• chaber.jpg
  • rzepak.jpg
  • czerna2.jpg
  • czerna1.jpg
  • odra.jpg
Start
poniedziałek, 27 maja 2019
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
UWAGA!!! ZNALEZIONO PIESKA!!!
czwartek, 24 stycznia 2019
altDnia 21.01.2019 r. w miejscowości Zameczno znaleziono psa. Aktualnie pies znajduje się w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt we Wróblinie Głogowskim. Ten 2-3 miesięczny szczeniak będzie wabić się „BELLA”.

Jeśli ktoś mógłby pomóc w ustaleniu jego właściciela lub chciałby go zaadoptować prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 76 831 42 41 wew. 40 (Urząd Gminy Żukowice).
Więcej…
 
WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W GŁOGOWIE PROWADZI NABÓR DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ
czwartek, 24 stycznia 2019
altWojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie prowadzi nabór do służby przygotowawczej.

Służba ta może być pełniona przez ochotników nie pełniących dotychczas żadnej z form służby wojskowej i posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej (osoby przeniesione do rezerwy bez odbycia służby wojskowej). Służba ta może być pełniona również przez inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego (np. kobiety).
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE STAROSTY GŁOGOWSKIEGO
czwartek, 24 stycznia 2019
altStarosta Głogowski obwieszczeniem znak: AB.6740.450.2018 z dnia 15 stycznia 2019 r. podaje do publicznej wiadomości informację o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla Inwestora tj. KGHM Polska Miedź S. A. z siedzibą przy ul. M. Skłodowskiej- Curie 48, 59-301 Lubin.
Więcej…
 
MISTRZOSTWA POWIATU GŁOGOWSKIEGO W MINI PIŁCE SIATKOWEJ DZIEWCZĄT
wtorek, 22 stycznia 2019
altSukces uczennic Szkoły Podstawowej w Nielubi w 1/2 powiatowych mistrzostwach w piłce siatkowej dziewcząt, rocznik 2003 i młodsze.

W zawodach rozegranych w minionym tygodniu Jerzmanowej, reprezentantki szkoły z Nielubi zajęły 1 miejsce. Dziewczęta nie dały szans żadnym rywalkom (Serby, Białołęka i Kotla -w grupie oraz Jaczów i ponownie Kotla w rundzie finałowej), pewnie wygrywając każdy mecz w dwóch setach. 
Więcej…
 
INFORMACJA O ODMOWIE ZMIANY DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ
poniedziałek, 21 stycznia 2019
altNa podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2018, poz. 2081) Wójt Gminy Żukowice podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 21.01.2019 r. odmówił zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja (przebudowa i rozbudowa) stacji elektroenergetycznej 220/110 kV SE Żukowice”, znak ROŚIII.6220.6.1.2016/2018.
Więcej…
 
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA - NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE W 2019 R.
poniedziałek, 21 stycznia 2019
altWójt Gminy Żukowice informuje, że na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Żukowice, a Starostwem Powiatowym w Głogowie w roku 2019 ponownie udzielana jest dla mieszkańców Gminy Żukowice bezpłatna pomoc prawna.  Od roku 2019 mamy również nową kategorię pomocy prawnej - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. 

Od początku 2019 roku z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może skorzystać każda osoba, której nie stać na uzyskanie odpłatnej porady i która złoży stosowne oświadczenie. Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie.
Więcej…
 
KU PAMIĘCI PAWŁA ADAMOWICZA
piątek, 18 stycznia 2019
 
alt
 
 
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W 2019 r. - 1 TERMIN DO 28 LUTEGO !!
czwartek, 17 stycznia 2019
altUprzejmie informujemy, że od 1 do 28 lutego 2019 r. rolnicy mogą składać w Urzędzie Gminy Żukowice wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia  2019 r . w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 rok .

 
 
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:
100 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła
Więcej…
 
FERIE W BIBLIOTECE
środa, 16 stycznia 2019
alt
 
OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA
piątek, 11 stycznia 2019
altObwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie koncesji nr 10/2012/p z dnia 27 kwietnia 2012 r., udzielonej na rzecz KGHM Polska Miedź S. A. na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węgla brunatnego w rejonie „Głogowa”, położonego na terenie gminy Gaworzyce w powiecie polkowickim i gminy Żukowice w powiecie głogowskim, w województwie dolnośląskim.
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
piątek, 11 stycznia 2019
altObwieszczenie Wójta Gminy Żukowice z dnia 11.01.2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 34, obręb Kromolin, gmina Żukowice.

