• czerna1.jpg
  • odra.jpg
  • rzepak.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna2.jpg
Start
piątek, 20 września 2019
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM NIERUCHOMOŚCI Drukuj
czwartek, 02 lutego 2012
ImageWójt Gminy Żukowice ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Żukowice.
Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy o pow. 86 m2 położony w budynku znajdującym się na działce nr 212/1 w m. Zabłocie, dla której w Sadzie Rejonowym w Głogowie prowadzona jest Księga wieczysta nr 25580.
Miesięczny wywoławczy czynsz najmu netto wynosi 491,81 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych 81/100) plus należny podatek VAT.
Wadium do przetargu wynosi 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych)
Minimalne postąpienie wynosi 5 zł (słownie: pięć złotych)
Przetarg odbędzie się w dniu 6 marca 2012 o godzinie 12:00 w Sali nr 1 Urzędu Gminy Żukowice
Wadium w podanej wysokości należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Żukowice
Bank Spółdzielczy Legnica O/Gaworzyce, Filia Żukowice nr 85 8649 1044 2001 0000 2222 0002, terminie do dnia 28 lutego 2012 r.

treść ogłoszenia
 
Top! Do góry