KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZMIANY FUNKCJONOWANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO Drukuj
wtorek, 17 marca 2020
Szanowni Państwo,

Powiat Głogowski informuje, że z uwagi na obecną sytuację sanitarno-epidemiologiczną wprowadza przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19 w zakresie funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej / nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Głogowskiego w okresie od 16 marca 2020 r. do odwołania.

Zgodnie z wydanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości „Komunikatem w związku z zagrożeniem korona wirusem” podjęto decyzję o wykonywaniu zadań określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej w formie udzielania porad za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
 
Link do komunikatu: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14909,komunikat-w-zwiazkuz-zagrozeniem-covid-19.html

WNIOSEK O UDZIELENIE PORADY PRAWNEJ