• chaber.jpg
  • odra.jpg
  • czerna1.jpg
  • czerna2.jpg
  • rzepak.jpg
Start
niedziela, 18 marca 2018
OGŁOSZENIE - PRZERWA W DOSTAWIE WODY
piątek, 03 listopada 2017
alt
Urząd Gminy Żukowice informuje, iż w dniu 04-05-06.11.2017r.
(sobota, niedziela, poniedziałek)
w godzinach od 7:00 do 13.00
nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości DOMANIOWICE

w związku z pracami na sieci wodociągowej.
Więcej…
 
PLAC ZABAW W KROMOLINIE DOPOSAŻONY
czwartek, 02 listopada 2017
altPlac zabaw w Kromolinie został doposażony w nowe urządzenia do zabaw dla dzieci. Dzięki współpracy Gminy Żukowice z Fundacją "Porozumienie Wzgórz Dalkowskich" zakupiono nowe urządzenia na plac zabaw tj. urządzenie wielofunkcyjne, huśtawkę wagową, karuzelę oraz  bujaki i piaskownicę. Wartość nowych urządzeń to kwota około 30.000,00 zł.  Dziś plac zabaw w szczególności cieszy naszych najmłodszych mieszkańców gminy.

Warto przypomnieć, iż pod koniec czerwca br. teren pod plac zabaw został wykorytowany, ułożona została warstwa geowłókniny i  nawieziony został  piasek na teren całego placu. Dodatkowo teren został w całości ogrodzony. Wówczas na jego terenie znajdowały się dwa nowoczesne urządzenia zabawowe.
Łączna wartość wykonania placu zabaw to kwota około 65.000,00 zł
Więcej…
 
OGŁOSZENIE - PRZERWA W DOSTAWIE WODY
czwartek, 02 listopada 2017
altUrząd Gminy Żukowice informuje, iż w dniu 03.11.2017r. (piątek)
w godzinach od 7:30 do 16.00
nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości SZCZEPÓW

w związku z pracami na sieci wodociągowej.
Więcej…
 
INFORMACJA GOPS
czwartek, 02 listopada 2017
altDyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi w związku z oddelegowaniem pracowników na kurs: „Ochrona danych osobowych” informuje,  iż w dniu 3 listopada 2017r. pracownicy będą dostępni w godzinach: 7.30 - 8.45, a potem w ośrodku będzie pełniony dyżur pod  nr Tel. 76/ 831-42-84 i 76/833-47-52
 
SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW RZEMIEŚLNIKÓW
czwartek, 02 listopada 2017
altPunkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy zaprasza na bezpłatne spotkanie, którego tematem będą:

- dotacje dla przedsiębiorców rzemieślników
- dofinansowane szkolenia dla przedsiębiorców i ich pracowników
- pożyczki dla przedsiębiorców na preferencyjnych warunkach
Więcej…
 
OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO MIESIĄCA BIBLIOTEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ŚW. FLORIANA W BRZEGU GŁOGOWSKIM
czwartek, 02 listopada 2017
altW październiku cała społeczność uczniowska aktywnie włączyła się do międzynarodowej akcji „Miesiąc Bibliotek Szkolnych”, której celem była promocja oferty księgozbioru bibliotecznego, szczególnie nowości wydawniczych zakupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, a także popularyzacja czytelnictwa.
Więcej…
 
DODATKOWE ŚRODKI NA POTRZEBY OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
wtorek, 31 października 2017
altPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie zaprasza osoby z niepełnosprawnościami z terenu Powiatu Głogowskiego do składania wniosków w zakresie:

    przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych tj. aparaty słuchowe, wózki inwalidzkie, protezy kończyn, pionizatory, chodziki czterokołowe, obuwie ortopedyczne, pieluchomajtki, cewniki, ortezy, materace oraz poduszki przeciwodleżynowe itp. częściowo refundowane w ramach NFZ; dochód: 2.743,45 zł osoba samotnie gospodarująca; 2.110,35 zł wspólne gospodarstwo domowe,
Więcej…
 
