku obok 4 aniołków strój biskupi św. Mikołaja ubrał wikariusz, zaś proboszcz zapowiadał w klasach i oznajmiał przybycie Mikołaja. Dziękujemy za czekoladowe słodycze.
 
Galeria zdjęć
 
SPOTKANIE OPŁATKOWE
poniedziałek, 09 grudnia 2013
alt
Wójt Gminy Żukowice oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nielubi zapraszają na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się dnia 15 grudnia 2013 roku o godz. 15.00 w sali wiejskiej w Nielubi.
 
MIKOŁAJKI W BIBLIOTECE
piątek, 06 grudnia 2013
Tradycją stały się już odwiedziny Świętego Mikołaja. 5 grudnia 2013 r. Biblioteka Publiczna w Nielubi zorganizowała spotkanie mikołajkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej im. KEN w Nielubi. Gościem specjalnym był Wójt Gminy Żukowice, Pan Krzysztof Wołoszyn. Pan Wójt opowiadał dzieciom o tradycjach i zwyczajach bożonarodzeniowych. Po takim wprowadzeniu w tematykę świąt zorganizowano zabawę, dzięki której dzieci mogły się trochę wyszaleć, by następnie wsłuchać się w opowieść świąteczną czytaną przez Pana Wójta. Uczniowie słuchali jej w wielkim skupieniu, a następnie odpowiadali na pytania dotyczące jej treści.

Kiedy do sali wszedł Święty Mikołaj dzieci bardzo się ożywiły. Biblioteczny Mikołaj okazał się być bardzo żartobliwy – najpierw to on chciał dostać od dzieci prezenty w postaci piosenek czy wierszyków. Po wesołych występach Mikołaj rozdał dzieciom słodkie upominki.

Dziękujemy Pani Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głogowie Izabeli Owczarek oraz pracownikom MBP w Głogowie, którzy poprowadzili to miłe spotkanie.

Galeria zdjęć
 
OSTRZEŻENIE O SLINYCH WIATRACH
czwartek, 05 grudnia 2013
Informacja z Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody we Wrocławiu, dotycząca ostrzeżenia meteorologicznego w postaci silnych wiatrów w województwie dolnośląskim. Poniżej zamieszczamy komunikat Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW - PIB oddział we Wrocławiu:
 

 
OSTRZEŻENIE Nr 76

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/2.

Obszar: województwo dolnośląskie.

Ważność: od godz. 16:00 dnia 05.12.2013 r. do godz. 10:00 dnia 07.12.2013 r.

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach od 75 km/h do 95 km/h, z kierunków zachodnich. Maksymalne porywy wiatru od 85 km/h do 95 km/h przewidywane są w piątek 06.12.2013.  Wiatrowi towarzyszyć będą przelotne opady śniegu, co spowoduje występowanie miejscami zawiei śnieżnych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%.

Uwagi: Z uwagi na dynamiczną sytuację meteorologiczną ostrzeżenie może zostać zauktualizowane.
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
czwartek, 05 grudnia 2013
Obwieszczenie Wójta Gminy Żukowice z dnia 05.12.2013r. w spr. umorzenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa "Zespołu Elektrowni Wiatrowych Żukowice - 2 etap".

tresc obwieszczenia
 
GMINA ŻUKOWICE WYSTĘPUJE O KOLEJNE ŚRODKI Z UE
środa, 04 grudnia 2013

Nowy Jork. Awaria wodociągu zablokowała metro

Gmina Żukowice po raz kolejny występuje po środki finansowe z Unii Europejskiej. Tym razem złożono 2 wnioski w ramach naboru do  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i  ludności wiejskiej.”

Pierwszy wniosek dotyczy zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej  w Nielubi”. Wieś Nielubia jest perspektywiczną miejscowością z punktu rozwoju i jej położenia. Obecnie powstaje nowe osiedle domków jednorodzinnych i w części tego osiedla brakuje właśnie sieci wodociągowej. Gmina posiada już stosowną dokumentację i pozwolenie na budowę. Długość sieci koniecznej do wykonania 474 m.
Wartość inwestycji: 138 882,76 zł.
Gmina ubiega się o dofinansowanie w kwocie 85.000 zł

Drugi  wniosek dotyczy zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej  w Brzegu Głogowskim”.  Co prawda cała miejscowość Brzeg Głogowski jest zwodociągowana, jednak istnieje jeszcze jedno gospodarstwo, które nie posiada bieżącej wody pitnej. W tym roku Gmina wykonała już stosowną dokumentację i uzyskała pozwolenie na budowę. Długość sieci koniecznej do wykonania to 481 metrów. Wartość całej inwestycji to kwota:117 929,54 zł. Gmina ubiega się o dofinansowanie w kwocie 70.000 zł.

W przypadku przyznania środków Gmina przystąpi do realizacji poszczególnych zadań, jednakże pamiętać należy,  iż złożenie wniosku nie przesądza jego dofinansowania.

 
SPEKTAKL TEATRALNY W BIBLIOTECE
środa, 04 grudnia 2013
3 listopada 2013 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Nielubi odbył się spektakl teatralny pt. Lech, Czech i Rus w wykonaniu teatru ART-RE z Krakowa. W przedstawieniu uczestniczyli uczniowie klasy „0”, I – III Szkoły Podstawowej im. KEN w Nielubi oraz przedszkolaki z Centrum Zabaw Puchatek.

