• chaber.jpg
  • rzepak.jpg
  • odra.jpg
  • czerna2.jpg
  • czerna1.jpg
Start
niedziela, 15 września 2019
XIII SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE. Drukuj
piątek, 16 grudnia 2011

Image Zawiadamiam, że w dniu   28    grudnia  2011 r. o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu  Gminy Żukowice    odbędzie   się    XIII   zwyczajna  sesja  Rady Gminy Żukowice  z następującym porządkiem  obrad :
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Informacja Wójta Gminy o działalności między sesyjnej.
5. Odpowiedzi na  interpelacje .
6. Stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy Żukowice
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  budżetu i w budżecie gminy,
8. Podjęcie uchwały  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żukowice na lata 2012-2022
9. Uchwalenie budżetu gminy na 2012 rok:
1) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Gminy Żukowice  na 2012 rok,
2) Opinia Komisji Gospodarczo-Budżetowej w sprawie projektu budżetu gminy na 2012 rok.
3) Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy .
11. Podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żukowice  na 2012 rok.
12. Podjęcie  uchwały  w sprawie obciążenia nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym w formie służebności przesyłu dla działek gminnych w związku z wybudowaną linią światłowodową relacji HMG-SG i HMG-HMC
13. Podjęcie uchwały  w sprawie planów pracy Komisji Rady Gminy na rok 2012.
14. Interpelacje radnych .
15. Sprawy rożne.
16. Zamknięcie sesji.

                                                               

                                               Przewidniczący Rady Gminy 

                                                           Ryszard Penc

 
Top! Do góry