• rzepak.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna2.jpg
  • czerna1.jpg
  • odra.jpg
Start
poniedziałek, 22 lipca 2019
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM FIRMY BUDIMEX S.A.
poniedziałek, 04 marca 2019
alt
SZANOWNI MIESZKAŃCY BRZEGU GŁOGOWSKIEGO !!!
 
W związku z rozpoczęciem remontu drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Brzeg Głogowski oraz zmianą organizacji ruchu na czas trwania inwestycji w dniu 06.03.2019 r.(środa) o godz. 16:00 w Świetlicy Wiejskiej w Brzegu Głogowskim odbędzie się spotkanie z przedstawicielem firmy Budimex S.A. - głównym wykonawcą zadania realizowanego przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu.
Więcej…
 
REMONT DROGI W BRZEGU GŁOGOWSKIM - ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU
piątek, 01 marca 2019
altSZANOWNI MIESZKAŃCY

Uprzejmie informuję, że firma Budimex S.A. – wykonawca inwestycji pn.: „Remont drogi wojewódzkiej nr 292 w miejscowości Brzeg Głogowski” zawiadomiła Gminę Żukowice, iż od dnia 06.03.2019 r. zostanie wdrożona czasowa organizacja ruchu na drodze wojewódzkiej nr 292.
Więcej…
 
ZAPISY DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ORAZ DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2019/2020
piątek, 01 marca 2019
altDyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Floriana w Brzegu Głogowskim i Dyrektor Szkoły Podstawowej im. KEN w Nielubi ogłaszają zapisy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020.

Obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego dotyczy dzieci, które 2019 roku kończą 6 lat, obowiązek szkolny dotyczy dzieci, które w 2019 roku ukończą 7 roku życia (prawo dziecka do rozpoczęcia edukacji szkolnej – na wniosek rodziców – mają także dzieci od 6 roku życia,pod warunkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego lub uzyskania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej, w przypadku nieskorzystania przez dziecko z przygotowania przedszkolnego).
Więcej…
 
ZAKOŃCZYŁY SIĘ WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH W GMINIE ŻUKOWICE
czwartek, 28 lutego 2019
altW dniu 28 grudnia 2018 r. Rada Gminy Żukowice podjęła uchwałę Nr III/25/2018 w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych Gminy Żukowice w związku z upływem kadencji. Zgodnie z przyjętym harmonogramem zebrania odbywały się od dnia 12 lutego do 25 lutego 2019 r. W trakcie odbytych zebrań wiejskich mieszkańcy wsi dokonali wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich na następną kadencję 2019-2023.
Więcej…
 
INFORMACJA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
środa, 27 lutego 2019
altInformacja Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 lutego 2019 r. o przystąpieniu do opracowania projekty uchwał w sprawie aktualizacji programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego, którego integralną część stanowić będzie plan działań krótkoterminowych.
Więcej…
 
UTRUDNIENIA W WYMIANIE DOWODÓW OSOBISTYCH
środa, 27 lutego 2019
altRozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmienia się wzór dowodu osobistego oraz sposób i tryb postępowania w sprawach wydawania tego dokumentu, jego utraty, uszkodzenia, unieważniania i zwrotu.

W związku z tym planowana jest przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych.
 
Więcej…
 
ZAWIADOMIENIE – IV ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE
wtorek, 26 lutego 2019
alt
Zawiadamiam, że w dniu 01 marca 2019 r. o godz. 14:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Żukowicach odbędzie się IV zwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice z następującym porządkiem obrad:
Więcej…
 
WYBORY SOŁTYSA W MIEJSCOWOŚCI BUKWICY
wtorek, 26 lutego 2019
 
altW dniu wczorajszym tj. 25.02.2019 r. w miejscowości Bukwica odbyło się zebranie wiejskie na którym mieszkańcy dokonali wyboru sołtysa i rady sołeckiej.
Na stanowisko sołtysa w Bukwicy wybrana została Pani Ewa Guzek, natomiast w skład rady sołeckiej weszli:
1) Budzinowska Grażyna,
2) Budzinowski Krystian,
3) Cybulska Anna,
Więcej…
 
