• chaber.jpg
  • czerna1.jpg
  • rzepak.jpg
  • czerna2.jpg
  • odra.jpg
Start
niedziela, 19 stycznia 2020
STYPENDIUM SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM Drukuj
piątek, 30 sierpnia 2019
Wójt Gminy Żukowice informuje, iż  można pobierać wnioski na stypendium szkolne o charakterze socjalnym na rok szkolny 2019/ 2020.

Wnioski będą do pobrania w tut. urzędzie w pokoju nr 7, na stronie internetowej tut. urzędu:  www.zukowice.pl, w szkołach na terenie gminy Żukowice oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Termin złożenia wniosków od 2 - 15 września 2019 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych i pracowników służb społecznych - 15 października 2019r.

Przypomina się, że stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów  rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,tj. 528 zł. netto na 1 osobę.
 
Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą przyjmowane !
 
Top! Do góry