• odra.jpg
  • chaber.jpg
  • rzepak.jpg
  • czerna1.jpg
  • czerna2.jpg
Start
czwartek, 21 marca 2019
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
piątek, 12 października 2018
alt
 
TRWA ODBUDOWA DROGI W M. SŁOĆWINA
piątek, 12 października 2018
altTrwają prace polegające na przebudowie drogi w miejscowości Słoćwina w ramach zadania pn. „Odbudowa drogi w m. Słoćwina, dz. nr 344 obręb Kłoda w km 00+000-00+255 [Intensywne opady deszczu czerwiec 2016 r.]”. Przedmiotem zadania jest przebudowa drogi gminnej na odcinku o długości ok. 255 m i szerokości 5 m. Zakres inwestycji będzie obejmować wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z modernizacją kanalizacji  deszczowej.

Na wykonanie niniejszej inwestycji Gmina Żukowice pozyskała środki finansowe z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w formie dotacji celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków intensywnych opadów deszczu dla jednostek samorządu terytorialnego w  kwocie 395 492,00 zł.
Więcej…
 
ODNOWA DOLNOŚLĄSKIEJ WSI DLA KROMOLINA
środa, 10 października 2018
 
altGmina Żukowice po wielu staraniach pozyskała środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2018 roku na realizację zadania pn.: „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kromolin – wykonanie i montaż  windy  towarowej”.

W wyniku zadania zostanie zamontowana winda towarowa o napędzie hydraulicznym o udźwigu 100 kg, umożliwiająca transport żywności pomiędzy piętrami. Przyjęte rozwiązania mają na celu przystosowanie budynku do komunikacji między strategicznymi miejscami w świetlicy wiejskiej, tj. między kuchnią, a salą główną oraz zwiększenie bezpieczeństwa korzystających z obiektu podczas różnego rodzaju spotkań integracyjnych.
Więcej…
 
ZAPRASZAMY NA BIEG NIEPODLEGŁOŚCI
wtorek, 09 października 2018
altSzkoła Podstawowa im. św. Floriana w Brzegu Głogowskim
zaprasza wszystkich mieszkańców
Gminy Żukowice na

BIEG NIEPODLEGŁOŚCI

,który odbędzie się 13 października 2018 r. o godz. 11:00 w Czernej.
 
Można pobiec na różnych dystansach. Dorosłych zachęcamy do przebiegnięcia lub przejścia 1918 metrów. Swoją sportową postawą uczcimy 100 –lecie Niepodległości Polski.

Spotkajmy się w sobotę na boisku LZS Orzeł Czerna.
  

                                                                                     Serdecznie zapraszamy !!!
 
OGŁOSZENIE O ZŁOŻENIU OFERTY W TRYBIE ART.19A USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
wtorek, 09 października 2018
altNa podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Żukowice, stronie internetowej gminy www.zukowice.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Żukowice w celu zgłaszania uwag.
Więcej…
 
UCZNIOWIE WRÓCILI Z ZIELONEJ SZKOŁY W KOŁOBRZEGU
wtorek, 09 października 2018
altKolejny już rok uczniowie klas trzecich Szkół Podstawowych z Nielubi i Brzegu Głogowskiego mile spędzili czas na „zielonej szkole” w malowniczym Kołobrzegu. W tym nadmorskim uzdrowisku dzieci wraz z opiekunami przebywały w okresie od 15.09.2018r do 29.09.2018r.