SPOTKANIE CZYTELNICZE DLA DZIADKÓW I WNUCZĄT
poniedziałek, 25 lutego 2019
altW dniu 22 lutego 2019 r. w godzinach popołudniowych w Szkole Podstawowej im. św. Floriana w Brzegu Głogowskim miało miejsce kolejne spotkanie z cyklu „Książka łączy pokolenia”, na które uczniowie zaprosili swoich dziadków, aby w miłej atmosferze spędzić czas z poezją, a także zaproponowali ciekawe formy wspólnego spędzenia czasu.

Wszystkich uczestników połączyła poezja Juliana Tuwima i Jana Brzechwy, doskonale znana przez starszych i młodszych. Wspólne czytanie wierszy przeniosło seniorów w czas dzieciństwa, natomiast wnukowie przekonali się, że mimo upływu wielu lat twórczość polskich poetów cieszy się popularnością.
Więcej…
 
ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZE W JEDNOSTKACH OSP
poniedziałek, 25 lutego 2019
altZarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Żukowicach informuje o terminach zebrań sprawozdawczych gminnych jednostek OSP, które odbędą się:

•  Kłoda (remiza OSP – 1 marzec, g. 18:00),
•  Kromolin (sala wiejska  - 8 marzec, g. 17:00),
•  Brzeg Głogowski (sala wiejska – 15 marzec, g. 17:00),
•  Czerna (sala wiejska – 22 marzec, g. 16:30),
•  Dobrzejowice (sala wiejska – 22 marzec, g. 18:00)
Więcej…
 
WYBORY SOŁTYSA W KAMIONEJ I SŁONE
piątek, 22 lutego 2019
altW dniu wczorajszym tj. 21.02.2019 r. w miejscowościach Kamiona i Słone odbyły się zebrania wiejskie na których mieszkańcy dokonali wyboru sołtysa i rady sołeckiej.

Na stanowisko sołtysa w miejscowości Kamiona wybrany został po raz pierwszy Pan Andrzej Nowakowski, natomiast w skład rady sołeckiej weszli:
Więcej…
 
WYBORY SOŁTYSA W DOBRZEJOWICACH i DOMANIOWICACH
czwartek, 21 lutego 2019
altDnia 20.02.2019 roku mieszkańcy sołectw Dobrzejowice i Domaniowice zebrali się, aby wybrać sołtysa i Radę Sołecką na nową kadencję.

W Dobrzejowicach mandat zaufania dostała i po raz pierwszy sołtysem wsi została Pani Iwona Szymoniak, natomiast w skład rady sołeckiej weszli:

1) Anna Bander-Piwowarczyk,
2) Agnieszka Biskup-Strachowska,
3) Damian Boczula,
Więcej…
 
BAL STRAŻAKA W BRZEGU GŁOGOWSKIM
czwartek, 21 lutego 2019
altW ubiegłą sobotę w sali wiejskiej w Brzegu Głogowskim, po raz szósty, odbył się Bal Strażaka organizowany przez Zarząd Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żukowicach. Uczestnikami byli strażacy ochotnicy i przyjaciele z terenu naszej Gminy. Istotą tego balu jest przede wszystkim integracja środowiska ludzi związanych z działalnością ochotniczych straży pożarnych w Naszej Gminie.

Swoją obecnością uświetnili sobotni bal Starosta Głogowski Pan Jarosław Dudkowiak, st. bryg. Pan Piotr Durał, Komendant PSP w Głogowie oraz Pan Marcin Kuchnicki – radny Powiatu Głogowskiego. Na Naszym balu bawili się wszyscy członkowie 5 jednostek OSP z teren Gminy Żukowice i tradycyjnie wszyscy bawili się wyśmienicie podkreślając potrzebę kontynuacji balu w kolejnych latach.
Więcej…
 
