• czerna2.jpg
  • odra.jpg
  • czerna1.jpg
  • rzepak.jpg
  • chaber.jpg
Start
środa, 22 listopada 2017
KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN
poniedziałek, 10 lipca 2017
altKomunikaty Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, oddział w Głogowie O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN.

Chwaścik buraka - burak
Mszyca kapuściana - kapusta
 
OGŁOSZENIE O NABORZE NA ZASTĘPSTWO
poniedziałek, 10 lipca 2017
altWójt Gminy Żukowice ogłasza nabór na zastępstwo na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żukowice. Stanowisko: Podinspektor ds. gospodarki wodno-ściekowej – 1 etat.
Więcej…
 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
poniedziałek, 10 lipca 2017

altIMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu wydało w dniu 10.07.2017 r. ostrzeżenie meteorologiczne :

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/2
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 09:00 dnia 10.07.2017 do godz. 24:00 dnia 10.07.2017
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 35
mm, lokalnie do 50 mm, oraz porywami wiatru do 110 km/h. Lokalnie grad.

Więcej…
 
ZAKOŃCZYŁ SIĘ REMONT ŚWIETLICY W DOMANIOWICACH
poniedziałek, 10 lipca 2017
altZakończyły  się prace remontowe w świetlicy wiejskiej w miejscowości Domaniowice. W ramach zadania wykonano m.in. remont tynków wewnętrznych i sufitowych, izolację (wewnątrz) stropu i dachu, wymianę podłóg parteru i poddasza. Rozbudowana została istniejąca instalacja elektryczna oraz wykonano instalację ogrzewania elektrycznego. Ponadto wykonano termomodernizację całego budynku. Dziś ten obiekt wygląda pięknie. Wartość zadania to kwota ok. 70.000,00 zł.  Wykonawcą zadania była firma wyłoniona w przetargu publicznym tj. Zakład Budownictwa Ogólnego Henryk Kowalczykowski, Jacek Kowalczykowski ze Wschowy.
Więcej…
 
GMINA DOFINANSUJE BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
piątek, 07 lipca 2017
altWójt Gminy Żukowice informuje, że został uruchomiony program dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców na terenie Gminy Żukowice.
 
Zasady przyznawania dotacji:

1. O dofinansowanie mogą ubiegać się:
1) osoby fizyczne, posiadające tytuł prawny do władania nieruchomością, na której realizowane będzie przedsięwzięcie,
2) wspólnoty mieszkaniowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
Więcej…
 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
piątek, 07 lipca 2017
altIMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu wydało w dniu 07.07.2017 r. ostrzeżenie meteorologiczne :

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 11:00 dnia 07.07.2017 do godz. 01:00 dnia 08.07.2017
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm, lokalnie do 40 mm, oraz porywami wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad.
Więcej…
 
KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN
piątek, 07 lipca 2017
altKomunikaty Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, oddział w Głogowie O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN.

B
ielinek kapustnik-kapusta

Bielinek rzepnik-kapusta
Omacnica prosowianka-kukurydza

Więcej…
 
PRZYGOTOWUJEMY NOWY PLAC ZABAW W KROMOLINIE
piątek, 07 lipca 2017
altZakończyła się realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie terenu pod plac zabaw w m. Kromolin” Teren pod plac zabaw został wykorytowany, ułożona została warstwa geowłókniny i  nawieziony został  piasek na teren całego placu. Dodatkowo teren został w całości ogrodzony. Na obecnym terenie znajdują się już dwa nowoczesne urządzenia zabawowe, a gmina planuje już dostawienie nowych urządzeń.  Koszt realizacji zadania  to kwota 35.000,00 zł.
Więcej…
 
USUWANIE AZBESTU
czwartek, 06 lipca 2017
altTrwają prace, polegające na „Usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żukowice” w roku 2017.

Wyroby zawierające azbest zostaną usunięte z terenu 7 nieruchomości.

Prace będą polegały na:
1) demontażu, opakowaniu, załadunku i transporcie na przystosowane do tego celu składowisko odpadów wyrobów zawierających azbest, w przewidywanej ilości ok. 4,40 Mg,
2) zebraniu, opakowaniu, załadunku i transporcie na przystosowane do tego celu składowisko odpadów zalegających na nieruchomościach wyrobów i odpadów zawierających azbest, w przewidywanej ilości ok. 15,20 Mg.
Więcej…
 
WAKACJE Z RODZINĄ W M. KAMIONA
środa, 05 lipca 2017
alt09 lipca roku 2016 o godzinie 16:00
w miejscowości Kamiona
(przy świetlicy wiejskiej) odbędzie się
piknik rodzinny
pod patronatem Wójta Gminy Żukowice

pn. “Wakacje z rodziną”.
 
W programie zaplanowano gry i zabawy z udziałem animatorów, konkursy z nagrodami oraz poczęstunek.  
 
                        
    Serdecznie zapraszamy !!!
 
ZAKOŃCZONO PRACE BUDOWLANE NA DRODZE W M. CZERNA
środa, 05 lipca 2017
altZakończono prace budowlane na drodze wewnętrznej w m. Czerna  - od zamku w kierunku miejscowosci w ramach zadania pn.:  „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Czerna.”

