• odra.jpg
  • rzepak.jpg
  • czerna2.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna1.jpg
Start
środa, 18 lipca 2018
UCZNIOWIE ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I KLAS GIMNAZJALNYCH W NIELUBI ZDOBYWAJĄ KOMPETENCJE NA MIARĘ XXI WIEKU W RAMACH PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW Z UE
środa, 07 marca 2018
altOd października 2017 r. oferta edukacyjna w Szkole Podstawowej w Nielubi została wzbogacona o liczne  zajęcia dydaktyczno – wyrównawczych, koła zainteresowań, liczne zakupy sprzętu oraz zajęcia specjalistyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a to wszystko za sprawą realizowanego projektu unijnego pn.: „Kompetencje na miarę XXI wieku – gmina Żukowice stawia na edukację”.

Projekt pn. „Kompetencje na miarę XXI wieku – gmina Żukowice stawia na edukację” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, oś priorytetowa 10 Edukacja,  działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Wartość całego projektu, to kwota ok. 450.000,00 zł, z czego dotacja stanowi kwotę ok. 425.000,00 zł.
Więcej…
 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
wtorek, 06 marca 2018
altIMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu wydało w dniu 06.03.2018 r. ostrzeżenie meteorologiczne :

Zjawisko/Stopień zagrożenia
: Oblodzenie/1
Ważność:od godz. 00:00 dnia 07.03.2018 do godz. 08:00 dnia 07.03.2018
Przebieg: Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -3°C do 0°C, przy gruncie lokalnie do -4°C.
Więcej…
 
OGŁOSZENIE O III PRZETARGU
wtorek, 06 marca 2018
altGmina Żukowice z siedzibą w Żukowicach 148, 67-231 Żukowice ogłasza III pisemny przetarg publiczny na realizację zadania pn. Sprzedaż drzew ”na pniu” rosnących na terenie dziełek, stanowiących własność Gminy Żukowice".
Więcej…
 
RUSZA REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BRZEGU GŁOGOWSKIM
poniedziałek, 05 marca 2018
altWójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn podpisał umowę na realizację zadania polegającego na kapitalnym remoncie świetlicy wiejskiej w Brzegu Głogowskim. Na to zadanie Gmina Żukowice pozyskała środki unijne w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020. W ubiegłym tygodniu został przekazany plac budowy.

Zakres prac zaplanowany do realizacji obejmuje między innymi wymianę instalacji sanitarnych, instalacji wody ciepłej i zimnej, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji gazu, instalacji wentylacji i klimatyzacji, wykonanie instalacji elektrycznej oraz termomodernizację budynku. Ponadto w ramach inwestycji zostanie zamontowane okotarowanie oraz zostanie wykonana dostawa i montaż urządzeń oraz mebli gastronomicznych do kuchni.
Więcej…
 
SPOTKANIE INFORMACYJNE „DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (MŚP)”
piątek, 02 marca 2018
altPunkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy zaprasza na bezpłatne spotkanie, którego tematem będą:

- pożyczki inwestycyjne, rozwojowe, hipoteczne,
- dotacje na szkolenia dla przedsiębiorców i ich pracowników,
- bony na innowacje,
- granty na doradztwo;

Do udziału zapraszamy: przedsiębiorców, wszystkie osoby zainteresowane tematyką spotkania.
Więcej…
 
WŁĄCZ SIĘ W AKCJĘ I DOŁÓŻ SWOJĄ CEGIEŁKĘ NA SZTANDAR SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRZEGU GŁOGOWSKIM
środa, 28 lutego 2018
altSzkoła Podstawowa w Brzegu Głogowskim na podstawie Uchwały Nr XXXII/255/2017 Rady Gminy Żukowice z dnia 10 sierpnia 2017 r. przyjęła imię św. Floriana dołączając do grona instytucji, które w swoją działalność mają wpisaną pracę nad rozwojem, gotowość niesienia pomocy innym, pełnienia służby społecznej. Nadanie imienia jest pięknym uwieńczeniem chlubnej historii szkoły, która rozpoczęła działalność od pierwszych dni powojennej Polski i przez dziesiątki lat była miejscem rozwoju kolejnych pokoleń.

