• rzepak.jpg
  • czerna2.jpg
  • chaber.jpg
  • odra.jpg
  • czerna1.jpg
Start
czwartek, 14 listopada 2019
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
INFORMACJA DOTYCZĄCA RACJONALNEGO KORZYSTANIA Z WODY
piątek, 21 czerwca 2019
Szanowni Mieszkańcy Gminy Żukowice !!!

W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami oraz niekorzystnymi prognozami pogody na najbliższe dni, zwracamy się z prośbą do mieszkańców gminy, korzystających z sieci wodociągowej o racjonalne korzystanie z wody.

Prosimy o wykorzystywanie wody z sieci wodociągowej wyłącznie do celów bytowych i powstrzymanie się od podlewania ogródków czy trawników, napełniania przydomowych basenów itp.

Ograniczanie zużycia wody pitnej zapewni utrzymanie odpowiedniego ciśnienia wody w sieci oraz nie spowoduje przerw w jej dostawie odbiorcom.
Więcej…
 
KOLEJNA DOTACJA W KONKURSIE GRANTOWYM "DZIAŁAJ LOKALNIE 2019" DLA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ Z/S W NIELUBI
piątek, 21 czerwca 2019
Biblioteka Publiczna Gminy Żukowice z/s w Nielubi wraz z Klubem Aktywnych Kobiet pozyskały dotację w konkursie grantowym „Działaj Lokalnie 2019” organizowanym przez Ośrodek Działaj Lokalnie Fundację Porozumienie Wzgórz Dalkowskich na projekt pn.: „Zdrowo i sportowo w Gminie Żukowice”.

Przyznana kwota to 4060 zł.


Projekt ten skierowany jest do 30 osobowej grypy kobiet zamieszkałych w na terenie Gminy Żukowice. W ramach projektu odbędą się zajęcia fitness, prowadzone przez profesjonalnych trenerów oraz warsztaty profilaktyczno-zdrowotne z dietetykiem. Interesującym akcentem projektu będą zajęcia z aqua aerobiku. Zajęcia będą odbywały się w Brzegu Głogowskim.
Więcej…
 
PRZEBUDOWA DROGI DO GRUNTÓW ROLNYCH W M. NIELUBIA ZAKOŃCZONA
piątek, 21 czerwca 2019
Dobiegły końca prace inwestycyjne zadania pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nielubia". W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię z tłucznia kamiennego o całkowitej długości 210 m i szerokości 3,5 m wraz z obustronnym poboczem utwardzonym destruktem asfaltowym.

Realizacja inwestycji była możliwa dzięki środkom finansowym pozyskanym przez Gminę Żukowice z Województwa Dolnośląskiego w ramach pomocy finansowej w formie dotacji celowej na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w kwocie 21.000,00 złCałkowita wartość zadania wyniosła ponad 86.000,00 zł.

Przebudowa drogi nie tylko wpłynęła na poprawę wizerunku Gminy Żukowice, ale przede wszystkim poprawiła znacząco funkcjonalność drogi wraz z utrzymaniem istniejącego przejazdu kolejowego.
Więcej…
 
WOLONTARIAT NA 6!
środa, 19 czerwca 2019
Szkolny Klub Wolontariatu w Szkole Podstawowej im. św. Floriana w Brzegu Głogowskim rozpoczął swoją działalność we wrześniu 2018r. Od tego momentu wolontariusze realizowali szereg różnorodnych zadań.

