• odra.jpg
  • rzepak.jpg
  • czerna1.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna2.jpg
Start
środa, 26 lipca 2017
AGNIESZKA FRĄCZEK GOŚCIEM GBP W NIELUBI
środa, 12 kwietnia 2017
alt11 kwietnia 2017r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Nielubi odbyło się spotkanie autorskie z pisarką literatury dziecięcej Panią Agnieszką Frączek. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z klas II Szkoły Podstawowej im. KEN w Nielubi.

Agnieszka Frączek jest doktorem habilitowanym językoznawstwa, germanistką i leksykografem. Wykłada na Uniwersytecie Warszawskim. Pisarka w swoich  książkach dla dzieci popularyzuje wiedzę o języku, upowszechnia kulturę słowa oraz utrwala poprawną polszczyznę.
Więcej…
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
wtorek, 11 kwietnia 2017
altWójt Gminy Żukowice ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania o nazwie : „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Żukowice”.

Termin składania ofert: 26.04.2017 r. godzina 09:00;  miejsce: Urząd Gminy Żukowice; Żukowice 148 (sekretariat);  67-231 Żukowice.
Więcej…
 
W MAJU - REMONT DROGI W CZERNEJ
wtorek, 11 kwietnia 2017
altRozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na realizacje zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Czerna". Zadanie realizować będzie firma Firma Budowlana FOBIS Sp. z o.o. Wartość zadania to blisko 125.000 zł. Prace rozpoczną się w maju i powinny zakończyć się w czerwcu.

Ponadto Gmina Żukowice stara się o dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2017 w formie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie tej drogi.
Więcej…
 
INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW I DYSTRYBUTORÓW ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN ZAWIERAJĄCYCH SUBSTANCJĘ CZYNNĄ GLIFOSAT
wtorek, 11 kwietnia 2017
altWojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu Oddział w Głogowie informuje, że w związku ze zmianami dotyczącymi wprowadzania do obrotu i stosowania środków ochrony roślin zawierających substancję glifosat , wynikającymi z rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2016/1313 z dnia 1 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/20111 w odniesieniu do warunków zatwierdzania substancji czynnej glifosat  wprowadzono zmiany w obowiązujących zezwoleniach na wprowadzanie do obrotu/pozwoleniach na handel równoległy środków ochrony roślin zawierających w swoim składzie substancję czynną glifosat lub wydano decyzje uchylające dotychczas obowiązujące zezwolenia/pozwolenia na handel równoległy takich środków.
Więcej…
 
WARSZTATY WIELKANOCNE W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W NIELUBI
poniedziałek, 10 kwietnia 2017
altWielkimi krokami zbliżają się Święta Wielkanocne, dlatego w dniach 5 – 6 kwietnia w GBP w Nielubi, wzorem lat poprzednich, odbyły się warsztaty wielkanocne, w których udział wzięły dwie grupy przedszkolne z Nielubi.

W środę 5 kwietnia dzieci z klasy „0” ze Szkoły Podstawowej im. KEN w Nielubi, a następnego dnia – w czwartek 6 kwietnia dzieci z Punktu Przedszkolnego w Nielubi miały okazję wykonać w bibliotece wielkanocne zające.
Więcej…
 
GIMNAZJALISTKA ZAKWALIFIKOWAŁA SIĘ DO FINAŁU ,,III OLIMPIADY WIEDZY O KGHM I REGIONIE''
poniedziałek, 10 kwietnia 2017
altZ przyjemnością informujemy, iż Natalia Nowicka uczennica klasy III b Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nielubi zakwalifikowała się do Finału ,,III Olimpiady Wiedzy o KGHM i Regionie''.

Finał odbędzie się 12 maja 2017r. o godz. 11:00 w Sali Miedziowej w Sieroszowicach.
 
 
 
GIMNAZJALISTA W FINAŁOWEJ DZIESIĄTCE
poniedziałek, 10 kwietnia 2017
altSamuel Matysiak uczeń klasy III a Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nielubi pokonał z sukcesem kolejny etap konkursu „W pogoni za indeksem” z języka angielskiego i dostał się do finałowej dziesiątki uczniów z powiatu głogowskiego.

Ostatni etap wyłoni laureata zdobywcę indeksu. Gratulujemy dojścia do finału i życzymy powodzenia!
 