Treść obwieszczenia - strona BIP
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
czwartek, 10 stycznia 2019
altWójt Gminy Żukowice informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi 292 w m. Brzeg Głogowski w zakresie zatoki autobusowej i chodnika”,  zlokalizowanej na działkach 591, 596, oraz 777/216, obręb Brzeg Głogowski.
Więcej…
 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
środa, 09 stycznia 2019
altIMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu wydało w dniu 09.01.2019 r. ostrzeżenie meteorologiczne :

Zjawisko/Stopień zagrożenia
: Oblodzenie/1

Obszar: województwo dolnośląskie

Ważność: od godz. 22:00 dnia 09.01.2019 do godz. 09:00 dnia 10.01.2019 r.
 
Więcej…
 
OGŁOSZENIE O NABORZE ZGŁOSZEŃ NA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA
wtorek, 08 stycznia 2019
alt
Szanowni Mieszkańcy

 
W związku ze zbliżającym się terminem naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr 3- Gospodarka niskoemisyjna typ 3.3 e- Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii- projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Gmina Żukowice w celu zbadania ilości chętnych do udziału w programie, informuje wszystkich mieszkańców o możliwości skorzystania z dotacji do wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła oraz zwraca się z prośbą o zgłaszanie chęci uczestnictwa w programie poprzez wypełnienie zgłoszenia. Ilość chętnych mieszkańców do skorzystania z dofinansowania będzie warunkiem udziału Gminy w w/w naborze wniosków.

Dla sporządzenia wniosku przez Gminę konieczne jest by mieszkańcy wyrazili deklarację wymiany kotła oraz wyrazili chęć udziału w projekcie RPO WD 2014-2020. Złożone dokumenty pozwolą na ujęcie Państwa budynku/mieszkania w planach do dofinasowania.

O dotację z RPO WD 2014-2020 mogą ubiegać się osoby i podmioty posiadające tytuł  prawny do budynku/lokalu mieszkalnego.

Warunkiem uzyskania dotacji na wymianę kotłów jest przeprowadzenie audytu energetycznego (ocena energetyczna budynku). Jeżeli z audytu wyniknie konieczność wykonania termomodernizacji właściciel budynku może być zobowiązany do jej wykonania.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:
Więcej…
 
UWAGA!!! ZNALEZIONO PSA!!!
czwartek, 03 stycznia 2019
altDnia 27 grudnia 2018 r. w miejscowości Szczepów znaleziono psa. Aktualnie przebywa w  Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt we Wróblinie Głogowskim i będzie wabić się „WENUS”. Jest łagodna i  przyjazna, jej wiek określamy na około 2 lata. 

Jeśli ktoś mógłby pomóc w ustaleniu jego właściciela lub chciałby go zaadoptować prosimy o kontakt telefoniczny  pod nr tel. 76 831 42 41 wew. 40 (Urząd Gminy Żukowice).

 
NIE KUPUJ ! ADOPTUJ !
czwartek, 03 stycznia 2019
altW związku z trwającą kampanią adopcyjną  pn.„ Przygarnij psa” informujemy, że w schronisku  we Wróblinie Głogowskim przebywają pieski, które w dalszym ciągu czekają na nowy dom.

Przypominamy, że w  ramach kampanii, osoba która adoptuje psa odłowionego z terenu Naszej gminy, otrzyma jednorazowo zwrot części kosztów jego utrzymania w wysokości do 550 zł.
Więcej…
 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
środa, 02 stycznia 2019
altIMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu wydało w dniu 13.12.2018 r. ostrzeżenie meteorologiczne :

Zjawisko/Stopień zagrożenia
: Oblodzenie/1
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 16:00 dnia 02.01.2019 do godz. 24:00 dnia 02.01.2019 r.
Więcej…
 
ŻYCZENIA NOWOROCZNE
poniedziałek, 31 grudnia 2018
alt
 
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY ŻUKOWICE- I PÓŁROCZE 2019
piątek, 28 grudnia 2018
altUprzejmie informujemy, iż jest już ustalony nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Żukowice na pierwsze półrocze w 2019 r.
 

Harmonogram odpadów komunalnych
 
CZAS NA BASEN – CZAS NA ZDROWIE DZIECI W GMINIE ŻUKOWICE
piątek, 28 grudnia 2018
altW grudniu rozpoczął się cykl wyjazdów dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Nielubi oraz Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim na basen w ramach kolejnej edycji projektu „Czas na basen - czas na zdrowie dzieci w Gminie Żukowice” w roku szkolnym 2018/2019.

Podobnie jak w latach ubiegłych, zajęcia będą odbywać się na pływalni „Chrobry Głogów”  z siedzibą w Głogowie, która została wybrana do realizacji projektu w wyniku złożenia najkorzystniejszej oferty.
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 185
Top! Do góry