• czerna1.jpg
  • czerna2.jpg
  • chaber.jpg
  • odra.jpg
  • rzepak.jpg
Start
piątek, 20 września 2019
REFUNDACJA ŚRODKÓW NA BUDOWĘ CHODNIKA W BUKWICY Drukuj
czwartek, 27 października 2011

        

Gmina Żukowice otrzymała pomoc finansową na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 100042 D w Bukwicy, polegająca na budowie chodnika” w kwocie 5.695 zł. 

Gmina Żukowice złożyła wniosek w dniu 20.03.2011 roku na dofinansowanie zadania pt. „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 100042 D w Bukwicy, polegająca na budowie chodnika” w ramach konkursu inwestycyjnego „Odnowa Dolnośląskiej  Wsi”. Mimo  pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej wniosku Gmina  nie otrzymała środków z uwagi na ograniczone środki w budżecie Województwa  na ten cel. Znalazła się jednak na liście rezerwowej. 

W związku z oszczędnościami poprzetargowymi  w budżetach gmin, Marszałek Województwa ponownie rozpatrzył wniosek i przyznał Gmina Żukowice środki finansowe  w kwocie 5.965 zł – jako refundacja zadania. 

Gmina Żukowice, przedmiotowe  zadanie zrealizowała w ramach funduszu sołeckiego wsi Bukwica w okresie lata br.

 
Top! Do góry