• czerna2.jpg
  • chaber.jpg
  • odra.jpg
  • czerna1.jpg
  • rzepak.jpg
Start
środa, 21 listopada 2018
KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN
piątek, 24 sierpnia 2018
altKomunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Oddział w Głogowie o zagrożeniu upraw roślin.

Agrofag: Piętnówka kapustnica -  Roślina: Kapusta
 
UWAGA ROLNICY
czwartek, 23 sierpnia 2018
altWójt Gminy Żukowice informuje, że w związku z pojawieniem się w dziesiątym okresie raportowania w „monitoringu suszy” prowadzonym przez IUNG w Puławach niekorzystnego zjawiska na terenie Gminy Żukowice „suszy” w uprawach: ziemniak, krzewy owocowe, rośliny strączkowe, rolnicy mogą składać wnioski o szacowanie szkód w Urzędzie Gminy Żukowice, pok. nr 13.
Więcej…
 
TRWA TERMOMODERNIZCJA SZKOŁY W NIELUBI
wtorek, 21 sierpnia 2018
altChoć teren szkoły przypomina jeszcze plac budowy, to prace przy termomodernizacji budynków szkoły podstawowej i gimnazjum zbliżają się do końca. Co prawda do finalnego efektu jeszcze chwilę musimy poczekać, ale z każdym dniem placówka pięknieje na naszych oczach. Wykonawca robót dokłada wszelkich starań, aby dzieci mogły terminowo rozpocząć rok szkolny i od września bez przeszkód korzystać z udogodnień wyremontowanego obiektu.

Obecnie zostały już zakończone prace związane z montażem paneli fotowoltaicznych oraz z dociepleniem dachu i ścian na elewacji zachodniej i północnej, natomiast do końca sierpnia zostanie zakończone docieplenie ścian na elewacji południowej i wschodniej. Oprócz prac związanych z termomodernizacją budynku, gruntownemu remontowi zostało poddane wnętrze budynku, oprócz remontu sal przedmiotowych i sanitariatów, przebudowie została poddana kotłownia, gdzie zostaną zamontowane pomy ciepła i szczytowy kocioł kondensacyjny, stołówka szkolna oraz adaptowane są pomieszczenia pod oddział przedszkolny w celu dostosowania budynku do obowiązujących przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej.
Więcej…
 
NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE
poniedziałek, 20 sierpnia 2018
altNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję na dzień 21 sierpnia 2018 r. godz. 15:30 XLIV nadzwyczajną sesję Rady Gminy Żukowice, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Żukowice, z następującym porządkiem obrad:   
Więcej…
 
DOBIEGŁA KOŃCA INWESTYCJA PN.: „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1019 D W M. GLINICA BUDOWA CHODNIKA ”
piątek, 17 sierpnia 2018
altWójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn informuje, że w miejscowości Glinica zakończono prace budowlane związane z budową chodnika. Zakres inwestycji obejmował budowę chodnika o długości 195 m po lewej stronie drogi powiatowej 1019D z kostki betonowej wraz z jego obniżeniem na długości istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych, krawężnika betonowego, ścieku z kostki betonowej oraz odwodnienia poprzez spadki poprzeczne chodnika.

Realizacja inwestycji była możliwa dzięki dotacji celowej z budżetu Powiatu Głogowskiego w kwocie 120 tys. zł.  Wartość zadania wyniosła blisko 135 tys. zł.
Więcej…
 
GMINA ŻUKOWICE W CIENIU KOLEGIATY
czwartek, 16 sierpnia 2018
altW środę 15 sierpnia 2018 roku pod głogowską Kolegiatą kolejny raz odbyły się uroczystości Święta Wniebowzięcia NMP, Święta Wojska Polskiego oraz Święta Folkloru i Tradycji Ziemi Głogowskiej „W cieniu Kolegiaty”.

W myśl idei tego święta, którym jest kultywowanie najpiękniejszych tradycji ludowych, każda z gmin powiatu głogowskiego przygotowała własne stoisko, gdzie można było podziwiać lokalne rękodzieła, a także skosztować różnych domowych wypieków i potraw. Stoisko Gminy Żukowice przygotowane przez pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Nielubi cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, na którym znalazły się: kwiaty, owoce oraz rękodzieło. Dużą uwagą cieszyły się zdjęcia Gminy Żukowice zrobione z lotu ptaka.
Więcej…
 
WAKACJE Z RODZINĄ W M. SŁONE
wtorek, 14 sierpnia 2018
altW niedzielę 12 sierpnia 2018 r. w miejscowości Słone odbyła się już kolejna impreza z cyklu "WAKACJE Z RODZINĄ" organizowana pod patronatem Wójta Gminy Żukowice.

