• rzepak.jpg
  • chaber.jpg
  • odra.jpg
  • czerna1.jpg
  • czerna2.jpg
Start
niedziela, 15 września 2019
DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA LIDEREM PROJAKOŚCIOWYCH ZMIAN Drukuj
czwartek, 01 grudnia 2011
Image

Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Nielubi
uczestniczyła w projekcie „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji” realizowanym we współpracy Wydziału Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu w okresie od 1 marca 2010 r. do 30 listopada 2011r.

Głównym celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji, zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – podnoszenie jakości procesu kształcenia, wspieranie indywidualnych zainteresowań i zdolności każdego ucznia ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności kluczowych poprzez realizację programów rozwojowych na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, a także wdrażanie przyjętych rozwiązań do praktyki szkolnej.

W ramach powyższych działań szkołę wyposażono w pracownię przyrodniczą o wartości 194 097,27 PLN (rezultat twardy projektu) oraz pozyskano środki na organizację zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych, wycieczki dydaktyczne i krajoznawcze oraz opiekę autora w kwocie 30 219,77 PLN (rezultat miękki projektu).

Galeria zdjęć
 
Top! Do góry