Z całą pewnością, jednym z największych przedsięwzięć był udział naszej społeczności w Ogólnopolskim Konkursie „Pomagamy innym! Szkoła promująca wolontariat”, którego organizatorem jest Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. W okresie od 15 października 2018r. do 15 kwietnia 2019r. musieliśmy zrealizować dziewięć zadań przewidzianych regulaminem konkursu. Był to czas wytężonej pracy, ale starania zostały nagrodzone, ponieważ wszystkie działania zostały ocenione na 100% ! Natomiast nasza szkoła uzyskała CERTYFIKAT!
Więcej…
 
ZAWIADOMIENIE – IX ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE
środa, 19 czerwca 2019
Zawiadamiam,  że w dniu  27 czerwca 2019 r. o godz. 14:00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Żukowicach odbędzie się IX zwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice z następującym porządkiem obrad:

Więcej…
 
PODSUMOWANIE ZAJĘĆ BASENOWYCH W RAMACH PROJEKTU Z FUNDACJI KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
środa, 19 czerwca 2019
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. św. Floriana w Brzegu Głogowskim oraz uczniowie Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Nielubi po raz ostatni w tym roku szkolnym 2018/2019, inaugurując zbliżające się wakacje uczestniczyli w zajęciach na głogowskim obiekcie basenowym, kończąc tym samym tegoroczną, szkolną przygodę na wyżej wymienionym obiekcie.

Dzięki pozyskanym od Fundacji KGHM P.M.S.A. środkom finansowym, dzieci mogły przez cały rok szkolny korzystać z wyjazdów na basen i jego dobroczynnych właściwości zdrowotnych.

Grupa starszych dzieci odbyła trening pływacki na obiekcie zakrytym, a następnie udali się na basen zewnętrzny. Po przedstawieniu przez ratownika zasad korzystania z atrakcji wodnych, uczniowie rozpoczęli dobrą zabawę.
Więcej…
 
BEZPŁATNA ZBIÓRKA ZUŻYTYCH OPON
wtorek, 18 czerwca 2019
SZANOWNI MIESZKAŃCY!!!
 
W dniach  24.06.2019 r. - 25.06.2019 r. w godzinach  9:00 - 11:00

Na terenie przy oczyszczalni ścieków w Nielubi prowadzona będzie:

BEZPŁATNA ZBIÓRKA ZUŻYTYCH OPON (OD  AUT OSOBOWYCH ORAZ ROWERÓW).

Opony powinny być czyste, bez zanieczyszczeń (piasek, ziemia, itp.)

Wszelkie informacje na temat akcji można uzyskać w Urzędzie Gminy Żukowice pok. numer 8 lub telefonicznie pod nr (76) 831 42 41 wewn. 45
Więcej…
 
BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY ŻUKOWICE POZYSKAŁA DOTACJĘ W KONKURSIE GRANTOWYM "DZIAŁAJ LOKALNIE 2019"
wtorek, 18 czerwca 2019
Biblioteka Publiczna Gminy Żukowice z/s w Nielubi wraz z Grupą Aktywni dla Gminy Żukowice pozyskaŁa dotację w konkursie grantowym „Działaj Lokalnie 2019” organizowanym przez Ośrodek Działaj Lokalnie Fundację Porozumienie Wzgórz Dalkowskich na projekt pn.: „ Zasmakuj w tradycji”.

Przyznana kwota to 5000 złotych.


Projekt realizowany będzie w okresie od sierpnia do końca grudnia i skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich z miejscowości Kłoda i Słone.
Więcej…
 
WAKACYJNY TYDZIEŃ W GMINIE ŻUKOWICE - SERDECZNIE ZAPRASZAMY
poniedziałek, 17 czerwca 2019
WÓJT GMINY ŻUKOWICE I DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻUKOWICACH
ZAPRASZAJĄ
NA IMPREZĘ INTEGRACYJNĄ - WAKACYJNY TYDZIEŃ
 
21.06.2019r. - Nielubia (przy szkole podstawowej)
22.06.2019r. - Dobrzejowice (plac zabaw)
23.06.2019r. - Kromolin (plac zabaw)
 
w godzinach 16.00 – 18.30
 
Wiele atrakcji dla całej rodziny z Cyrklandem - Młodzieżowym Teatrem Cyrkowym
 
Zapraszamy, przyjdź i baw się dobrze !!!
 
