• odra.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna2.jpg
  • rzepak.jpg
  • czerna1.jpg
Start
niedziela, 07 czerwca 2020
INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA -W RAMACH POKL Z UE Drukuj
środa, 02 listopada 2011

ImageGmina Żukowice złożyła wniosek o dofinansowanie projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -  Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” – projekt  „Indywidualizacji procesu nauczania  i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego".
       W przypadku otrzymania środków na ten cel Projekt będzie realizowany w Szkołach Podstawowych w Nielubi i Brzegu Głogowskim w roku szkolnym 2012/2013. Planowana wartość przeznaczonych na realizację  projektu to kwota 70.000 zł.

 
Top! Do góry