• czerna2.jpg
  • rzepak.jpg
  • odra.jpg
  • czerna1.jpg
  • chaber.jpg
Start
niedziela, 15 września 2019
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY. Drukuj
piątek, 31 sierpnia 2012

ImageNa podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647) oraz Uchwały Nr VIII/42/2007 Rady Gminy Żukowice z dnia 29 czerwca 2007 r. ogłaszam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla instalacji hydrotransportu w gminie Żukowice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 07.09. 2012 r. do 01.10. 2012 r.  w siedzibie Urzędu Gminy w Żukowicach, 67-231 Żukowice, w pok. 11b Urzędu Gminy, w godz. od 8:oo do 14:oo. 

 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28.09.2012 r., w siedzibie Urzędu Gminy, w sali nr 1, o godz. 10:oo.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Żukowice, Urząd Gminy w Żukowicach, 67-231 Żukowice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.10.2012 r.
 
                                                    (-) Wójt Gminy Żukowice
                                                        Krzysztof Wołoszyn

 
Top! Do góry