• czerna1.jpg
  • odra.jpg
  • czerna2.jpg
  • chaber.jpg
  • rzepak.jpg
Start
sobota, 17 sierpnia 2019
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE Drukuj
piątek, 26 kwietnia 2019
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego.

W dniu 24 kwietnia 2019 r. do Urzędu Gminy Żukowice wpłynęła oferta złożona przez LZS „Orzeł” Czerna, na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych urzędu oraz na stronie internetowej www.zukowice.pl.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy Żukowice w Sekretariacie, drogą elektroniczną na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz listownie na adres Urzędu Gminy Żukowice, Żukowice 148, 67-231 Żukowice do dnia 3 maja 2019 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie/liczy się data wpływu do urzędu).

Treść pisma

 
 
Top! Do góry