• czerna1.jpg
  • czerna2.jpg
  • rzepak.jpg
  • chaber.jpg
  • odra.jpg
Start
środa, 22 stycznia 2020
SPOTKANIE INFORMACYJNE W KŁODZIE Drukuj
środa, 25 stycznia 2012

ImageDnia 24.01.2012 r. o godz. 17:00 w sali wiejskiej w Kłodzie odbyło się zebranie informacyjne Wójta Gminy Żukowice oraz przedstawiciela KGHM Polska Miedź S.A. Pana Tadeusza Stuchlika w związku z pismem Ministerstwa Środowiska z dnia 11 stycznia 2012 dotyczące poszukiwania i rozpoznawania złoża węgla brunatnego w rejonie Głogowa – Gmina Żukowice.

Celem spotkania było przekazanie szeroko pojętej informacji  dotyczącej planowanych prac na terenie miejscowości Kłoda, Słoćwina, Zameczno i Domaniowice. Na spotkaniu Wójt Gminy – Krzysztof Wołoszyn oraz Pan Tadeusz Stuchlik poinformowali licznie zebranych mieszkańców gminy, iż celem zamierzonych prac jest poszukiwanie i rozpoznanie złoża węgla brunatnego  w rejonie Głogowa, zbadanie jakości węgla, jakości kopalin towarzyszących, warunków geologicznych, hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich.

Mieszkańcy mieli możliwość zadawania szeregu pytań, zapoznali się z mapą potencjalnych wierceń oraz indywidualnie zapoznali się z dokumentami w tej sprawie.

KGHM wspólnie z jednostką badawczo-naukową KGHM CUPRUM planuje budowę instalacji pilotowo-badawczej. Metoda ta nie wymaga przesiedlania ludności i jest prowadzona w bezpiecznej odległości od siedzib ludzkich.

Roboty wiertnicze będą wykonywane technologią gwarantującą minimalne, okresowe oddziaływanie na środowisko naturalne związane z przygotowaniem terenu i prowadzeniem prac geologicznych. Projektowane otwory wiertnicze nie przekroczą głębokości 450 m.  W trakcie wierceń przewiduje się prowadzenie nieinwazyjnych badań geofizycznych i hydrogeologicznych oraz pobór próbek gruntów do badań laboratoryjnych. Inne rozpoznawanie metodą podziemną nie będzie wykonywane. Na obszarze projektowanych prac zaprojektowano wykonanie 37 otworów złożowych. Po zakończeniu robót wiertniczych nastąpi uporządkowanie terenu i zostanie mu przywrócona funkcja pierwotna.

 
Top! Do góry