Spektakl powstał na bazie legendy „Lech, Czech i Rus” opowiadającej o powstaniu państwa polskiego. Dzieci miały okazję aktywnie uczestniczyć w sztuce, która był nie tylko znakomitą inscenizacją legendy z bardzo dobrą grą aktorską, ciekawą scenografią, różnorodnymi strojami, świetnie dobranymi piosenkami ale również piękną lekcją patriotyzmu, uwrażliwiającą na symbole narodowe – flagę narodową, godło, hymn państwowy.

Dziękujemy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Głogowie za wsparcie i pomoc w zorganizowaniu spektaklu.

Galeria zdjęć
 
INFORMACJA WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
piątek, 29 listopada 2013
Informacja Wójta GMiny Żukowice z dnia 29 listopada 2013 roku o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn.: "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żukowice"

treść informacji

opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiske we Wrocławiu

opinia Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu
 
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
piątek, 29 listopada 2013
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2013r. dla przedsięwzięcia: Budowa zespołu elektrowni wiatrowych Gaworzyce, składającej się z 13 ( w wyniku ograniczenia ilości z wnioskowanych 17) elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanych w pobliżyu miejscowości Gaworzyce, Grabik, Kłobuczyn, Koźlice.

treść obwieszczenia
 
MISTRZOSTWA POWIATU GŁOGOWSKIEGO W PŁYWANIU
środa, 27 listopada 2013
22 listopada na basenie Szkoły Podstawowej nr 10 w Głogowie odbyły się I Mistrzostwa Powiatu Głogowskiego w Pływaniu.

Szkołę Podstawową im. KEN w Nielubi reprezentowało 3 uczniów. Uczeń kl. V - Karol Jasiński zajął 2 miejsce w stylu klasycznym, natomiast w stylu grzbietowym był 6-ty. Ponadto naszą szkołę godnie reprezentowały uczennice kl. IV - Magdalena Dworzańska oraz Wiktoria Gładosz.
 
Gratulujemy naszym pływakom i życzymy dalszych sukcesów. Link do filmu z zawodów: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=muKV4d_eGHk#t=0
 
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
środa, 27 listopada 2013
Obwieszczenie Wójta Gminy Żukowice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Kamiona, Słone, Zabłocie i Żukowice;

2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Dankowice oraz części obrębów Bukwica i Nielubia.

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

pliki do pobrania
obwieszczenie z dnia 27.11.2013r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów m.p.z.p.
obwieszczenie z dnia 27.11.2013r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów m.p.z.p. wraz z prognozami oddziaływania na środowisko
 
NASZ DZIELNICOWY WICEMISTRZEM
poniedziałek, 25 listopada 2013

Starszy aspirant Krzysztof Kwiatek na co dzień dzielnicowy w Komendzie Powiatowej Policji w Głogowie pracujący na terenie naszej Gminy Żukowice, zdobył tytuł wicemistrza w grze singlowej w kategorii wiekowej do lat 40. W piątek we Wrocławiu odbyły się I Mistrzostwa Dolnego Śląska Służb Mundurowych w Badmintonie o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.

Zawody zostały zorganizowane przez Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wraz z Zarządem Wojewódzkim NSZZ Policjantów województwa dolnośląskiego przy współpracy z Dolnośląskim Zarządem Wojewódzkim Związków Zawodowych Strażaków Florian i Zarządem Okręgowym NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

Więcej…
 
50 - LECIE POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO
piątek, 22 listopada 2013
altW piątek 22 listopada w sali ślubów głogowskiego ratusza odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego. Z tej okazji 7 par otrzymało medale prezydenta RP. Wśród siedmiu par dwie pary to mieszkańcy z Naszej Gminy. Złote gody świętowali: Stefania i Piotr Hoc z Brzegu Głogowskiego oraz  Wanda i Franciszek Kapyszewscy ze Szczepowa. Jubilaci otrzymali kwiaty i gratulacje od Wójta Gminy Żukowice Krzysztofa Wołoszyna i Przewodniczącego Rady Gminy Żukowice Jarosława Szmidta. Uroczystość uświetnił swoim występem chór "Radocha" z Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie.

Galeria zdjęć
 
REMONT ZAPLECZA KUCHENNEGO W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BRZEGU GŁOGOWSKIM
piątek, 22 listopada 2013
altRozpoczęto prace remontowe zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w Brzegu Głogowskim.Zakres prac obejmuje min.
- glazurę ścienną do wysokości 2 m
- wymianę podłogi lastrykowej 
- wymianę punktów oświetleniowych
- malowanie ścian i sufitu
- wymianę drzwi zewnętrzych i wewnętrznych

Galeria zdjęć
 
ZMIANA GODZIN OTWARCIA KASY W URZĘDZIE GMINY ŻUKOWICE
czwartek, 21 listopada 2013
UWAGA!
INFORMUJEMY, ŻE Z DNIEM 1 GRUDNIA 2013 R. KASA URZĘDU GMINY W ŻUKOWICACH BĘDZIE CZYNNA W NASTĘPUJĄCYCH GODZINACH:
PONIEDZIAŁEK-WTOREK 8:00-13:00
ŚRODA 8:00-14:30
CZWARTEK-PIĄTEK 8:00-13:00
              
          

WÓJT GMINY
KRZYSZTOF WOŁOSZYN
 
<< pierwsza < poprzednia 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 następna > ostatnia >>

Strona 142 z 202
Top! Do góry