• rzepak.jpg
  • odra.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna1.jpg
  • czerna2.jpg
Start
poniedziałek, 13 lipca 2020
PODSUMOWANIE PRACY 2019 ROKU W GMINIE ŻUKOWICE Drukuj
piątek, 27 grudnia 2019
Koniec roku  to zawsze czas podsumowań, refleksji nad tym co minęło i nad tym co nas czeka w Nowym  Roku. Jest to również czas oceny tego, co udało się nam zrealizować w mijających dwunastu miesiącach. Pomimo tego, że rok 2019 upłynął nam  bardzo szybko optował w wiele wydarzeń i inwestycji.

Mijający rok to przede wszystkim bardzo wiele zrealizowanych przez Gminę Żukowice inwestycji i remontów na łączną wartość ponad 5,2 mln zł. Najwięcej środków przeznaczono inwestując w drogi i chodniki - bo ponad 4,2 mln zł.

Prace wykonano w następujących miejscowościach:
Dobrzejowice – dz. nr 465/2 – poszerzenie istniejącej drogi
Nielubia - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
Brzeg Głogowski - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
Słone – odbudowa drogi
Kamiona – budowa chodnika w pasie drogi 100041D
Bukwica – odbudowa drogi - dz. nr 128/1
Bukwica – remont drogi – dz. nr 131/33
Nielubia –przebudowa drogi nr 100046D wraz z modernizacją sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
Kłoda – odbudowa drogi – dz. nr 354, 356
Kromolin – przebudowa drogi nr 100051D wraz z remontem chodnika

 


Realizacja inwestycji drogowych była możliwa dzięki pozyskaniu przez Gminę ponad 2 mln 650 tys. zł dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

Oprócz tak licznych inwestycji związanych z poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poprawą wizerunku Gminy Żukowice w bieżącym roku realizowano również inwestycje na  płaszczyźnie komunalnej.

W trosce o strażaków ochotników z Brzegu Głogowskiego wykonano  prace remontowe dachu remizy strażackiej w Brzegu Głogowskim na kwotę blisko 66 tys. zł.


Ponadto po wielu latach oczekiwań mieszkańców udało się wykonać upragniony nowoczesny plac zabaw dla najmłodszych mieszkańców m. Słone. Całkowita wartość zadania to kwota blisko 110 tys. zł.


Należy również wspomnieć o bardzo istotnej inwestycji jaką była modernizacja wodociągu – tranzyt Kromolin – Brzeg Głogowski na kwotę blisko 190 tys. zł, która ma w przyszłości ograniczyć ilość awarii na dotąd najbardziej awaryjnym odcinku sieci wodociągowej w gminie. Wykonano również sieć wodociągową w Kłodzie. Wartość tego zadania 70 tys. zł
 


Poza inwestycjami prowadzonymi bezpośrednio przez Gminę Żukowice, na terenie gminy w wyniku licznych wniosków Gminy prowadzona jest jeszcze przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu inwestycja polegająca na remoncie drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Brzeg Głogowski.


Ponadto równolegle w ciągu drogi krajowej nr 12 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu wybudowała chodnik na wysokości miejscowości Dankowice w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.
 

Warto wspomnieć, że rok 2019 zapisze się w historii gminy również z uwagi na jedną z największych inwestycji prowadzonych w ostatnim czasie w regionie – czyli Budowa Parku Wiatrowego w Gminie Żukowice. Prace związane z budową 11 turbin wiatrowych trwają od połowy roku, a ich zakończenie planowane jest na czerwiec 2020 roku. Wartość inwestycji prowadzonej przez Innogy Renewables Polska wynosi blisko 200 mln zł. W ramach niniejszej inwestycji zostaną również wyremontowane poszczególne drogi gminne, które będą służyć mieszkańcom Gminy.

Dodatkowo realizujemy wiele projektów edukacyjnych między innymi w Szkole Podstawowej w Brzegu Głogowskim realizowany jest projekt Gminy Żukowice pn. „Edukacja dziecka kluczem do sukcesu” współfinansowany z UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Wartość całego projektu, to kwota ok. 225.500,00 zł, z czego Gmina pozyskała kwotę blisko 215.000,00 zł.
 

Zrealizowano również wiele imprez kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych na terenie Naszej Gminy.
Łącznie wartość pozyskanych środków w 2019 roku to kwota ponad 3 mln zł.

Dbając o potrzeby Naszych mieszkańców, planów na kolejne lata mamy bardzo wiele. Już dziś realizujemy kolejne dokumentacje projektowo-kosztorysowe i starając się nieustannie o środki zewnętrzne życzymy sobie, aby Nadchodzący Nowy Rok był równie owocny jak mijający.

 

 
Top! Do góry