 
POWIATOWY KONKURS LITERACKI „KSIĄŻKA MOIM PRZYJACIELEM"
piątek, 07 kwietnia 2017
altNatalia Milicz, uczennica klasy szóstej Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim, znalazła się w gronie laureatów powiatowego konkursu literackiego pt. „Książka moim najlepszym przyjacielem”. Organizatorem tego konkursu już po raz szósty była Szkoła Podstawowa nr 12 w Głogowie.

Uczniowie mieli za zadanie napisać pracę pt. „To jest prawdziwa przyjaźń” na podstawie ulubionej książki. 31 marca 2017 roku nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród. Natalka zajęła III miejsce.
Więcej…
 
MYCIE I DEZYNFEKCJA POJEMNIKÓW NA ODPADY KOMUNALNE
piątek, 07 kwietnia 2017
altUrząd Gminy Żukowice informuje, że firma GPK-SITA Głogów sp. z o.o. odbierająca odpady komunalne z terenu Gminy Żukowice, przeprowadzi zgodnie z poniższym harmonogramem mycie i dezynfekcję pojemników na odpady.

W dzień mycia pojemników mieszkańcy winni wystawić swoje pojemniki przed posesję na cały dzień
(usługę bedę wykonywały dwa pojazdy, "pierwszy" pojazd opróznia tylko pojemniki, a "drugi" przeprowadza akcję mycia i dezynfekcji pojemników).

HARMONOGRAM MYCIA POJEMNIKÓW:
Więcej…
 
FINAŁ SZKOLNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO PT. „MISTRZ W POSŁUGIWANIU SIĘ SŁOWNIKIEM ORTOGRAFICZNYM – ZNAWCA ORTOGRAFII” DLA UCZNIÓW KLAS III – VI W SP W BRZEGU GŁOGOWSKIM
piątek, 07 kwietnia 2017
altMarzec dla uczniów klas III – VI w Szkole Podstawowej w Brzegu Głogowskim okazał się niezwykle pracowity. Dziewczęta i chłopcy przystąpili do szkolnego konkursu ortograficznego pt. „Mistrz w posługiwaniu się słownikiem ortograficznym – znawca ortografii” zorganizowanym przez szkolną bibliotekę. Celem przedsięwzięcia było rozbudzanie i doskonalenie umiejętności świadomego stosowania poznanych zasad ortograficznych oraz sprawnego posługiwania się słownikiem ortograficznym.  Raz w tygodniu uczniowie rozwiązywali zadania konkursowe, do których rzetelnie się przygotowywali. Była to doskonała okazja do utrwalenia zasad pisowni, sprawdzenia swoich umiejętności oraz mobilizacja do dalszego rozwoju.
Więcej…
 
BĘDZIE NOWA DROGA DO M. KAMIONA
czwartek, 06 kwietnia 2017
altWójt Gminy Żukowce informuje, że rozstrzygnięty został przetarg i podpisana została umowa na: „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kamiona”. Zadanie realizowało będzie Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego sp. z o.o. Wartość zadania to kwota blisko 190.000 zł. Realizacja zadania rozpocznie się w maju br. , a prace powinny zakończyć się w czerwcu.

Ponadto Gmina Żukowice stara się o dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2017 w formie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie częściowe tej drogi. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej prowadzącej do m. Kamiona (od GPZ do wjazdu do miejscowości Kamiona) na odcinku o długości ok. 426 m i szerokości od 4,2 m-6,5 m.
Więcej…
 
INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU
czwartek, 06 kwietnia 2017
altPowiatowy Lekarz Weterynarii w Głogowie informuje, że 5 kwietnia 2017r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (poz. 722). Rozporządzenie zacznie obowiązywać od dnia 6 kwietnia 2017r. i znosi ono obowiązek utrzymywania drobiu w pomieszczeniach zamkniętych utrzymując jednocześnie inne zakazy i nakazy obowiązujące wszystkich hodowców ptaków.
Więcej…
 
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE
czwartek, 06 kwietnia 2017
altWójt Gminy Żukowice ogłasza nabór na wolne stanowisko w Urzędzie Gminy Żukowice.  Stanowisko: ds. wymiaru podatków i opłat - 1 etat.
Więcej…
 
ZBIÓRKA ZUŻYTYCH OPON
czwartek, 06 kwietnia 2017
altSZANOWNI MIESZKAŃCY!!!
 
