• czerna1.jpg
  • odra.jpg
  • czerna2.jpg
  • rzepak.jpg
  • chaber.jpg
Start
poniedziałek, 29 maja 2017
ZAPISY DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I KLASY I NA ROK SZKOLNY 2017/2018
środa, 01 lutego 2017
altDyrektor Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim i Szkoły Podstawowej im. KEN W Nielubi ogłaszają zapisy do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018.                            
 

Obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego dotyczy dzieci, które 2017 roku kończą 6 lat, obowiązek szkolny dotyczy dzieci, które w 2017 roku ukończą 7 roku życia (prawo dziecka do rozpoczęcia edukacji szkolnej – na wniosek rodziców – mają także dzieci od 6 roku życia, pod warunkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego lub uzyskania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej, w przypadku nieskorzystania przez dziecko z przygotowania przedszkolnego).
Więcej…
 
REKRUTACJA - PUNKT PRZEDSZKOLNY W NIELUBI I KROMOLINIE
środa, 01 lutego 2017
alt
W ramach projektu "Rozwój i Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Żukowice" rozpoczęła się rekrutacja do Punktu Przedszkolnego w Nielubi i Punktu Przedszkolenego w Kromolinie. Pierwszy termin rekrutacji jest ustalony od 01.02.2017r. do 14.02.2017r.
 
 
Regulamin rekrutacyjny
Formularz rekrutacyjny
Więcej…
 
INFORMACJA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW WE WROCŁAWIU
wtorek, 31 stycznia 2017
altDolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu informuje, że obowiązująca od dnia 1 stycznia 2017 r. zmiana ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz.U. z 2016 r. poz. 2249) przewidująca w szczególności zwolnienie z wymogu uzyskiwania zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, nie znosi wymogu uzyskiwania w tym przypadku pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA
wtorek, 31 stycznia 2017
altMinister Środowiska obwieszczeniem z dnia 23 stycznia 2017 r. zawiadamia o zakończeniu postępowania w sprawie zmiany koncesji nr 25/2013/p udzielonej przez Ministra Środowiska w dniu 7 listopada 2013 r. na rzecz KGHM Polska Miedź S.A. na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża rud miedzi na obszarze „Głogów” położonym na terenie miasta Głogów oraz gmin: Głogów, Jerzmanowa i Żukowice powiat głogowski, woj. dolnośląskie.
Więcej…
 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
poniedziałek, 30 stycznia 2017
altIMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu wydało w dniu 03.01.2017 r. ostrzeżenie meteorologiczne : 

Zjawisko/Stopień zagrożenia:  Opady marznące/2
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 18:00 dnia 30.01.2017 do godz. 16:00 dnia 31.01.2017
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90 %.
Więcej…
 
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KROMOLINIE ZAPRASZA NA FERIE Z BIBLIOTEKĄ
piątek, 27 stycznia 2017
alt
 
RUSZA PROGRAM "SZKOLNY KLUB SPORTOWY"
piątek, 27 stycznia 2017
altW pierwszym kwartale br. w szkołach podstawowych na terenie gminy Żukowice rozpoczną działalność Szkolne Kluby Sportowe. Utworzenie tzw. SKS-ów będzie możliwe dzięki zakwalifikowaniu się gminy do programu „Szkolny Klub Sportowy”, który finansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Koordynatorem programu jest Dolnośląska Federacja Sportu z siedzibą we Wrocławiu.

Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu przez 35 tygodni w dwóch edycjach: wiosennej i jesiennej,
Więcej…
 
„ŚRODA Z FUNDUSZAMI - SZKOLENIA"
czwartek, 26 stycznia 2017
altPunkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy zaprasza na spotkanie „Środa z funduszami –szkolenia”. Spotkanie odbędzie się 8 lutego 2017 r. w Legnicy.