PUCHAR POLSKI W KOLARSTWIE PRZEŁAJOWYM
wtorek, 31 października 2017
alt
W IMIENIU WSZYSTKICH ORGANIZATORÓW

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

NA

KOLARSKI WYŚCIG PRZEŁAJOWY ,

KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ 4 LISTOPADA (SOBOTA)

OD GODZ. 10:00 W NIELUBI

 
Więcej…
 
PASOWANIE UCZNIÓW KLASY I NA CZYTELNIKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ŚW. FLORIANA W BRZEGU GŁOGOWSKIM
wtorek, 31 października 2017
altW dniu 27 października 2017 r. pierwszoklasiści Szkoły Podstawowej im. św. Floriana w Brzegu Głogowskim  zostali pasowani na czytelników biblioteki szkolnej. Do bibliotecznej krainy książek  drogę wskazywały pięknie przebrane postacie z bajek: Baba Jaga, Kopciuszek, Kot w butach, Czerwony Kapturek. Kandydaci na czytelników rozwiązywali zagadki zadawane im  przez bajkowe postacie, na które udzielili prawidłowych odpowiedzi. W bibliotece zostali powitani przez bibliotekarkę i uczennice klasy VII, Maję Włodarską, Celinę Buciagę i Natalię Milicz. 
Więcej…
 
INFORMACJA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NIELUBI
wtorek, 31 października 2017
alt
 
SZKOLNE GABINETY LEKARSKIE W GMINIE ŻUKOWICE ZOSTANĄ DOPOSAŻONE
wtorek, 31 października 2017
altGmina Żukowice otrzymała dotacje na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej.

W dniu 25 września 2017 roku została uchwalona ustawa o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2017 r poz. 1774). Weszła w życie dnia 26 września br.
Więcej…
 
WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W GŁOGOWIE PROWADZI NABÓR DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ
poniedziałek, 30 października 2017
altWojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie prowadzi nabór do służby przygotowawczej. Służba ta może być pełniona przez ochotników nie pełniących dotychczas żadnej z form służby wojskowej i posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej (osoby przeniesione do rezerwy bez odbycia służby wojskowej). Służba ta może być pełniona również przez inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego (np. kobiety).
Więcej…
 
STYPENDIA NAUKOWE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE ZA ROK 2016/2017 – PRZYZNANE
poniedziałek, 30 października 2017
altDnia 26.10.2017 zostały przyznane stypendia naukowe Wójta Gminy Żukowice dla 39 najbardziej uzdolnionych uczniów z terenu naszej gminy, niezależnie od lokalizacji szkoły w której się uczą.
 
Uroczystość rozdania dyplomów i nagród odbyła się w świetlicy wiejskiej w Nielubi. Stypendia naukowe stanowiły wyróżnienie za trud i wysiłek włożony w osiągnięcie wysokich wyników w nauce oraz stanowiły motywację do odnoszenia dalszych sukcesów. Stypendia otrzymało 39 uczniów: łącznie 6 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Św. Floriana w Brzegu Głogowskim, 15 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. KEN w Nielubi oraz 6 uczniów z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nielubi, natomiast 12 stypendystów uczęszczało do szkół spoza terenu Gminy Żukowice.
 
