• odra.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna2.jpg
  • rzepak.jpg
  • czerna1.jpg
Start
niedziela, 19 stycznia 2020
BĘDZIE MNIEJ AZBESTU NA TERENIE GMINY- WFOŚiGW DOFINANSUJE Drukuj
czwartek, 05 września 2019
W dniu dzisiejszym tj. 05.09.2019 r. w Urzędzie Gminy Żukowice Wójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn podpisał umowy z mieszkańcami Gminy Żukowice na przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest.

Dofinansowanie będzie dotyczyć pokrycia kosztów demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia zdemontowanych wyrobów azbestowych, nie będzie natomiast obejmować zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego.

Celem przedsięwzięcia jest nie tylko przyspieszenie tempa usuwania azbestu z terenu Gminy Żukowice, ale przede wszystkim zapewnienie ich bezpiecznego i prawidłowego usuwania, transportu  oraz unieszkodliwienia.

Realizacja zadania na terenie Gminy Żukowice będzie możliwa dzięki pozyskaniu przez Gminę środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Wartość zadania to kwota ok. 11.500,00 zł, z czego ze  strony WFOŚiGW we Wrocławiu uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości ok. 8.000, 00 zł

W ramach zadania planuje się usunąć  około 17,17 Mg wyrobów zawierających azbest. Szacunkowa ilość planowanych do usunięcia wyrobów może ulec zmianie, gdyż została opracowana na postawie wniosków mieszkańców oraz prowadzonej bazy azbestowej. Wykonawcą zadania jest firma: „7A” Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe Władysław Bakinowski, ul. Różana 11, 59-335 Lubin.

Galeria zdjęć

 
Top! Do góry