Dla mieszkańców miejscowości Słone zostały przygotowane słodkości, kiełbaska z grilla oraz mnóstwo gier i zabaw integrujących mieszkańców, a szczególnie rodziny z naszej gminy. Ponadto na najmłodszych czekały dmuchane zamki oraz mnóstwo nagród. Na imprezę przybyło wiele dzieci ze swoim rodzicami i opiekunami. Organizowane „Wakacje z rodziną” są dla mieszkańców gminy Żukowice okazją, aby aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu w gronie rodziny i znajomych.
Więcej…
 
BARWY TAŃCA – BEZPŁATNE ZAJĘCIA TENECZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY ŻUKOWICE
wtorek, 14 sierpnia 2018
altBiblioteka Publiczna Gminy Żukowice wraz z Grupą Kreatywni w Żukowicach mają zaszczyt poinformować o pozyskanej dotacji w konkursie grantowym „Działaj Lokalnie 2018” na projekt pn. „ Barwy Tańca”. W związku z tym w okresie od września do grudnia realizowane będą bezpłatne zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żukowice.

Poprzez udział w zajęciach najmłodsi mieszkańcy naszej gminy będą mieli możliwość ciekawego spędzenia wolnego czasu oraz  rozwinięcia wrażliwości i twórczej ekspresji poprzez taniec.

Zapisy i harmonogram zajęć pojawią się już wkrótce! 
Więcej…
 
PROJEKT „ FOLKLOR I TRADYCJA Z ZESPOŁEM BRZEGOWIACY”
poniedziałek, 13 sierpnia 2018
altBiblioteka Publiczna Gminy Żukowice z/s w Nielubi wraz z Grupą Aktywni dla Gminy Żukowice mają zaszczyt poinformować o pozyskanej dotacji w konkursie grantowym „Działaj Lokalnie 2018” organizowanym przez Ośrodek Działaj Lokalnie Fundację Porozumienie Wzgórz Dalkowskich na projekt pn. „ Folklor i tradycja z zespołem Brzegowiacy”. Przyznana kwota to 5000 złotych.

Projekt realizowany będzie w okresie od września do końca grudnia i skierowany jest do Zespołu Ludowego „Brzegowiacy”. W ramach projektu odbędą się warsztaty z tańca ludowego oraz sesja fotograficzna. Planowany jest wyjazd do Muzeum Etnograficznego w Ochli, gdzie członkowie zespołu zwiedzą muzeum a także wezmą udział w  warsztatach  z „Tradycyjnej Obróbki Lnu”.
Więcej…
 
ZAKOŃCZONO PRACE ZWIĄZANE Z ODBUDOWĄ DROGI W MIEJSCOWOŚCI KAMIONA
piątek, 10 sierpnia 2018
altNa tę inwestycje drogową mieszkańcy Kamionej czekali wiele, wiele lat. Teraz stało się już to faktem. Zakończyły się prace budowlane  na drodze gminnej nr 100041 D w m. Kamiona przebudowywanej w ramach zadania pn.: „Odbudowa drogi w miejscowości Kamiona”.

W ramach zadania wykonano przebudowę istniejącej jezdni drogi gminnej, polegającej na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej wraz z poszerzeniami, krawężnikami oraz modernizacją kanalizacji deszczowej (wymiana wpustów ulicznych oraz wykonanie korytek ściekowych). Dziś m. Kamiona po wykonaniu tego zadania nabiera zupełnie innego wizerunku.

Realizacja inwestycji była możliwa dzięki pozyskanym środkom finansowym przez Gminę Żukowice z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na przebudowę drogi gminnej w m. Kamiona na zadanie pn.: „Odbudowa drogi w miejscowości Kamiona” w kwocie blisko 552.000,00 zł. Łączna wartość zadania to kwota blisko 725.000,00 zł. 
Więcej…
 
RODZINY WSPIERAJĄCE
piątek, 10 sierpnia 2018
altINFORMACJA DLA WSZYSTKICH RODZIN, KTÓRE CHCĄ WSPIERAĆ I POMAGAĆ TYM RODZINOM, U KTÓRYCH Z RÓŻNYCH WZGLĘDÓW WYSTĘPUJĄ PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi w oparciu o art.29 ust.1,2 i art.30 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t.j. Dz. U. z 2017r, poz.697) ZACHĘCA rodziny do współpracy z asystentem rodziny we wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Pomoc i wspieranie tych rodzin wyrażać się będzie przyjęciem na siebie roli RODZINY WSPIERAJĄCEJ.
Więcej…
 
ZAPRASZAMY NA PIKNIK RODZINNY „WAKACJE Z RODZINĄ" W M. SŁONE
czwartek, 09 sierpnia 2018
alt
12 sierpnia 2018 r.  o godzinie 16:00
w miejscowości SŁONE odbędzie się
piknik rodzinny
pod patronatem Wójta Gminy Żukowice

pn. “Wakacje z rodziną”.
 
W programie zaplanowano gry i zabawy z udziałem animatorów, konkursy z nagrodami,  oraz poczęstunek.  
                        
    Serdecznie zapraszamy !!!
 