W imieniu Wójta Gminy, Emilia Prokopczak - sekretarz Gminy wręczyła wyróżnionym uczniom nagrodę pieniężną, dyplom oraz upominek, natomiast do rąk rodziców trafił list gratulacyjny.
Więcej…
 
OGŁOSZENIE
niedziela, 29 października 2017
altUrząd Gminy Żukowice informuje,
iż w dniu 31.10.2017r. (wtorek)
w godzinach od 7:30 do 16:00 może nastąpić przerwa w dostawie wody
w miejscowości: 

KŁODA, SŁOĆWINA, ZAMECZNO, DOMANIOWICE,KURÓW WIELKI
w związku z pracami na sieci wodociągowej.
Więcej…
 
NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE
piątek, 27 października 2017
altNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)  zwołuję na dzień 30 października 2017 r. godz. 15:30 nadzwyczajną sesję Rady Gminy Żukowice, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Żukowice, z następującym porządkiem obrad:  
Więcej…
 
KOMUNIKAT WÓJTA GMINY ŻUKOWICE O PRZYDATNOŚCI WODY Z DNIA 27.10.2017r.
piątek, 27 października 2017
alt

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY ŻUKOWICE  O PRZYDATNOŚCI WODY Z DNIA 27.10.2017r.


Wójt Gminy Żukowice informuje, że w wyniku podjętych działań naprawczych jakość wody z ujęcia SUW Nielubia spełnia wymagania bakteriologiczne określone w załączniku nr 3 tabela A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989)
 
OBECNIE JAKOŚĆ WODY SPEŁNIA WYMAGANIA W/W ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA W SPRAWIE JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI.

WODA NADAJE SIĘ DO CELÓW KONSUMPCYJNYCH I NA POTRZEBY GOSPODARCZE.

W związku z powyższym Wójt Gminy Żukowice odwołuje komunikaty wydane w dniach 22 i 25 października 2017 r.

                                                                                                 WÓJT GMINY ŻUKOWICE

Niniejszy Komunikat Wójta Gminy Żukowice wydano na podstawie Komunikatu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głogowie z dnia 27 października 2017 r.
Więcej…
 
KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W GŁOGOWIE
piątek, 27 października 2017
altKOMUNIKAT

Państowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głogowie
z dnia 27 października 2017r.

o stwierdzeniu przydatnosci wody przeznaczonej do spożycia
                                przez ludzi dostarczanej przez wodociąg w Nielubi.

alt
 
 
HARMONOGRAM DOSTAW WODY ZDATNEJ DO SPOŻYCIA BECZKOWOZEM W DNIU 26-27.10.2017
środa, 25 października 2017
alt
HARMONOGRAM DOSTAW WODY ZDATNEJ DO SPOŻYCIA BECZKOWOZEM DLA MIESZKAŃCÓW

W DNIU 26-27.10.2017

Więcej…
 
UWAGA WAŻNY KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WODY
środa, 25 października 2017
altWAŻNA INFORMACJA DLA WSZYSTKICH GOSPODARSTW DOMOWYCH

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY ŻUKOWICE Z DNIA 25.10.2017 r.
 
Informuję iż woda w m. Nielubia, Bukwica, Słone, Kamiona, Dankowice, Zabłocie, Glinica, Kłoda, Słoćwina, Domaniowice, Zameczno, Kurów Wielki

nadal nie nadaje się czasowo do spożycia.

Nadal należy przestrzegać następujących wskazówek;
1.    Woda z kranu nie może być przeznaczona do spożycia
2.    Woda z kranu nie może być przeznaczona do przygotowania posiłków, mycia zębów, przemywania otwartych zranień
3.    Woda z kranu nie może być używana do brania prysznica, kąpieli i mycia
4.    Woda z kranu może być używana wyłącznie do spłukiwania toalety i celów gospodarczych
Więcej…
 
HARMONOGRAM DOSTAW WODY ZDATNEJ DO SPOŻYCIA BECZKOWOZEM W DNIU 25.10.2017
wtorek, 24 października 2017
alt
HARMONOGRAM DOSTAW WODY ZDATNEJ DO SPOŻYCIA BECZKOWOZEM DLA MIESZKAŃCÓW
W DNIU 25.10.2017


 
GODZINY DOSTAWY WODY W DNIU 25.10.2017R. OBOWIĄZUJĄ TAKIE SAME JAK W DNIU 24.10.2017R.
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 161
Top! Do góry