WYBORY SOŁTYSA W DANKOWICACH
środa, 20 lutego 2019
altWczoraj 19.02.2019 r. w miejscowości Dankowice odbyło się zebranie wiejskie na którym mieszkańcy dokonali wyboru sołtysa i rady sołeckiej. Na stanowisko sołtysa w Dankowicach wybrana została Pani Maria Świerk, natomiast w skład rady sołeckiej weszli:

1) Elżbieta Czart,
2) Krystyna Gałysa,
3) Mariusz Szymkowiak,
Więcej…
 
WYBORY SOŁTYSA W KROMOLINIE I SZCZEPOWIE
wtorek, 19 lutego 2019
altDnia 18.02.2019 roku mieszkańcy sołectw Kromolin i Szczepów zebrali się, aby wybrać sołtysa i Radę Sołecką na nową kadencję.

W Kromolinie mandat zaufania dostała i po raz pierwszy sołtysem wsi została Pani Justyna Łosin, natomiast w skład rady sołeckiej weszli:

1) Izabela Balon,
2) Inga Kondraciuk,
3) Katarzyna Kozłowska,
4) Eliza Szczepańska,
5) Bogusława Tchorzewska
Więcej…
 
POMAGAMY INNYM...
wtorek, 19 lutego 2019
alt24. stycznia 2019 r. w Szkole Podstawowej im. św. Floriana w Brzegu Głogowskim odbyła się akcja charytatywna „Kiermasz słodkości”, której celem było zgromadzenie funduszy na pomoc potrzebującym dzieciom w ramach kampanii UNICEF „Prezent bez Pudła”.

W realizację przedsięwzięcia zaangażowali się nie tylko wolontariusze, ale znaczna część społeczności szkolnej. Jak zawsze nieocenionym wsparciem okazała się pomoc rodziców, którzy bardzo chętnie przyłączyli się do kolejnego działania Szkolnego Klubu Wolontariatu

Więcej…
 
KONIEC FERII W GMINNEJ BIBLIOTECE W NIELUBI
piątek, 15 lutego 2019
 
altDobiegły końca ferie zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Nielubi. Zajęcia dla dzieci cieszyły się w tym roku dużym zainteresowaniem i były prowadzone w czterech miejscowościach: Nielubi, Brzegu Głogowskim, Dobrzejowicach i Kromolinie.

Gminna Biblioteka Publiczna w Nielubi w swej ofercie zaproponowała szereg warsztatów oraz atrakcji. Dzieci wzięły udział nie tylko w zajęciach literackich, ale również ceramicznych, kulinarnych, orgiami, decoupage czy kaligrafii. W każdej z filii odbywały się zajęcia z eksperymentami tj. wulkany, slime.
Więcej…
 
WYBORY SOŁTYSA W ŻUKOWICACH, ZABŁOCIU I BRZEGU GŁOGOWSKIM
piątek, 15 lutego 2019
 
altW dniu wczorajszym tj. 14.02.2019 r. w miejscowościach Żukowice, Zabłocie i Brzeg Głogowski odbyły się zebrania wiejskie na których mieszkańcy dokonali wyboru sołtysa i rady sołeckiej.
Na stanowisko sołtysa w Żukowicach wybrany został po raz kolejny Pan Grzegorz Piechowiak, natomiast w skład rady sołeckiej weszli:
1)    Jerzy Kubik
2)    Krzysztof Piechowiak
3)    Robert Świder
Więcej…
 
BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA
piątek, 15 lutego 2019
altZapraszamy kobiety w wieku 50-69 lat na bezpłatne badania mammograficzne. Badanie dedykowane Paniom, które w ciagu ostatnich 2 lat nie wykonały profilaktyki.

Szczegóły na załączonym plakacie.
 
SPOTKANIE DOTYCZĄCE WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA
piątek, 15 lutego 2019
altDnia 14 lutego 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Żukowicach odbyło się spotkanie w sprawie możliwości wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła (np. węglowe piece -  na nowoczesne ekologiczne) w ramach Osi Priorytetowej nr 3 - Gospodarka niskoemisyjna typ 3.3 e- Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem ze strony mieszkańców.

Więcej informacji tutaj.

GALERIA ZDJĘĆ
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 190
Top! Do góry