TURNIEJ WSI - MISTRZEM ROKU 2019 - SOŁECTWO BRZEG GŁOGOWSKI
poniedziałek, 17 czerwca 2019
Upał nie przestraszył uczestników Turnieju Wsi zorganizowanego w m. Szczepów.  Dnia 15 czerwca 2019 r. do rywalizacji stanęło aż 11 drużyn z miejscowości: Kromolin, Brzeg Głogowski, Szczepów, Dobrzejowice, Zabłocie, Słone, Kłoda, Bukwica, Domaniowice, Glinica i Nielubia.

W tym roku na uczestników czekało 6 konkurencji.  Wśród nich znalazły się konkurencje na czas, takie jak „Pojazd gąsienicowy”, „Slalom na taczkach z toczeniem piłki”, czy „Bieg Farmera”. Jedną z ostatnich i decydującą konkurencją był sprawdzający celność i współpracę w zespole „Rzut ziemniakiem”, jednak najwięcej śmiechu zyskała konkurencja „Dojenie krowy ”.
Więcej…
 
WYBORY DO RAD POWIATOWYCH DIR
poniedziałek, 17 czerwca 2019
W związku z zarządzonymi przez Krajową Izbę Rolniczą wyborami do rad powiatowych izb rolniczych na dzień 28.07.2019 w dniach od 17.06.2019r  do 26.06.2019r został udostępniony do wglądu Spis członków Dolnośląskiej Izby Rolniczej z gminy Żukowice.
W niniejszym terminie, w pokoju 11a Urzędu Gminy Żukowice, osoby zainteresowane mogą potwierdzić czy zostały ujęte w spisie i ewentualnie złożyć wniosek o dopisanie do spisu.

Zgłoszenia kandydatów na członka izby rolniczej można dokonywać do dnia 05.07.2019r. włącznie w Urzędzie Gminy Żukowice p.11a.

Obwieszczenie o składzie komisji okręgowej i jej dyżurach.
Obwieszczenie o udostępnieniu do wglądu spisu członków Dolnoślaskiej Izby Rolniczej z terenu gminy Żukowice.
Informacja wyborcza.
 
WYCIECZKA EDUKACYJNA DO ZIELONEJ GÓRY W RAMACH PROJEKTU UNIJNEGO "KOMPETENCJE NA MIARĘ XXI WIEKU"
poniedziałek, 17 czerwca 2019
W dniu 7 czerwca 2019 r. uczniowie z klas IV-VI Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Nielubi uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Zielonej Góry w ramach projektu „Kompetencje na miarę XXI wieku. Gmina Żukowice stawia na edukację” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Wartość całego projektu, to kwota ok. 450 000,00 zł, z czego pozyskana kwota to ok. 425 000,00 zł.
Więcej…
 
PROMESA FINANSOWA DLA GMINY ŻUKOWICE NA ODBUDOWĘ DROGI W M. NIELUBIA
piątek, 14 czerwca 2019
Miło nam poinformować, że po raz kolejny Gmina Żukowice pozyskała środki finansowe z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  tym razem w kwocie 536.530,00 zł na odbudowę drogi nr 100046D w m. Nielubia.

Planowana odbudowa drogi  będzie zakładała przebudowę drogi gminnej od km 0+000 do km 0+802 z podziałem na dwa etapy tj.: etap drogowy oraz wodno-kanalizacyjny. 
Więcej…
 
Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 14.06.2019
piątek, 14 czerwca 2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Żukowice z dnia 14 czerwca 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki nr 223, obręb Brzeg Głogowski, gmina Żukowice.
Więcej…
 
STYPENDIA ORAZ NAGRODY NAUKOWE DLA UCZNIÓW
piątek, 14 czerwca 2019
Zgodnie z Uchwałą Nr XLII/323/2018 Rady Gminy Żukowice  z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie „Regulaminu przyznawania stypendiów i nagród dla uzdolnionych dzieci i młodzieży” dyrektorzy szkół, wychowawcy klas, rodzice lub opiekunowie prawni mogą składać wnioski o przyznanie  stypendium Wójta Gminy Żukowice w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żukowice”.
 