Wyjazd ten sprawił uczniom mnóstwo radości i przyniósł wiele wrażeń. Dzieci zachwycone były pięknem Bałtyku, który w okresie jesiennym jest szczególnie urokliwy. Ciepła, słoneczna pogoda i świeże powietrze zachęcały  do spacerów nadmorskim brzegiem oraz radosnych zabaw na plaży. Ponadto uczniowie korzystali z wielu rozrywek: zajęć na basenie, rejsu statkiem, odbyli wycieczkę do Parku Rozrywki „Pomerania”, gdzie mogli korzystać z atrakcji na powietrzu (karuzele, jazda samochodzikami) oraz ogromnej sali zabaw.
Więcej…
 
ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW GMINY ŻUKOWICE NA WYSTAWĘ „POLSKA NIEPODLEGŁA"
wtorek, 09 października 2018
alt
 
ZAWIADOMIENIE - XLV ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE
poniedziałek, 08 października 2018
altZawiadamiam, że w dniu 11 października 2018 r. o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Żukowice odbędzie się XLV zwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice z następującym porządkiem obrad:
Więcej…
 
KOLEJNY SUKCES GMINY ŻUKOWICE
poniedziałek, 08 października 2018
altGmina Żukowice po raz kolejny sięgnęła po pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Wartość całego projektu, to kwota ok. 225.500,00 zł, z czego Gmina pozyskała kwotę ok. 214.225,00 zł.

W ramach otrzymanej dotacji zostanie wzbogacona oferta edukacyjna w Szkole Podstawowej im. Św. Floriana w Brzegu Głogowskim. Będą zorganizowane nie tylko zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia specjalistyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ale także zajęcia wyjazdowe m.in. do Humanitarium, Muzeum Przyrodniczego czy Afrykanarium i zoo. W ramach zadania zostanie doposażonych 5 pracowni przedmiotowych umożliwiających utworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu. Dodatkowo zaplanowano doskonalenie i rozwój kompetencji zawodowych dla nauczycieli.
Więcej…
 
UWAGA ROLNICY – MOŻNA STARAĆ SIĘ O DOTACJE
piątek, 05 października 2018
altW związku z Uchwałą Nr 3437/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 01 marca 2017 r. informujemy, że jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych mogą starać się o dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych. Dopłaty obejmują m.in. :

- usuwanie kamienie na gruntach ornych;
- użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej.
Więcej…
 
PROGRAM "CZYSTE POWIETRZE" - SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA MIESZKAŃCÓW
czwartek, 04 października 2018
alt
 
OŻYWIAMY ŚWIETLICE- PROJEKT „ŚWIETLICZANKI” NA TERENIE GMINY ŻUKOWICE
czwartek, 04 października 2018
altNa terenie Gminy Żukowice trwa projekt pn.: "Świetliczanki" dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rogramu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 - 2020. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej. Główny cel projektu to: „Wyrównywanie szans mieszkańców obszarów wiejskich z powiatu polkowickiego i głogowskiego w dostępie do ośrodków animacji i kultury dzięki uruchomieniu 15 świetlic wiejskich w okresie 01.07.2018r. – 31.12.2018r.”.

W ramach projektu w miejscowościach: Kłoda, Kromolin oraz Zabłocie prowadzone są świetlice wiejskie przez Animatorki Społeczne. 
Więcej…
 
SZKOLNY TURNIEJ TABLICZKI MNOŻENIA - „JEDEN Z DZIESIĘCIU”
czwartek, 04 października 2018
altW dniu 03.10.2018 r. rozegrany został Szkolny Turniej Tabliczki Mnożenia dla uczniów klas IV – VII. Turniej odbył się pod hasłem „JEDEN z DZIESIĘCIU” i był podsumowaniem szkolnych obchodów VIII Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia.

Akcja Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia ma na celu zachęcić wszystkich do przypominania sobie tabliczki mnożenia i motywować do dalszej nauki.
Więcej…
 
ZAKOŃCZYŁY SIĘ PRACE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADANIA PN.: „ KONSERWACJA ROWÓW MELIORACYJNYCH ŚP-10, ŚP-10A ORAZ ŚP-10C, OBRĘB NIELUBIA”
środa, 03 października 2018
altZakończyły się prace polegające na wykoszeniu i wygrabieniu porostów ze skarp, wycince drzew i krzewów ze skarp, dna rowu oraz odmuleniu dna - na długości  1 440 mb, w obrębie Nielubia.