DOTACJA DLA OSP DOBRZEJOWICE
czwartek, 09 sierpnia 2018
altGmina Żukowice złożyła wniosek i pozyskała kolejne środki finansowe na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał uchwałą nr XLIX/1742/18 Gminie Żukowice dofinansowanie w kwocie 5.000,00 zł w ramach konkursu "Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2018". W ramach projektu do jednostki OSP Dobrzejowice trafi nowe wyposażenie techniczne: aparat powietrzny, sygnalizator bezruchu oraz narzędzie ratowniczego typu HOOLIGAN.

Wyposażenie jednostki OSP w nowoczesny sprzęt ratownictwa wpłynie na poprawę bezpieczeństwa publicznego, a strażacy ochotnicy będą mogli skutecznie i profesjonalnie przeprowadzać działania ratownicze i udzielać pomocy pokrzywdzonym w trudno dostępnych, zadymionych lub skażonych trującymi gazami miejscach.
Więcej…
 
KOMUNIKAT - PRZERWA W DOSTAWIE WODY
czwartek, 09 sierpnia 2018
altSzanowni Mieszkańcy,

W celu uzupełnienia zbiorników z wodą dla mieszkańców
miejscowości Dobrzejowice, Brzeg Głogowski, Czerna, PKP Czerna
Więcej…
 
KOMUNIKAT - PRZERWA W DOSTAWIE WODY
środa, 08 sierpnia 2018
altSzanowni Mieszkańcy,

W celu uzupełnienia zbiorników z wodą dla mieszkańców
miejscowości Dobrzejowice, Brzeg Głogowski, Czerna, PKP Czerna
Więcej…
 
ROZPOCZĘŁA SIĘ MODERNIZACJA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NIELUBI
środa, 08 sierpnia 2018
altWójt Gminy Żukowice informuje, że została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Modernizacja oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Nielubi”. Wartość zadania to kwota ponad 190.000,00 zł

Zakres przewidzianych prac budowlanych dotyczy wydzielenia w budynku Szkoły Podstawowej w Nielubi oddziału przedszkolnego poprzez budowę ścian wewnętrznych, wymianę stolarki oraz utworzenie nowego wejścia do budynku. W obrębie oddziału przedszkolnego wydzielone zostaną sanitariaty, ciąg komunikacyjny, szatnia, wiatrołap oraz duża sala przedszkolna, która będzie w stanie pomieścić najmłodszych mieszkańców Naszej Gminy.
Więcej…
 
ZMIANA GODZIN PRACY W DNIU 08.08.2018
środa, 08 sierpnia 2018
altSzanowni Państwo,

informujemy, że w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi
w dniu 08.08.2018 r.

         
Urząd Gminy Żukowice będzie czynny w godzinach

                     od 7:30-14:00

                                              Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
 
ODRZAŃSKA STREFA AKTYWNOŚCI W M. CZERNA
wtorek, 07 sierpnia 2018
altDobiegły końca prace na zadaniu pn. "Budowa Odrzańskiej Strefy Aktywności w m. Czerna, Gmina Żukowice". W ramach zadania wykonano nowy plac zabaw, który zyskał nowe urządzenia takie jak: bujak, zestaw zabawowy, huśtawkę wagową i wahadłową oraz piaskownicę. Na placu zamontowano również ławki parkowe, kosze na śmieci, cały teren został ogrodzony. Ponadto w ramach tego zadania powstała siłownia zewnętrzna wyposażona w urządzenia typu: orbitrek, prasa nożna oraz atlas jednostanowiskowy do wyciskania. Dodatkowo  zamontowano dwie edukacyjne gry terenowe dotyczące walorów przyrodniczych rzeki Odry i jej znaczenia dla ekosystemu.

Realizacja zadania miała na celu przede wszystkim stworzenie aktywnego miejsca dla mieszkańców m. Czerna. Mamy nadzieje, że to nowe miejsce będzie jednocześnie świetnym elementem integracji wszystkich mieszkańców Czernej - tych małych i tych juz dorosłych.
 
Więcej…
 
WAKACJE Z RODZINĄ W M. BUKWICA
wtorek, 07 sierpnia 2018
altW niedzielę 5 sierpnia 2018 r. odbyła się juz kolejna impreza z cyklu "WAKACJE Z RODZINĄ" organizowana pod patronatem Wójta Gminy Żukowice. Tym razem zawitaliśmy do miejscowości Bukwica.

Dla mieszkańców zostały przygotowane słodkości, kiełbasa z grilla oraz mnóstwo gier i zabaw integracyjnych.

Ponadto na najmłodszych czekały dmuchane zamki oraz mnóstwo nagród. Na imprezę przybyło wiele dzieci ze swoim rodzicami i opiekunami. Organizowane „Wakacje z rodziną” są dla mieszkańców gminy Żukowice okazją, aby aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu w gronie rodziny i znajomych.
Więcej…
 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
poniedziałek, 06 sierpnia 2018
altZjawisko/Stopień zagrożenia: Upał/2
Obszar: powiaty: województwo dolnośląskie  powiat głogowski
Ważność: od godz. 12:00 dnia 07.08.2018 do godz. 06:00 dnia 10.08.2018

Przebieg: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 34°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 22°C
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 175
Top! Do góry