Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA - NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ŻUKOWICE

Wójt Gminy Żukowice informuje, że od dnia 1.09.2019 r. punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego dla mieszkańców Gminy Żukowice znajduje się w Starostwie Powiatowym w Głogowieul. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów.

Więcej informacji na temat sposobu umawiania się na wizyty, wykazu punktów, w których świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Głogowskiego itp., dostępne są na stronie BIP - Urzędu Gminy Żukowice lub na stronie BIP - Starostwa Powiatowego w Głogowie.

WAŻNE !

AKTUALIZACJA KOMUNIKATU DOTYCZĄCEGO FUNKCJONOWANIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ/NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO - obowiązuje od dnia 26.01.2022 r.

Komunikat dotyczący pracy punktów NPP/ NPO od 26.01.2022 r. (kliknij)


KOMUNIKAT DOTYCZĄCY FUNKCJONOWANIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ/NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO - obowiązuje od dnia 1.01.2022

Powiat Głogowski informuje, że z uwagi na trwający stan epidemii utrzymuje wprowadzone działania eliminujące zagrożenia związane z rozprzestrzenieniem się choroby COVID-19, w zakresie funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej/ nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Głogowskiego.

Porady realizowane są w formie bezpośrednich kontaktów Wykonawców z osobami uprawnionymi w lokalach punktów NPP/NPO na terenie Powiatu Głogowskiego z zachowaniem wszelkich zasad sanitarnych. W lokalach, w których zlokalizowane są punkty NPP/NPO zapewnione są środki ochrony osobistej dla Wykonawców tj. maseczki, rękawiczki, płyn dezynfekcyjny. Ponadto zamontowane zostały szyby oddzielające Wykonawców od osób uprawnionych.

 

Z uwagi na powyższe informuję, że:

1. Osoby uprawnione dokonują rejestracji na porady pod numerem tel. 76 7282-854 lub kierując wiadomość na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

podając:

- inicjały osoby uprawnionej,

- numer telefonu kontaktowego,

- lokalizację punktu w którym ma zostać umówiona porada,

- dogodny termin porady, tj. dzień tygodnia oraz przedział czasowy.

2. W dniu wizyty w punkcie obowiązkowe jest posiadanie przez osobę uprawnioną maseczki ochronnej oraz dostosowanie się do zasad panujących w danym budynku w którym zlokalizowany jest punkt tj. dezynfekcja rąk, poddanie się pomiarowi temperatury ciała.

3. Osoby uprawnione winny przychodzić na umówioną godzinę porady, w celu uniknięcia gromadzenia się przed czasem wyznaczonej wizyty.

4. Realizowanie porad za pomocą środków porozumiewania się na odległość możliwe jest tylko dla osób spełniających zapisy określone w art. 8 ust. 8 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

„Art. 8 ust. 8 - Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

W/W Osoby, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składają staroście, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie,
o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość.  

Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od starosty drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.”

5. Wykonawca usługi po złożeniu przez osobę uprawnioną oświadczenia wynikającego z art. 4 ust. 2 w/w ustawy, realizuje poradę oraz ją dokumentuje (karta pomocy część A i B) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku porady w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej  stosuje się również przepisy dotyczące pomocy de minimis.

6. Wszelkie zmiany dotyczące zasad funkcjonowania punktów NPP/ NPO w czasie trwania epidemii związanej z chorobą Covid - 19, w tym dotyczące trybu pracy punktów będą podawane do publicznej wiadomości poprzez publikacje informacji minimum w BIP Starostwa Powiatowego w Głogowie każdorazowo przy wprowadzeniu zmiany.  

 

 

 
 
facebook