Rada Rodziców podjęła inicjatywę uhonorowania tego historycznego wydarzenia poprzez przekazanie szkole sztandaru. Powołany w tym celu Komitet społeczny zarejestrował zbiórkę publiczną na rzecz ufundowania sztandaru Szkole Podstawowej im. św. Floriana w Brzegu Głogowskim (Portal Zbiórek Publicznych MSWiA Nr zbiórki: 2018/351/KS).
Więcej…
 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
środa, 28 lutego 2018
altZjawisko/Stopień zagrożenia: Silny mróz/1
Obszar: województwo dolnośląskie - subregion nizinny
Ważność: od godz. 11:56 dnia 28.02.2018 do godz. 09:00 dnia 02.03.2018
Przebieg: Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -16°C do -13°C. Temperatura maksymalna w dzień od -7°C do -5°C. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 20 km/h.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
 
PZDR W GŁOGOWIE ZAPRASZA NA SZKOLENIA
środa, 28 lutego 2018
altPowiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Głogowie przedstawia harmonogram szkoleń  zaplanowanych w marcu 2018.

Harmonogram szkoleń
 
INFORMACJA GOPS
środa, 28 lutego 2018
altGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach, odwołując się do troski o bliźniego w najbliższym otoczeniu, w związku ze znacznymi spadkami temperatur, prosimy wszystkich o zwracanie szczególnej uwagi na osoby samotne, bezdomne i bezradne z powodu wieku czy niepełnosprawności, które są narażone na bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia ze względu na wychłodzenie, głód, czy brak ciepłej odzieży.
Więcej…
 
LEKCJA HISTORII W MUZEUM
wtorek, 27 lutego 2018
altDnia 23.02.2018 r. uczniowie klasy czwartej byli na wycieczce w Muzeum Historyczno-Archeologicznym mieszczącym się w Zamku Książąt Głogowskich w Głogowie.

Celem lekcji było rozbudzenie zainteresowania uczniów przeszłością oraz przybliżenie muzeum jako instytucji chroniącej i przybliżającej przeszłość. W trakcie lekcji muzealnej dowiedzieli się czym zajmuje się muzeum oraz zapoznali się ze specyfiką pracy muzealnej. Następnie na podstawie oglądanej wystawy dowiedzieli się o jednym z najważniejszych wydarzeń w historii naszego regionu-obronie Głogowa za czasów Bolesława III Krzywoustego.
Więcej…
 
WARSZTATY Z WIKLINY PAPIEROWEJ W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W NIELUBI
wtorek, 27 lutego 2018
alt15 i 22 lutego odbywały się warsztaty z wikliny papierowej. Na zajęciach pod okiem pani instruktor grono pań z Nielubi poznawało tę ciekawą technikę rękodzieła. Na pierwszych zajęciach panie poznały podstawy – od skręcania rurek szybko przeszły do samodzielnego wykonania serc które, następnie były ozdabiane metodą quillingową. Drugie spotkanie zaowocowało powstaniem koszyczków, do których podstawy panie wykonały samodzielnie w domu. Warsztaty były okazją do nauki czegoś nowego oraz do spotkania się przy kawie i herbacie.
Więcej…
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
piątek, 23 lutego 2018
Wójt Gminy Żukowice Zaprasza do udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Żukowice

Nieruchomość I - działki nr 22/23 i 22/24 w obrębie Nielubia

Przetarg odbędzie się w dniu 26 marca 2018r. o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Żukowice.
szczegóły ogłoszenia
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
środa, 21 lutego 2018
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
Wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w zasięgu obrębów Brzeg Głogowski, Czerna, Domaniowice, Dobrzejowice, Kromolin i Kłoda w gminie Żukowice – część I.


