• rzepak.jpg
  • czerna2.jpg
  • odra.jpg
  • czerna1.jpg
  • chaber.jpg
Start
czwartek, 04 czerwca 2020
KOMUNIKAT WÓJTA GMINY ŻUKOWICE Drukuj
środa, 06 maja 2020


KOMUNIKAT WÓJTA GMINY ŻUKOWICE

W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA TERENIE GMINY ŻUKOWICE


Szanowni Rodzice!

Uprzejmie informuję, że kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, ich rodziców oraz pracowników gminnych oddziałów przedszkolnych w naszych szkołach, w uzgodnieniu z dyrektorami szkół w Nielubi i Brzegu Głogowskim, nie widzę możliwości otwarcia tych placówek, z uwagi na zbyt duże ryzyko epidemiologiczne.

Wspólnie z dyrektorami naszych szkół dokonaliśmy głębokiej analizy możliwości przystosowania obiektów do rygorów sanitarnych wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Wytyczne GIS wprowadzają bardzo wiele obostrzeń sanitarnych, których spełnienie i utrzymanie w naszych placówkach jest na chwilę obecną praktycznie nierealne, co uniemożliwia bezpieczne funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych, a przede wszystkim ich podopiecznych i pracowników. Jednocześnie zgodnie z wytycznymi GIS w pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. W związku z tym pracownicy naszych szkół  kontaktowali się telefonicznie z rodzicami pracującymi zawodowo z zapytaniem czy byliby zainteresowani oddaniem swoich dzieci pod opiekę do placówek przedszkolnych. Zainteresowanie było znikome, rodzice tylko 3 dzieci z terenu całej gminy wyrazili chęć skorzystania z opieki.

Dlatego biorąc powyższe pod uwagę, a przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców, szczególnie tych najmłodszych, oddziały przedszkolne na terenie Gminy Żukowice pozostaną zamknięte do 24 maja br., bądź do chwili określenia takich wytycznych, które pozwolą na ich otwarcie.

Wójt Gminy Żukowice
Krzysztof Wołoszyn

 
Top! Do góry