Na ten cel Gmina Żukowice pozyskała dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w wysokości  17 230,67 zł.

Całkowity koszt zadania wyniósł 28.615,37 zł.
Galeria zdjęć
 
 
PRZYGARNIJ PSA. ON CZEKA NA NOWY DOM
środa, 03 października 2018
altW związku z trwającą kampanią adopcyjną  pn.„ Przygarnij psa” informujemy, że w schronisku  we Wróblinie Głogowskim przebywają pieski, które w dalszym ciągu czekają na nowy dom.

Przypominamy, że w  ramach kampanii, osoba która adoptuje psa odłowionego z terenu Naszej gminy, otrzyma jednorazowo zwrot części kosztów jego utrzymania w wysokości do 550 zł.
Więcej…
 
„EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU” W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ŚW. FLORIANA W BRZEGU GŁOGOWSKIM
środa, 03 października 2018
altW dniach 25 – 29 września 2018 r. w Szkole Podstawowej im. św. Floriana w Brzegu Głogowskim obchodzony był „Europejski Tydzień Sportu”. Ta ogólnoeuropejska kampania realizowana pod hasłem #BeActive „Bądź Aktywny” ma zachęcać do aktywnego trybu życia w ciągu obchodów Tygodnia oraz przez cały rok.

Tegoroczna edycja ETS w naszej szkole odbyła się w innej formie niż w latach ubiegłych.
Więcej…
 
STYPENDIA NAUKOWE ROZDANE!
wtorek, 02 października 2018
altW dniu 1 października 2018 r. w Świetlicy Wiejskiej w Nielubi Wójt Gminy Żukowice - Krzysztof Wołoszyn oraz Dyrektorzy Szkół Podstawowych Pani Ewa Chlebicka oraz Pani Katarzyna Kraus uroczyście wręczyli dyplomy 35 uczniom z Gminy Żukowice za najlepsze wyniki w nauce w roku szkolnym 2017/2018.

Stypendia przyznane zostały po raz piąty. Aby uzyskać stypendium uczniowie musieli spełnić wymagania zawarte w uchwale Nr XLII/323/2018 Rady Gminy Żukowice z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie „Regulaminu przyznawania stypendiów i nagród dla uzdolnionych dzieci i młodzieży”:

1) w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali średnią ocen z obowiązujących zajęć edukacyjnych co najmniej 5,0 oraz wzorową ocenę z zachowania,
2) w przypadku uczniów kończących klasy VIII szkoły podstawowej i ostatnią klasę gimnazjum uzyskali średnią ocen lub wynik z egzaminu kończącego szkołę na poziomie minimum 90% maksymalnej liczby punktów.
Więcej…
 
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W NIELUBI WZIĘŁA UDZIAŁ W AKCJI „MIRABELKA-KIEŁKUJĄCA HISTORIA W 100LICY”
wtorek, 02 października 2018
altW minioną sobotę obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania.

Aby zachęcić uczniów do głośnego czytania, wzięliśmy udział w inspirującej akcji czytelniczej „Mirabelka – kiełkująca historia w 100licy” w ramach oficjalnych obchodów 100-lecia Niepodległości. Akcja polega na organizacji w bibliotekach w całej Polsce warsztatów, na podstawie książki „Mirabelka” Cezarego Harasimowicza.
Więcej…
 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
wtorek, 02 października 2018
altIMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu wydało w dniu 02.10.2018 r. ostrzeżenie meteorologiczne :

Zjawisko/Stopień zagrożenia
: Silny wiatr/1
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 08:00 dnia 03.10.2018 do godz. 18:00 dnia 03.10.2018

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 85 km/h, z północnego zachodu.
Więcej…
 
ZMIANA WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ I KRYTERIÓW DOCHODOWYCH W POMOCY SPOŁECZNEJ
poniedziałek, 01 października 2018
altZgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358) od 1 października 2018 r. uległy zmianie kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń
z pomocy społecznej i wynoszą:

1.    Kryteria dochodowe:
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 182
Top! Do góry