Więcej…
 
ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE Z OKAZJI DNIA KOBIET - OSTATNI MOMENT NA ZAPISY!!!
środa, 21 lutego 2018
alt
Serdecznie zapraszamy wszystkie Panie
z Gminy Żukowice na spotkanie

z okazji Dnia Kobiet, 

które odbędzie się w sobotę -

10 marca 2018 r. w świetlicy  wiejskiej w Nielubi

o godz. 20:00.
                                     
 
                                     Serdecznie zapraszamy !!!  

     
   Ilość miejsc ograniczona
 
KONSULTACJE GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI I ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT
poniedziałek, 19 lutego 2018
altWójt Gminy Żukowice zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na terenie gminy, oraz podmioty, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności organizacji pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1840 ze zm.) do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Uchwały Rady Gminy Żukowice w sprawie: przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żukowice w 2018 r."
Więcej…
 
SKS W NASZYCH SZKOŁACH - REALIZACJA PROGRAMU SZKOLNY KLUB SPORTOWY
poniedziałek, 19 lutego 2018
altGmina Żukowice podpisała porozumienie z Dolnośląską Federacją Sportu we Wrocławiu na realizację zadania Szkolny Klub Sportowy.
Celem programu jest promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej oraz poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia i jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości.
Realizacja zajęć odbywać się będzie w 2 edycjach – wiosenna  od 29.01.2018 do 22.06.2018 oraz jesienna od 03.09.2018 do 30.11.2018. Zajęcia realizowane będą w wymiarze 2 x 60 minut w tygodniu w minimum 15-osobowych grupach ćwiczebnych. 

Z Gminy Żukowice do Projektu zakwalifikowały się 4 grupy, po dwie z każdej z Naszych szkół.
Więcej…
 
BAL KARNAWAŁOWY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KEN W NIELUBI
środa, 14 lutego 2018
altKarnawał to czas wspaniałej, radosnej zabawy i tańca. Z tej też okazji we wtorek, 13 lutego 2018 r. w Szkole Podstawowej w Nielubi odbyła się zabawa ostatkowo-karnawałowa dla uczniów klas 0-III. Na ten dzień sala wiejska w Nielubi zamieniła się w prawdziwą salę balową dla księżniczek, królewiczów oraz innych, niezwykle barwnych postaci. Uczniowie klas młodszych, w pięknych, kolorowych strojach bawili się przy muzyce niezastąpionego DJ-a (w tej roli bezkonkurencyjny Pan Krzysztof, nauczyciel muzyki).
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
środa, 14 lutego 2018
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻUKOWICE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w zasięgu obrębów Brzeg Głogowski, Czerna, Domaniowice, Dobrzejowice, Kromolin i Kłoda w gminie Żukowice – część I.

treść obwieszczenia
 
USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY ŻUKOWICE
wtorek, 13 lutego 2018
altGmina Żukowice, podobnie jak w latach poprzednich, zwróciła się z wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację  zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żukowice  w 2018 r.” W ramach zasad konkursu WFOŚiGW pokrywa 85% kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, natomiast pozostałe 15% kosztów dla osób fizycznych zostanie sfinansowane z budżetu Gminy Żukowice.

Dofinansowanie będzie dotyczyć pokrycia kosztów demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia zdemontowanych wyrobów azbestowych.
Więcej…
 
NIELUBIA NA MAPIE AKTYWNYCH SZKÓŁ MULTISPORT
wtorek, 13 lutego 2018
altCzy wiecie, że aktywne dzieci radzą sobie lepiej? Co zrobić, aby zaszczepić w nich miłość do aktywności fizycznej? Szkoła podstawowa z gminy Żukowice dowiodła, że rozwój najmłodszych mieszkańców gminy jest dla nich ważny, dlatego podjęła wyzwanie Aktywnych Szkół MultiSport (ASM).

Wyniki wielu badań dowodzą, że dzieci aktywne lepiej rozwijają się fizycznie, są silniejsze psychicznie, mniej podatne na depresję, a także mają większą łatwość przyswajania wiedzy, m.in. dzięki większej aktywności jądra podstawnego mózgu — obszaru odpowiedzialnego za działanie i nabywanie nowych umiejętności.
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 168
Top! Do góry