• odra.jpg
  • czerna1.jpg
  • rzepak.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna2.jpg
Start
piątek, 22 marca 2019
RADA GMINY Drukuj
czwartek, 03 stycznia 2008

ImageRada Gminy Żukowice na XII sesji Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2007 r. podjęła następujące uchwałyUchwałę Nr XII /64 /2007 w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2007 r.  WIĘCEJ>>

Uchwałę Nr XII/65 /2007 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żukowice na 2008 rok     WIĘCEJ>>

Uchwałę Nr XII/66/2007 w sprawie zawiadomienia o zamiarze likwidacji Przedszkola w Nielubi. WIECEJ>>

Uchwałę  Nr XII/67/2007 w sprawie  ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007. WIĘCEJ>>

Uchwałę Nr XII/68/2007 w sprawie ustalenia  wartości  jednego punktu w złotych oraz stawki najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania dla pracowników  nie będących nauczycielami  zatrudnionymi w szkołach na terenie  gminy.   WIĘCEJ>>

Uchwałę Nr XII/69/2007  w sprawie przyjęcie  Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Żukowice. WIĘCEJ>>

Uchwały Nr XII/ 70/2007 w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla zachodniej części fermy wiatrowej w gminie Żukowice  WIĘCEJ>>

Uchwałę Nr XII/71/2007   w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żukowice  na rok 2008 WIĘCEJ>>

 
Top! Do góry