• czerna1.jpg
  • odra.jpg
  • czerna2.jpg
  • rzepak.jpg
  • chaber.jpg
Start
piątek, 21 września 2018
SPORTOWE SUKCESY UCZNIÓW SP W NIELUBI
wtorek, 24 kwietnia 2018
altW minionym tygodniu, reprezentanci Szkoły Podstawowej im. KEN w Nielubi wzięli udział w: rozgrywkach powiatowych szkół wiejskich w minipiłce nożnej chłopców i dziewcząt oraz w finałach III I IV strefy województwa dolnośląskiego w wiosennych biegach przełajowych LZS i Mieszkańców Wsi.

Drużyna dziewcząt-piłkarek nożnych, zdobyła tytuł vice mistrzyń powiatu głogowskiego (drużyna wystąpiła w składzie: Nowicka Wiktoria, Roskosz Julia, Antczak Oliwia, Cieślak Klaudia, Kondraciuk Klaudia, Frątczak Ines, Fabiś Anna i Rybko Maja). Natomiast w biegach przełajowych bezkonkurencyjny był Marcel Śmietana, który wygrał bieg na dystansie 1000 m.
Więcej…
 
TRWAJĄ PRACE REMONTOWE W ŚWIETLICY W BRZEGU GŁOGOWSKIM
poniedziałek, 23 kwietnia 2018
altTrwają prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Brzegu Głogowskim. Zakres prac  obejmuje między innymi wymianę instalacji sanitarnych, instalacji wody ciepłej i zimnej, instalacji gazu, instalacji wentylacji i klimatyzacji, wykonanie instalacji elektrycznej oraz termomodernizację budynku. Ponadto w ramach inwestycji zostanie zamontowane okotarowanie oraz zostanie wykonana dostawa i montaż urządzeń oraz mebli gastronomicznych do kuchni.
 
 
Dodatkowo wykonane zostaną prace związane  z hydroizolacją ścian i podłóg,  przebudowa pomieszczeń na parterze (nowe ścianki działowe, naprawa istniejących ścian oraz remont stropu nad salą główną, antresola oraz remont pomieszczeń nad biblioteką. Ponadto zostanie wymieniona stolarka otworowa, zostanie przeprowadzony remont pokrycia dachowego nad biblioteką, roboty wykończeniowe oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy.  Planowany termin zakończenia prac to koniec sierpnia 2018.
Więcej…
 
WYNIKI GŁOSOWANIA W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI SOŁECTW: KAMIONA I SŁONE DNIA 22 KWIETNIA 2018 ROKU
poniedziałek, 23 kwietnia 2018
altZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI SOŁECTW: KAMIONA I SŁONE DNIA 22 KWIETNIA 2018 ROKU
 
PYTANIE KONSULTACYJNE:
 
Czy jesteś za realizacją planowanej przez KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie inwestycji polegającej na budowie szybu wdechowego z funkcją materiałowo-zjazdową w obrębie miejscowości Słone i akceptujesz warunki współpracy przedstawione przez KGHM Polska Miedź S.A. dla Gminy Żukowice i jej mieszkańców?
Więcej…
 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
poniedziałek, 23 kwietnia 2018
altZjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 14:30 dnia 23.04.2018 do godz. 20:00 dnia 23.04.2018
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywami wiatru do 75 km/h. Lokalnie grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
 
BEZPŁATNE BADANIE MAMMOGRAFICZNE
piątek, 20 kwietnia 2018
alt
 
KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN
piątek, 20 kwietnia 2018
altKomunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Oddział w Głogowie o zagrożeniu upraw roślin.
 
 
POZNAJEMY ZAWODY, KTÓRYCH PATRONEM JEST ŚW. FLORIAN
piątek, 20 kwietnia 2018
alt16.04.2018 r. odwiedzili naszą szkołę pan i pani kominiarz, w ramach poznawania zawodów, których patronem jest św. Florian.