Stypendium przyznawane będzie za wyniki w nauce uczniom klas IV-VIII  szkoły podstawowej i uczniom klas gimnazjalnych, dla których miejscem zamieszkania jest Gmina Żukowice.
Więcej…
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA TURNIEJ WSI GMINY ŻUKOWICE
piątek, 14 czerwca 2019
Przypominamy, że już w sobotę tj. 15 czerwca 2019 roku w m. Szczepów odbędzie się Turniej Wsi Gminy Żukowice o Puchar Wójta Gminy.

Serdecznie zapraszamy  sołectwa do udziału w pikniku integracyjnym. Dla uczestników przygotowano wiele konkurencji sportowych i rozrywkowych. Również na najmłodszych czeka wiele niespodzianek.

 
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY ŻUKOWICE

W SOBOTĘ  DO SZCZEPOWA

START - GODZINA 16.00

PIKNIK ZAKOŃCZY ZABAWA TANECZNA
Więcej…
 
OBCHODY DNIA DZIECKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ŚW. FLORIANA W BRZEGU GŁOGOWSKIM
czwartek, 13 czerwca 2019
3 czerwca w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Dziecka. Ten wyjątkowy poniedziałek rozpoczął się od uroczystych życzeń dla wszystkich Dzieci. Montaż słowno - muzyczny w wykonaniu nauczycieli, a dedykowany uczniom, okazał się prawdziwą niespodzianką.

Kolejnym punktem programu był „Nakrętkowy Koncert Charytatywny”, który rozpoczął ostatnią w tym roku szkolnym akcję Szkolnego Klubu Wolontariatu „Dzieci Dzieciom”. Koordynatorką tego zadania była Maja Włodarska, wolontariuszka z kl. VIII. Kulturalnych wrażeń muzycznych dostarczyły Maja Włodarska, Natalia Kobiałko, Sara Glińska, Amelia Jasek oraz zaprzyjaźnione wolontariuszki, które zaszczyciły nas swoją obecnością Asia Ficek i Emilka Piwowarczyk. Koncertowi towarzyszyła radość i pozytywna energia.
Więcej…
 
DZIEŃ DZIECKA W NIELUBI
czwartek, 13 czerwca 2019
Tegoroczny Dzień Dziecka w Nielubi odbył się 8 czerwca. Organizatorami imprezy byli: Gminna Biblioteka Publiczna w Nielubi, Sołectwo Wsi Nielubia, Klub Aktywnych Kobiet.

Wśród atrakcji, które zapewnili organizatorzy, znalazły się zabawy na zamkach dmuchanych, gry plenerowe i walki z prawdziwymi wojami. Dzieci miały okazję nauczyć się krzesać ogień, obejrzeć i przymierzyć stroje dawnych wojowników. Dodatkową atrakcją był pokaz walk. Dużym zainteresowaniem cieszyło się malowanie twarzy oraz włosów co sprawiało naszym najmłodszym mieszkańcom wiele radości.
Więcej…
 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE - BURZE Z GRADEM
środa, 12 czerwca 2019
IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu wydało w dniu 12.06.2019 r. ostrzeżenie meteorologiczne: 

Zjawisko/Stopień zagrożenia:  burze z gradem/2
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 19:00 dnia 12.06.2019 r. do godz. 06:00 dnia 13.06.2019 r.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%
Więcej…
 
ZAWIADOMIENIE – VIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE
środa, 12 czerwca 2019
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.506 ze zm.) zwołuję na dzień 13 czerwca 2019 r. godz. 15:30 VIII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Żukowice, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Żukowice, z następującym porządkiem obrad:
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 196
Top! Do góry