Celem spotkania jest przedstawienie możliwości skorzystania ze szkoleń dofinansowanych z funduszy UE. Przedstawione zostaną przykłady projektów wyłonionych do dofinansowania  w ramach Regionalnego Programu
Więcej…
 
KONSULTACJE GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI I ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT
czwartek, 26 stycznia 2017
altWójt Gminy Żukowice zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na terenie gminy, oraz podmioty, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności organizacji pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1817) do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Żukowice w sprawie: przyjęcia „ Programu opieki nad zwięrzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żukowice w 2017 r.”. Konsultacje odbywać się będą w dniach od 26 stycznia do 15 lutego 2017 r.
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
wtorek, 24 stycznia 2017
altObwieszczeniem z dnia 23 stycznia 2017 r. znak: ROŚIII.6220.1-1.2017 Wójt Gminy Żukowice zawiadamia na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), że w dniu 09 stycznia 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek z dnia 05.01.2017 r. WF ENERGY II Sp. z o.o., Al.
Więcej…
 
ZAWIADOMIENIE - XXVII ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE
wtorek, 24 stycznia 2017
alt
Zawiadamiam, że w dniu 30 stycznia 2017 o godz. 8:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Żukowice odbędzie się XXVII zwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice z następującym porządkiem obrad :
Więcej…
 
„BĘDZIE PUNKT PRZEDSZKOLNY W NIELUBI Z UNIJNYCH PIENIĘDZY”
poniedziałek, 23 stycznia 2017
altNa przełomie lutego i marca na terenie Gminy Żukowice w m. Nielubia (budynek Gminnej Biblioteki Publicznej) powstanie nowy Punkt Przedszkolny, który będzie prowadzony przez Fundację „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” z Nowego Miasteczka. Punkt powstanie dzięki pozyskaniu ponad 416.000,00 zł z Unii Europejskiej przez Fundację i Gminę Żukowice jako partnera projektu na otworzenie tej formy wychowania dzieci.  Łączna wartość projektu to kwota ponad 500.000,00 zł. Gmina wniesie swój wkład poprzez zapewnienie lokalu na działanie przedszkola jak i jego utrzymanie przez cały czas działania projektu oraz w miesiącach letnich dokona remontu pomieszczeń.

Rodzice ponosić będą opłatę stałą w wysokości 210 zł /miesiąc. W ramach projektu  zapewniona zostanie 8 godzinna opieka dla  25  dzieci z terenu Gminy Żukowice w wieku 3-5 lat wraz z wyżywieniem.
Więcej…
 
WARSZTATY Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W NIELUBI
poniedziałek, 23 stycznia 2017
altW miniony weekend obchodziliśmy Dzień Babci i Dzień Dziadka, była to doskonała okazja, aby docenić naszych kochanych seniorów. Z tej okazji Gminna Biblioteka Publiczna w Nielubi zorganizowała warsztaty plastyczne. Podczas spotkania w dniu 17 stycznia dzieci z grupy „0” ze Szkoły Podstawowej im. KEN w Nielubi wykonały piękne laurki dla swoich dziadków. Natomiast w czwartek 19 stycznia najmłodsi czytelnicy biblioteki podczas warsztatów samodzielnie wykonali oryginalne, drewniane serca metodą decoupage. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i sprawiły dzieciom przyjemność.
Więcej…
 
PIERWSZY ETAP POWIATOWEGIO KONKURSU RECYTATORSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BRZEGU GŁOGOWSKIM
poniedziałek, 23 stycznia 2017
altW dniu 19 stycznia 2017 roku w Szkole Podstawowej w Brzegu Głogowskim odbył się pierwszy etap Powiatowego Konkursu Recytatorskiego klas I – III. 
Konkurs ma za zadanie upowszechniać piękno języka ojczystego, zainteresowanie literaturą dziecięcą, doskonalenie umiejętności językowych, rozwijanie pamięci, a także uczyć wystąpień przed publicznością.