Klasy 0 - III miały okazję dowiedzieć się o historii kominiarstwa, która sięga trzynastego wieku, czyli okresu w którym starano się powszechnie wprowadzić dym do wyższych warstw atmosferycznych - przez stosowanie kominów wychodzących ponad dachy budynków.
Więcej…
 
EUROWEEK -WYCIECZKA JĘZYKOWA DO BYSTRZYCY KŁODZKIEJ
środa, 18 kwietnia 2018
altW dniach 11-15 kwietnia 2018 r. uczniowie z klas V-VII i III Gim. Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Nielubi po raz drugi uczestniczyli w Programie EuroWeek -Szkoła Liderów. Tym razem trzydniowe warsztaty odbywały się w Bystrzycy Kłodzkiej. Były to zajęcia prowadzone w formie interaktywnych warsztatów, gier symulacyjnych i praktycznych ćwiczeń przez szkoleniowców Fundacji EuroWeek wg programu ustalonego przez organizatorów. W trakcie trwania szkolenia uczestnicy mieli szansę zapoznać się z zasadami projektów Wolontariatu Europejskiego, projektów dotyczących Ameryki Południowej, Środkowej, Afryki i Azji. Ponadto każdy uczestnik szkolenia miał możliwość prowadzenia konwersacji w języku angielskim oraz poznawał muzykę i tańce narodowe z krajów wolontariuszy goszczonych przez Fundację EuroWeek.
Więcej…
 
BEZPŁATNE BADANIE JELITA GRUBEGO
środa, 18 kwietnia 2018
W imieniu Miedziowego Centrum Zdrowia w Lubinie, Wójt Gminy Żukowice serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Żukowice do skorzystania z 2 bezpłatnych programów przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego. Program finansowany jest przez Ministerstwo Zdrowia w ramach ogólnokrajowej akcji profilaktycznej.

Więcej szczegółów na załączonych plakatach informacyjnych.
 
alt        alt
 
 
SPOTKANIE INFORMACYJNE „DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (MŚP)”
wtorek, 17 kwietnia 2018
altPunkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy zaprasza na bezpłatne spotkanie, którego tematem będą:

•    DOTACJE NA WPROWADZENIE NOWEJ USŁUGI/PRODUKTU (DZIAŁANIE 1.5 RPO WD)
•    KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE (Z PREMIĄ/SPŁATĄ CZĘŚCI KREDYTU-DZIAŁANIE 3.2.2 POIR)
Więcej…
 
XXXVIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE
wtorek, 17 kwietnia 2018
altNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.)  zwołuję na dzień 19 kwietnia 2018 r. godz. 15:30 XLI nadzwyczajną sesję Rady Gminy Żukowice, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Żukowice, z następującym porządkiem obrad:  
Więcej…
 
INFORMACJA O OPŁACIE ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ
wtorek, 17 kwietnia 2018
Szanowni Mieszkańcy Gminy Żukowice

altSejm RP uchwalił a Prezydent RP podpisał nowe Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz.1566 ze zm.), które obowiązuje od dnia 01.01.2018r. Ustawa ta zobowiązała Wójta do określenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Opłacie podlegają osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500m2 robót i obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mają wpływ na zmniejszenie retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji deszczowej otwartej lub zamkniętej.
Więcej…
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
piątek, 13 kwietnia 2018
altZaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej kwoty 30.000 EURO na: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn.: „Przebudowa przepustu drogowego pod drogą gminną 100042 D (dz. nr 134 obręb Bukwica) w m. Bukwica, gm. Żukowice”
Więcej…
 
PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW
piątek, 13 kwietnia 2018
altAgencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. jako Lider Projektu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW”. Projekt ten przewiduje wsparcie przedsiębiorców z sektora MMŚP z wykorzystaniem BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/)

CEL PROJEKTU:

Projekt ma na celu wsparcie przedsiębiorców z sektora MMŚP z terenu Dolnego Śląska oraz ich pracowników w formie doradztwa w zakresie określenia ich potrzeb rozwojowych i korzystania z Bazy Usług Rozwojowych oraz dofinansowania MMŚP wybranych usług rozwojowych pozwalających w szczególności na nabycie lub potwierdzenie kwalifikacji osób pracujących, usprawnienie procesów lub obszarów działania przedsiębiorstwa bądź częściową lub całkowitą zmianę profilu działalności.
Więcej…
 