W ramach zadania  wykonano drogę  o długości  153 mb i szerokości 4m – 7,3 m wraz z poboczami z frezowiny o szerokości. W celu odwodnienia drogi zastosowano spadki podłużne i poprzeczne sprowadzające wody opadowe i roztopowe w tereny zielone oraz do najbliższych studzienek kanalizacji deszczowej.
Więcej…
 
OGŁOSZENIE O AWARII
wtorek, 04 lipca 2017
altUrząd Gminy Żukowice informuje, iż w dniu: 
05.07.2017r. (środa) nastąpi przerwa w dostawie wody pitnej w godzinach:
 
od 09:00 do14:00
 
w miejscowości Kromolin w związku z nagłą awarią
Więcej…
 
TRWAJĄ PRACE REMONTOWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BRZEGU GŁOGOWSKIM
poniedziałek, 03 lipca 2017
altW połowie czerwca rozpoczęły się prace związane z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim, które stanowią pierwszy etap zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej - termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nielubi oraz Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim w Gminie Żukowice” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym.

Wartość całego projektu to kwota ponad 5 mln zł.  z czego dotacja wynosi 2. 272 640,44 zł. Pozostała kwota ponad  2.777.000, która zostanie pokryta ze środków własnych gminy.
Więcej…
 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
czwartek, 29 czerwca 2017
altIMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu wydało w dniu 29.06.2017 r. ostrzeżenie meteorologiczne : 

Zjawisko/Stopień zagrożenia:  Burze z gradem/1
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 08:00 dnia 29.06.2017 do godz. 21:00 dnia 29.06.2017
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: Burze z gradem 90%, Intensywne opady deszczu 90%
Więcej…
 
ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
czwartek, 29 czerwca 2017
altWójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu za  rok 2016. Tak zdecydowali Radni Gminy Żukowice podczas sesji Rady Gminy Żukowice, która odbyła się w dniu 28.06.2017 r.. Radni pozytywnie ocenili pracę Wójta w 2016 r. i jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem absolutorium.
 
Gratulacje oprócz Radnych Rady Gminy składali  kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Żukowice oraz Sołtysi. Dziękuję wszystkim radnym oraz sołtysom, pracownikom Urzędu Gminy oraz dyrektorom i pracownikom wszystkich jednostek organizacyjnych. Wszyscy wspólnie wykonaliśmy bardzo dobrą pracę na rzecz mieszkańców Naszej Gminy i to absolutorium jest efektem tej pracy   – powiedział Wójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn
Więcej…
 
NOWY HARMONOGRAM ODPADÓW KOMUNALNYCH
środa, 28 czerwca 2017
altUprzejmie informujemy, iż jest już ustalony nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Żukowice za okres lipiec i sierpień  2017r.
Więcej…
 
XXXI NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE
środa, 28 czerwca 2017
 
altNa podstawie art. 20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U z  2016 r. poz. 446 ze zm.) zwołuję  na dzień 29 czerwca 2017 r. godz. 16:00 nadzwyczajną sesję Rady Gminy Żukowice  z  następującym porządkiem obrad :      
Więcej…
 
ZAKOŃCZONO PRACE REMONTOWE NA DRODZE GMINNEJ PROWADZĄCEJ DO M. KAMIONA
wtorek, 27 czerwca 2017
altZakończono prace budowlane na drodze gminnej w m. Kamiona remontowanej w ramach zadania pn.: „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kamiona.”

W ramach zadania wykonano remont drogi gminnej publicznej nr 100041 D prowadzącej do m. Kamiona (od GPZ do m. Kamiona) na odcinku o długości ok. 426 m i szerokości od 4,2 m-6,5 m. Odwodnienie drogi zostanie zapewnione poprzez zastosowanie spadków podłużnych i poprzecznych. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię z betonu asfaltowego wraz z poszerzeniem jezdni obustronnym pasem o szerokości zmiennej w zależności od warunków terenowych, pobocza z kruszywa łamanego oraz regulację rowu przydrożnego.
Więcej…
 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
wtorek, 27 czerwca 2017
altIMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu wydało w dniu 27.06.2017 r. ostrzeżenie meteorologiczne : 

Zjawisko/Stopień zagrożenia:  Burze z gradem/1
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 17:00 dnia 27.06.2017 do godz. 03:00 dnia 28.06.2017
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska:80 %.
Więcej…
 
WAKACYJNY TYDZIEŃ W GMINIE ŻUKOWICE
wtorek, 27 czerwca 2017
altGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi wraz z Wójtem Gminy Żukowice zorganizował po raz kolejny  imprezę integracyjną pt. „Wakacyjny Tydzień” dla dzieci, osób niepełnosprawnych i ich rodzin tj.: 23 czerwca 2017r. w  Kromolinie, 24 czerwca 2017r. w Dobrzejowicach, 25 czerwca 2017r. w Bukwicy.

Atrakcją Naszej imprezy była WIOSKA INDIAŃSKA WOKINII, która oprócz zaprezentowania dwóch Tipi oraz wystawy tradycyjnych strojów indiańskich wraz z akcesoriami typu; pióropusze, tomahawki itp., poprowadziła konkurencje indywidualne i rodzinne, a także zorganizowała warsztaty koralikowe.

Uczestnicy imprezy brali udział w licznych konkurencjach m.in.: strzelanie z łuku, wyścigi węży, połów rybek, nawlekanie koralików, dojenie krowy itp. – za uczestnictwo przewidziano drobne upominki. Osoby niepełnosprawne otrzymały pamiątkowe kubeczki z nadrukiem nazwy imprezy i tipi. Przeprowadzono również konkurs rodzinny, w którym za I miejsce nagrodą był basen, II miejsce – grill,  III miejsce – wentylator.
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 155
Top! Do góry