W DNIACH  09.05.2017-  10.05.2017
W GODZINACH  9:00-11:00

NA TERENIE PRZY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W NIELUBI
PROWADZONA BĘDZIE

BEZPŁATNA ZBIÓRKA ZUŻYTYCH OPON
Więcej…
 
NOWY PLAC ZABAW W KŁODZIE I DOBRZEJOWICACH
wtorek, 04 kwietnia 2017
altRozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na „Organizację placów zabaw na terenie Gminy Żukowice”. Przetarg dotyczy dostawy i montażu sprzętu na placach zabaw w Kłodzie i Dobrzejowicach. Zadanie realizować będzie firma APIS z Jarosławia. Łączna wartość zadań to kwota ponad 50.000 zł.

Zakres prac w m. Kłoda obejmuje pełne wyposażenie placu zabaw od zestawów dużych zabawowych poprzez, piaskownicę, huśtawki, bujaki, karuzele i urządzenia małej architektury, natomiast w Dobrzejowicach wykonamy duży zestaw zabawowy i urządzenia małej architektury. Wszystkie elementy wyposażenia były konsultowane z radnymi i sołtysami.
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
wtorek, 04 kwietnia 2017
altZaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej kwoty 30.000 EURO na: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żukowice".

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej osobiście lub  pocztą  na adres Gmina Żukowice, Żukowice 148, 67-231 Żukowice  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 kwietnia 2017 r. Dopuszcza
Więcej…
 
GMINA ŻUKOWICE PODCZAS PREZENTACJI TRADYCJI WIELKANOCNYCH ZIEMI GŁOGOWSKIEJ
wtorek, 04 kwietnia 2017
altGmina Żukowice tradycyjnie już wzięła udział w Prezentacjach Tradycji Wielkanocnych Ziemi Głogowskiej organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Głogowie, które odbyło się 31 marca przy budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Głogowie. Pomimo nowej lokalizacji impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Głogowa. Oprócz podziwiania tradycyjnych, wielkanocnych stoisk czy skosztowania świątecznych przekąsek można było podziwiać własnoręcznie wykonane stroiki i ozdoby wielkanocne.  Wspólną zabawę umilały zespoły folklorystyczne z terenu powiatu. Z Gminy Żukowice można było zobaczyć zespoły „Chaber” oraz „Brzegowiacy”.

Przy stoisku reprezentującym Gminę Żukowice goście mogli spróbować pysznego żurku, swojskich wędlin oraz tradycyjnych wypieków przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich z Czernej.
Więcej…
 
„ŚRODA Z FUNDUSZAMI - PODNIESIENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH"
poniedziałek, 03 kwietnia 2017
altPunkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy zaprasza na spotkanie „Środa z funduszami – podniesienie kwalifikacji zawodowych”. Spotkanie odbędzie się 12 kwietnia 2017 r. w Legnicy.

Podczas spotkania omówione zostaną możliwości skorzystania z dofinansowanych szkoleń i kursów oraz płatnych staży.
Więcej…
 
SZYBKI PIT - WARSZTATY PODATKOWE
poniedziałek, 03 kwietnia 2017
altUrząd Skarbowy w Głogowie i Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima w Głogowie serdecznie zapraszają na warsztaty podatkowe.

Więcej informacji na załączonym plakacie.

 
 
OGÓLNOPOLSKI PROGRAM EDUKACYJNY ,,TRZYMAJ FORMĘ !” RUCH TO ZDROWIE W SP W BRZEGU GŁOGOWSKIM
poniedziałek, 03 kwietnia 2017
altDnia 29.03.2017r. w Szkole Podstawowej w Brzegu Głogowskim odbył się apel w ramach realizowanego ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!”.

Celem programu jest propagowanie zdrowego stylu życia, w którym najważniejsza jest aktywność fizyczna i zdrowe odżywianie.

Na początku apelu członkowie koła „Promocji zdrowia i ekologii” przekazali podstawowe informacje z zakresu higieny rąk oraz zwrócili uwagę na to jak ważna jest w naszym życiu profilaktyka zdrowia. Główny temat naszego spotkania brzmiał: Ruch to zdrowie. Uczniowie dowiedzieli się, że codzienna aktywność fizyczna jest kluczem do zachowania zdrowia.
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 147
Top! Do góry