GMINA ŻUKOWICE POZYSKAŁA ŚRODKI NA PRZEBUDOWĘ DROGI W M. KAMIONA
czwartek, 12 kwietnia 2018
altWójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn informuje, iż Gmina Żukowice pozyskała środki finansowe z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na przebudowę drogi gminnej na zadanie pn.: „Odbudowa drogi w miejscowości Kamiona dz. nr 147, 120/9 w km 00+000-00+549, gmina Żukowice [Intensywne opady deszczu czerwiec 2016 r.]” w kwocie ponad 643.000,00 zł. Przedmiotem zadania jest przebudowa drogi w m. Kamiona o łącznej długości ok. 550 mb na szerokości od 4,5 do 5m. Zakres remontu drogi obejmuje przebudowę w nowej nawierzchni asfaltowej wraz krawężnikami, poboczem oraz modernizacją kanalizacji deszczowej. Droga ma być odwadniana powierzchniowo poprzez spadki podłużne i poprzeczne sprowadzające wody opadowe do istniejącej kanalizacji deszczowej. Ponadto zaplanowano remont skrzyżowania z drogą powiatową oraz wykonanie chodników.
Więcej…
 
KGHM URUCHAMIA INFOLINIĘ
środa, 11 kwietnia 2018
altW związku z informacją otrzymaną z Departamentu Komunikacji i CSR KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie, na prośbę KGHM - Wójt Gminy Żukowice przekazuje do wiadomości mieszkańców informację, że przez KGHM Polska Miedź S.A. uruchomiona została infolinia dla mieszkańców przed konsultacjami społecznymi w dniu 22 kwietnia 2018 r. Infolinia dla mieszkańców Słone i Kamiona uruchomiona została w sprawie propozycji współpracy KGHM.

W dniach od 11 kwietnia 2018 r. do 22 kwietnia 2018 r. w godzinach od 12:00 – 18:00  pod numerami telefonów 76 747 89 78, 76 747 89 76 pracownicy KGHM czekają na telefony w sprawie propozycji współpracy.
 
POWOŁANIE KOMISJI DS. KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
środa, 11 kwietnia 2018
altWójt Gminy Żukowice informuje, że Zarządzeniem Nr 16/2018 z dnia 09 kwietnia 2018 r. dla przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw: Kamiona i Słone w dniu 22 kwietnia 2018 r. powołane zostały komisje:
 
Więcej…
 
SPOTKANIE Z DIETETYKIEM W RAMACH „FIT MANIA PROJEKT"
środa, 11 kwietnia 2018
alt9 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie w ramach Fit Mania Projekt organizowanego przez Klub Aktywnych Kobiet w Nielubi przy współpracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Nielubi.

Na spotkanie zaproszona została pani dietetyk, która zapoznała uczestniczki z zasadami zdrowego odżywiania, z piramidą żywienia oraz o błędach popełnianych przy stosowaniu diet. Dla uczestników oprócz wykładu i prezentacji przygotowywane były świeżo wyciskane soki owocowe i warzywne.
Więcej…
 
W CZERNEJ POWSTANIE ODRZAŃSKA STREFA AKTYWNOŚCI !
wtorek, 10 kwietnia 2018
altGmina Żukowice pozyskała kolejne środki finansowe tym razem na realizację projektu pn. „Budowa Odrzańskiej Strefy Aktywności w m. Czerna, gmina Żukowice”.

W wyniku ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Odrzański 2018”, w miejscowości Czerna powstanie ogólnodostępne miejsce rekreacyjno-sportowe w skład którego będą wchodzić: plac zabaw, siłownia zewnętrzna oraz edukacyjne gry terenowe.

Ogłoszony przez Urząd Marszałkowski konkurs związany był z trwającym Dolnośląskim Rokiem Odry. Dolnośląskie gminy mogły uzyskać dofinansowanie na wnioski dotyczące budowy małej infrastruktury związanej bezpośrednio lub pośrednio z rzeką Odrą, innymi rzekami lub zbiornikami wodnymi w naszym regionie. W konkursie brało udział 69 gmin – 22 z nich otrzymało wsparcie finansowe. Wniosek przygotowany przez Gminę otrzymał dofinansowanie w kwocie 49.000,00 zł, zajmując siódme miejsce na liście rankingowej projektów w województwie dolnośląskim.
Więcej…
 
KAMPANIA ADOPCYJNA „PRZYGARNIJ PSA”
poniedziałek, 09 kwietnia 2018
altWójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn informuje, że w związku z przyjęciem przez Radę Gminy Żukowice Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Żukowice w 2018 roku ruszyła kampania adopcyjna pn. „Przygarnij Psa”. Celem tego działania jest idea mająca na celu jak najszybsze znalezienie domu dla zwierzęcia, po jego umieszczeniu w schronisku. Program został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Głogowie, organizacje społeczne, których statutowym celem jest ochrona zwierząt oraz koła łowieckie, działające na terenie gminy Żukowice.
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 172
Top! Do góry