Komisja konkursowa dokonywała oceny recytatorów według następujących kryteriów: dobór tekstu do predyspozycji ucznia, interpretacja utworu, intonacja, dykcja i wyrazistość.
Więcej…
 
NOWE ZASADY WYCINKI DRZEW
piątek, 20 stycznia 2017
altW związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r. poz. 2249), która wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.2134) od 1 stycznia 2017 r. zmieniły się zasady dot. usunięcie drzew.
Więcej…
 
RUSZA II EDYCJA AGRO AKADEMII! ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ!
piątek, 20 stycznia 2017
altBank BGŻ BNP Paribas, po sukcesie pierwszej edycji, już po raz kolejny organizuje unikalny na rynku cykl konferencji pod nazwą AGRO AKADEMIA

Zaproszenie kierowane jest do rolników-przedsiębiorców zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy i wykorzystaniem jej w prowadzeniu własnego biznesu.
Więcej…
 
I ETAP POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO DLA KLAS I-III W SP W NIELUBI
czwartek, 19 stycznia 2017
altDnia 18 stycznia 2017 r. w Szkole Podstawowej im. KEN w Nielubi odbył się I etap Powiatowego Konkursu Recytatorskiego dla klas I-III, w którym wzięło udział 12 uczestników, laureatów wyłonionych w etapach klasowych. Uczniowie zaprezentowali po dwa utwory z zakresu literatury dziecięcej. Celem konkursu było: popularyzacja literatury dziecięcej, rozwijanie dziecięcych talentów i zdolności, rozwijanie ekspresji i wrażliwości estetycznej, doskonalenie wyrazistej mowy i kompetencji językowych, rozwijanie pamięci, wyrabianie odwagi i śmiałości.
Więcej…
 
GALA MIEDZIANEJ SZKOŁY MATEMATYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KEN W NIELUBI
wtorek, 17 stycznia 2017
altDnia 14 stycznia 2017 r. w Szkole Podstawowej im. KEN w Nielubi odbyła się uroczysta Gala Miedzianej Szkoły Matematycznej, której organizatorem była Fundacja KGHM Polska Miedź oraz Instytut Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego, a także studenci z kół naukowych Politechniki Wrocławskiej.

Tego dnia nasza szkoła zamieniła się w centrum nauki matematycznej. Na organizowany konkurs matematyczny wraz z opiekunami przyjechali uczniowie z osiemnastu szkół z trzech powiatów: lubińskiego, polkowickiego i głogowskiego, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w prowadzonej w trakcie trwania projektu Lidze Zadaniowej.

Po oficjalnym powitaniu uczestników konkursu przez koordynatora projektu z ramienia Fundacji Panią Justynę Golonkę, Wójta Gminy Żukowice Pana Krzysztofa Wołoszyna oraz dyrektora szkoły Panią Ewę Chlebicką, przedstawiono regulamin działań, a zaraz potem rozpoczęły się zmagania konkursowe. Uczestnicy zostali zaproszeni na ,,Jarmark Matematyczny”.
Więcej…
 
ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INFORMACYJNO-ORGANIZACYJNE DOT. PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W NIELUBI
wtorek, 17 stycznia 2017
altFundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich oraz Wójt Gminy Żukowice, serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjno-organizacyjne w związku z otwarciem  nowego Punktu Przedzkonego w Nielubi, w ramach projektu „Rozwój i upowszechnianie eduacji przedszkolnej w Gminie Żukowice". 

Spotkanie odbędzie się

19 stycznia 2017r. o godz. 15:30

w Świetlicy  Wiejskiej w Nielubi.

                                                                    
                                                Serdecznie zapraszamy.
 
WIECZÓR KOLĘD W BRZEGU GŁOGOWSKIM
wtorek, 17 stycznia 2017
altW dniu 14 stycznia 2017 r. w sali wiejskiej w Brzegu Głogowskim przy współpracy Szkoły Podstawowej i sołectwa zorganizowano „Wieczór kolęd”. 

W tym niecodziennym spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Żukowice Pan Krzysztof Wołoszyn, Ksiądz Kanonik Edward Białas, Dyrektor Szkoły Podstawowej Pani Katarzyna Kraus, Sołtys Brzegu Gł. Pan Julian Kobiałko, uczniowie z nauczycielami oraz mieszkańcy pobliskich miejscowości.
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 143
Top! Do góry